Juridische sector

Servicevoorwaarden


Servicevoorwaarden: zijn van toepassing op alle diensten die zijn aangeschaft via een van onze contracterende entiteiten. U kunt alle beleidsdocumenten en andere documentatie waarnaar wordt verwezen in de standaard Servicevoorwaarden hieronder raadplegen.


Tabel met contracterende entiteiten: bevat de toepasselijke contracterende entiteit voor uw aankoop, de toepasselijke contactinformatie, en het toepasselijke rechtsgebied.


Dienstbeschrijvingen: geeft een algemene beschrijving van elke dienst en eventuele aanvullende dienstspecifieke voorwaarden die op uw aankoop van toepassing kunnen zijn. Zakelijke algemene voorwaarden: de voorwaarden waaronder wij bepaalde zakelijke diensten aan onze klanten verlenen, op basis van een overeengekomen werkomschrijving.


Addendum gegevensverwerking (DPA; Data Processing Addendum), ook beschikbaar in het Duits: bevat de voorwaarden inzake privacy en gegevensbescherming die van toepassing zijn op onze verwerking van Persoonsgegevens namens onze klanten, gezien onze rol als dienstverlener en gegevensverwerker. De DPA bevat bepalingen die specifiek zijn voor de GDPR/AVG, waaronder de standaardcontractbepalingen (ook bekend als Standard Contractual Clauses [SCC's] of modelbepalingen), de CCPA-bepalingen (waaronder een 'geen-verkoop'-clausule), en andere degelijke, toonaangevende garanties.


Wij hebben ook exemplaren in het Engels en Duits beschikbaar die u kunt downloaden om te raadplegen.


Privacybeleid: hierin wordt uiteengezet welke persoonsgegevens van bezoekers aan de GoTo-websites en/of -eigendommen wij verzamelen, en hoe wij die persoonsgegevens kunnen gebruiken.


Richtlijnen voor merknamen: biedt richtlijnen voor het correcte gebruik van onze handelsmerken en merknamen.


Regionaal supplement: behandelt aanvullende regelgevingsvereisten in verschillende geografische gebieden met betrekking tot de levering van toepasselijke telecommunicatiediensten.Privacy en beveiliging

Met gebruikers in vrijwel ieder land ter wereld is het voor ons belangrijk om een wereldwijd programma voor de beveiliging van privacy en gegevens te implementeren, om persoonlijke en vertrouwelijke gegevens gedegen te kunnen te beschermen. Raadpleeg ons Trust & Privacy Center voor meer informatie. U vindt daar onder andere de volgende handige informatiebronnen:

  • Een overzicht van het programma op het op hoogste niveau;
  • Certificeringen en rapporten van derden en hun eventuele vrijwillige deelname aan bepaalde kaders;
  • Gegevensverwerkingslocaties en openbaarmakingen van gegevens door onderaannemers; en
  • De mogelijkheid om u in te schrijven om op de hoogte gehouden te worden van nieuwe onderaannemers;
  • Documentatie over technische en organisatorische maatregelen ('TOM'; Technical and Organizational Measures), met daarin informatie over encryptiegebruik en -normen, bewaartermijnen en andere nuttige informatie op productniveau.

Raadpleeg de pagina Product Resources van het Trust & Privacy Center om alle documentatie, certificeringen en openbaarmakingen van de service of de suite te bekijken.


Andere overeenkomsten


Voorwaarden Partnernetwerk: geldt voor bedrijven die deelnemen aan onze leveranciersprogramma's.

API-voorwaarden: bevat de voorwaarden waaronder een klant of ontwikkelaar gebruik kan maken van onze standaard-API's om zijn eigen toepassingen of toepassingen van derden met onze producten en diensten te integreren.

Business Associate Agreement (BAA): ingericht ter ondersteuning van de HIPAA-nalevingsverplichtingen van onze klanten voor toepasselijke dienstaanbiedingen. Er is ook een vooraf ondertekende gebruiksklare kopie beschikbaar, te vinden in het gedeelte Product Resources van ons Trust & Privacy Center.

Voorwaarden GoTo-community: bevat de voorwaarden voor uw deelname aan de communityforums van GoTo.


Juridische kennisgevingenContractuele kennisgevingen dienen naar ons te worden verzonden op het adres van uw contracterende entiteit, met een kopie naar de juridische afdeling van GoTo (GoTo Legal Department), 333 Summer Street, 5th Floor, Boston, Massachusetts 02210 USA.

Kennisgeving conform de Amerikaanse auteursrechtenwetgeving Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”): we hebben de 'meld-en-verwijder'-procedure voor houders van auteursrechten, van wie het werk dat auteursrechtelijk beschermd wordt en zonder toestemming op onze websites verschijnt, aangenomen en geïmplementeerd. Raadpleeg voor meer informatie de DMCA-kennisgeving.


Beleidsdocumenten en openbaarmakingenAnti-spambeleid: We verbieden het gebruik van onze producten en diensten op enige manier die in verband kan worden gebracht met de overdracht, distributie en levering van spam.

Gedragscode: Onze zakelijke gedragscode biedt onze werknemers handvatten voor hun ethische en wettelijke verantwoordelijkheden.

Gedragscodes - Verenigd Koninkrijk, Ierland en Australië: Deze gedragscodes bieden aanvullende regiospecifieke informatie over het verkrijgen van extra ondersteuning voor onze toepasselijke telecommunicatiediensten.

Openbaarmaking van opensourcesoftware: Sommige van onze cloudgebaseerde diensten bevatten code van derden die aan ons in licentie is gegeven. Dit document bevat een lijst van openbaarmakingen en vrijwaringsclausules in verband met de opname van dergelijke opensourcesoftware.

Verklaring inzake preventie van moderne slavernij: Hierin wordt onze aanpak uiteengezet om inzicht te krijgen in alle potentiële risico's van moderne slavernij die verband houden met onze werkzaamheden, en de maatregelen die we treffen om dergelijke risico's te beperken.

Informatie over handelsmerken en andere intellectuele eigendommen: Op deze pagina vindt u branding- en marketingrichtlijnen om antwoord te geven op veelgestelde vragen over het correcte gebruik van onze merken, waaronder het identificeren van de juiste vorm voor deze merken, het correct vermelden van handelsmerken met behulp van de aanduidingen ™ en ®, en het op de juiste manier toekennen van ervan.

Beleid inzake overheidsverzoeken: Dit document geeft een overzicht van de manier waarop GoTo verzoeken van de overheid om klantinformatie ontvangt, behandelt en erop reageert.


Betalings- en financiële gegevensW-9

Verklaring inzake fiscaal beleid in het Verenigd Koninkrijk 

Kennisgevingen en tarieven van GetGo Communications LLC