Terug naar juridische informatie

Servicebeschrijvingen voor GoTo Services

Deze Servicebeschrijvingen vormen, samen met uw Order, onze Servicevoorwaarden (https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions) en indien van toepassing het Regionaal Supplement (https://www.goto.com/company/legal/regional-supplement) de gehele Overeenkomst betreffende de Services waarop u een abonnement hebt genomen. Voor zover wettelijk toegestaan behouden we ons het recht voor om deze Servicebeschrijvingen van tijd tot tijd aan te passen zonder u hiervan persoonlijk op de hoogte te stellen. Tenzij voor zover anders bepaald in de Servicevoorwaarden of het Regionaal Supplement, gaat u door gebruik te maken van de Services automatisch akkoord met de op dat moment geldende Servicevoorwaarden.

GoTo Services worden geleverd door verschillende contractsluitende entiteiten van GoTo, die hier nader worden beschreven: https://www.goto.com/company/legal/contracting-entities.

 

Laatst bijgewerkt: april 2024

 

Algemene definities

Gebruiksniveaus. Gebruiksniveaus zijn het model waarmee we de Services aanbieden, meten en in rekening brengen, zoals beschreven in de desbetreffende prijslijst, Order en/of Servicebeschrijving. U bent verantwoordelijk voor het aanwijzen en beheren van uw Gebruikers en hun gebruik van de Services in overeenstemming met de Overeenkomst en de Gebruiksniveaus zoals gespecificeerd op de Order en/of in de Servicebeschrijvingen. Elke Gebruiker moet een unieke Gebruikers-ID op naam hebben die niet tussen Gebruikers mag worden gedeeld. De Klantbeheerder kan van tijd tot tijd een redelijk aantal Gebruikers, Genoemde geautoriseerde computers of Gelijktijdige licenties opnieuw toewijzen, en na elke hertoewijzing hebben de eerder aangewezen Gebruikers, Genoemde geautoriseerde computers of Gelijktijdige licenties niet langer het recht op toegang tot de Service zonder extra kosten. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken uw gebruik te beoordelen, te bepalen of u de passende Gebruiksniveaus overschrijdt en, onder voorbehoud van de toepasselijke wetgeving: (i) uw toegang tot de Services op te schorten; (ii) de Service te beëindigen; en/of (iii) u de kosten voor het werkelijke gebruik in rekening te brengen. Als we vermoeden dat Gebruikersinformatie niet juist, actueel of volledig is, behouden we ons het recht voor om het gebruik van de Services door u of uw Gebruiker op te schorten of te beëindigen.

Definities. Alle begrippen die hier niet worden gedefinieerd, hebben de betekenis zoals beschreven in de Overeenkomst. Bij mogelijke tegenstrijdigheden tussen deze Servicebeschrijvingen en de voorwaarden in andere onderdelen van de Overeenkomst, gelden uitsluitend de onderstaande bepalingen voor de desbetreffende Service.

 • Beheerder is een persoon die u aanwijst (standaard is dit de gemachtigde ondertekenaar van de Overeenkomst) om het Beheercentrum te beheren, met inbegrip van het aanwijzen van GGG's.
 • Beheercentrum is een portaal voor Beheerders met tools voor eindgebruikers- en accountbeheer en een centraal dashboard voor beheer en implementatie van de Service.
 • Content bestaat uit alle bestanden, documenten, opnamen en andere gegevens van u, uw gebruikers of anderen, die naar uw account kunnen worden geüpload voor opslag en/of die worden gebruikt, gepresenteerd of gedeeld met derden door middel van de Service.
 • Genoemde geautoriseerde gebruiker (GGG), Genoemde geautoriseerde audiogebruiker (GGAG) is een aangewezen persoon die toegang heeft tot en gebruik mag maken van de Services op basis van de Overeenkomst. Elke GGG of GGAG moet een Gebruikers-ID op naam hebben. Aangewezen personen kunnen bijvoorbeeld medewerkers, contractanten, consultants en vertegenwoordigers zijn, of externe personen met wie u zaken doet, zoals aangewezen door een beheerder.
 • Genoemde geautoriseerde computer (GGC) is een aangewezen (fysieke of virtuele) hostcomputer waartoe toegang kan worden verkregen op basis van de GoToMyPC Service.
 • Gebruikers-ID op naam is de unieke identificatie van een aangewezen persoon of Genoemde geautoriseerde computer die bevoegd is om de Services te gebruiken. Een Gebruikers-ID op naam moet uniek zijn en mag niet generiek zijn. Bijvoorbeeld johan.smeets@goto.com is een unieke Gebruikers-ID op naam, maar gebruiker1@goto.com of trainer@goto.com zijn generieke gebruikers-ID's.
 • Gebruiker of Eenheid is een ander woord voor GGG, GGAG en/of GGC.

Alternatieve abonnementsmodellen. Alternatieve abonnementsmodellen beschrijven niet-standaard manieren waarop Services kunnen worden gebruikt, geleverd of gefactureerd.

 • Gelijktijdige licentie is een abonnementsmodel voor bepaalde Services waarbij meerdere Gebruikers-ID op naam na elkaar mogen inloggen op dezelfde actieve Gelijktijdige licentie.
 • Bundelabonnement is een model waarbij u zich abonneert op meerdere Services voor een specifiek aantal Universele gebruikers. Bundelabonnementen worden vooraf gedefinieerd en geprijsd.
 • Universele gebruiker is een aangewezen persoon die toegang heeft tot en gebruik kan maken van meerdere Services op basis van de Overeenkomst. Elke Universele gebruiker moet een Gebruikers-ID op naam hebben en het totale aantal Universele gebruikers mag het totale aantal Bundelabonnementen niet overschrijden.
 • Flexibele gebruiksmodellen zijn verschillende alternatieve factureringsmodellen waarmee klanten met variabele of seizoensgebonden gebruikspatronen een actief account bij ons kunnen aanhouden zonder zich te verplichten tot maandelijkse of jaarlijkse uitgaven voor Services die ze niet altijd in dezelfde mate nodig hebben. De momenteel beschikbare flexibele modellen worden hieronder beschreven. Ze zijn mogelijk niet voor alle Services beschikbaar.
  • Flexabonnement op basis van abonnement: u kunt een minimum aantal GGG-abonnementen voor toepasselijke Services aanschaffen zoals beschreven op de Order ("Minimum"), waarvoor u maandelijks wordt gefactureerd en waarmee u toegang krijgt tot een totaal aantal GGG-abonnementen dat gelijk is aan 7 keer het Minimum ("Maximum"). Elke maand dat uw gebruik het Minimum overschrijdt, wordt u per gebruikt abonnement gefactureerd tegen een tarief dat gelijk is aan: (i) 20% boven het maandelijkse abonnementstarief in uw Order; of (ii) het vooraf vastgelegde vaste tarief voor elke GGG boven het Minimum dat in uw Order is vermeld. Voor de eerste twee (2) factureringscycli van de Eerste termijn betaalt u gedurende die periode alleen voor het Minimum ("Flex-aanloopperiode").
  • Flexabonnement op basis van gebeurtenissen: voor beschikbare Services kunt u een actief account bij ons aanhouden door een verlaagd maandelijks abonnementstarief te betalen en vervolgens per gebeurtenis bij te kopen.

Klanten- en technische ondersteuning. Ondersteuning is beschikbaar via https://support.goto.com/.

Trainingen. We kunnen u online trainingssessies aanbieden voor personen die Genoemde geautoriseerde gebruikers zijn of die door u geautoriseerd zijn om toegang te krijgen tot de Services. Mogelijk zijn hier extra kosten aan verbonden.

Privacybeleid. Tenzij anders vermeld in de desbetreffende Servicebeschrijving, is ons Privacybeleid (https://www.goto.com/company/legal/privacy) van toepassing.

Overige services. Voor Services die niet langer leverbaar zijn, is de laatste Servicebeschrijving voor die Service van toepassing.

Samenwerking en communicatie

Communicatie- en samenwerkingsservices zijn online communicatieservices waarmee personen en organisaties gemakkelijk, veilig en kosteneffectief kunnen communiceren met behulp van een uitgebreide verzameling functies, die variëren per Service en die onder andere kunnen bestaan uit het delen van computerschermen, videovergaderingen (HDFaces) en geïntegreerde audio. De Services worden met behulp van een webbrowser, mobiele app of clientprogramma geleverd via een wereldwijd gedistribueerd netwerk van eigen hardware en software, gehost en beheerd door GoTo en onze gelieerde bedrijven en partners. In de context van deze Services is een Organisator een geautoriseerde gebruiker van de Services die Services kan opstarten en Deelnemers kan uitnodigen (elke Organisator moet een eigen Gebruikers-ID op naam hebben). Een Deelnemer is een persoon die door de Organisator wordt uitgenodigd om een vergadering of Evenement bij te wonen.

 • Hulpdiensten. U begrijpt dat de Services, met uitzondering van GoTo Connect (zie hieronder): (a) geen 'kiestoon'-functie hebben, en (b) niet gebruikt kunnen worden om alarmnummers te bellen (zoals 112, 911 of 999). In geval van nood moet u de gewone telefoondienst van uw telefoonmaatschappij gebruiken om een noodoproep te doen.
 • Met GoTo Meeting kunnen gebruikers vergaderingen plannen, bijeenroepen en leiden via de GoTo Meeting-website, een mobiele app of een clientprogramma.
 • Met join.me kunnen gebruikers vergaderingen plannen, bijeenroepen en leiden via de join.me-website, een mobiele app of een klantprogramma.
 • Met GoTo Meeting Messenger kunnen gebruikers van GoTo Meeting buiten een vergadering om chatsessies starten en deelnemen aan een-op-een- of groepschats. Gebruikers kunnen niet-gebruikers van GoTo Meeting uitnodigen om Messenger te gebruiken. Deze gastgebruikers moeten eerst een gebruikers-ID bij GoTo aanmaken voordat ze Messenger kunnen gebruiken.
 • GoTo Room
  • Overzicht. Met GoTo Room kunt u een oplossing voor videovergaderingen configureren in uw fysieke vergaderruimte. De Service bestaat uit: (i) een hardwarekit; (ii) een GoTo Room-licentie voor de functie "Nu vergaderen" en het bijwonen/starten van GoTo Meeting-sessies op basis van de Servicevoorwaarden (https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions); en (iii) beperkte technische ondersteuning. Elke vergaderruimte geldt als een Gebruikers-ID op naam, en wordt niet beschouwd als een generieke gebruiker. De hardwarekit bestaat uit kant-en-klare apparatuur van externe leveranciers, waaronder een audioapparaat, een videocamera, een computersysteem, een invoerapparaat (bijvoorbeeld een aanraakscherm of een toetsenbord en muis) en een instructieblad voor installatie (gezamenlijk: de "Hardwarekit"). GoTo bestelt de Hardwarekit voor u en u geeft toestemming voor het delen van de informatie die hiervoor is vereist. Een distributeur naar keuze van GoTo zal de Hardwarekit voor u configureren en aan u leveren. GoTo verwerkt uw Order en genereert een trackingnummer binnen zeven werkdagen na het plaatsen van de Order, maar de levertijd kan variëren afhankelijk van de bezorglocatie. Op de Hardwarekit is GoTo Room voorgeïnstalleerd, dus de kit is direct klaar voor gebruik.
  • Garanties voor de Hardwarekit U neemt de Hardwarekit over de distributeur en alle licenties en garanties van de fabrikanten van de componenten gaan rechtstreeks naar u over. U dient GoTo binnen 48 uur na levering op de hoogte te stellen als er onderdelen van het Hardwarekit ontbreken of niet werken. Als de Hardwarekit in de eerste 12 maanden na de aankoopdatum geheel of gedeeltelijk niet goed werkt, zal GoTo het desbetreffende onderdeel of de Hardwarekit kosteloos vervangen. Na deze periode van 12 maanden wordt de Hardwarekit geleverd op basis van "AS IS", dus ZONDER ENIGE GARANTIE anders dan de fabrieksgarantie. GoTo accepteert geen retourzending van gebruikte Hardwarekits en geeft geen restitutie. Mocht u niet tevreden zijn met de prestaties van de Hardwarekit, kan GoTo in bepaalde gevallen naar eigen goeddunken retourzending van de Hardwarekit aanvaarden en daarbij een redelijke vergoeding voor herbevoorrading in rekening brengen.
  • Dolby-hardware. Als u Dolby-apparatuur koopt of leaset als onderdeel van uw aanschaf van GoTo Room, zijn de bepalingen van de licentieovereenkomst voor eindgebruikers voor Dolby Voice Client-software (https://www.goto.com/company/legal/dvc-eula) door verwijzing opgenomen in dit document. Als u op of vóór 3 augustus 2020 een leasecontract of een RaaS-contract (Room-as-a-Service) voor Dolby-apparatuur bent aangegaan als onderdeel van uw GoTo Room-aankoop, hetzij afzonderlijk gespecificeerd op de Order of in een bundel met bepaalde Services, zijn de leasevoorwaarden (https://www.goto.com/company/legal/dolby-lease) van toepassing op een dergelijke lease en door verwijzing opgenomen in dit document.
  • GoTo Room-as-a-Service. Als u een GoTo Room Hardwarekit aanschaft als onderdeel van een GoTo Room RaaS-product, zijn de GoTo Room-as-a-Service (RaaS) Voorwaarden (https://www.goto.com/company/legal/lmi-raas) van toepassing op een dergelijke aanschaf.
  • Technische ondersteuning. GoTo biedt standaard klant- en technische ondersteuning volgens het ondersteuningsniveau voor GoTo Meeting Plus met Level 1-ondersteuning voor de Hardwarekit. Ondersteuning is beschikbaar via het Productsupportportaal (https://support.goto.com/).
 • GoTo Webinar stelt organisaties in staat om zelf informatiepresentaties te organiseren voor lokale en/of wereldwijde Deelnemers via het internet. Webinars kunnen worden gepland, gestart en gemodereerd met behulp van de GoTo Webinar-website en/of clientsoftware.
 • GoTo Stage is een online platform voor videohosting waarmee personen en organisaties hun eigen Content kunnen beheren en delen en Content kunnen bekijken die door anderen is gemaakt. Door Content op GoTo Stage te posten of te delen, stemt u ermee in dat deze Content door GoTo mag worden gehost, gedistribueerd of uitgezonden, en dat deze Content door GoTo, ook wanneer u niet langer klant bent, kan worden opgeslagen totdat deze expliciet door uzelf wordt verwijderd. Als kijker moet u een gebruikers-ID aanmaken om toegang te krijgen tot relevante en aanbevolen Content en stemt u ermee in uw kijkgeschiedenis en voorkeuren te delen met GoTo en met de makers van Content, op basis van de bepalingen van het GoTo Privacybeleid.
 • GoTo Webcast
  • Overzicht. GoTo Webcast is een online selfservice webcasting-dienst waarmee organisaties en personen live of on-demand video en audio kunnen uitzenden of streamen naar maximaal 5.000 online Aanwezigen bij een Evenement. Webcasts worden gepland en gestart via de GoTo Webcast-website. Elke Genoemde geautoriseerde gebruiker mag slechts één GoTo-webcastevenement tegelijk uitvoeren, met een maximale duur van 8 uur en een maximum aantal Deelnemers dat is gespecificeerd op de Order.
  • Extra kosten bij overschrijdingen. Tijdens een Evenement mag u het gecontracteerde aantal bezoekers met maximaal 10% overschrijden ("Deelnemersbuffer") zonder extra kosten. Bij het overschrijden van de Deelnemersbuffer worden extra kosten in rekening gebracht.
  • Klantcontent. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om Content die in strijd is met de Servicevoorwaarden of met andere beleidsregels, wetten en voorschriften van tevoren te screenen, te beoordelen, te signaleren, te filteren, te modificeren, te weigeren en/of te verwijderen. U erkent en stemt ermee in dat: (i) u als enige verantwoordelijk bent voor alle Content die wordt gemaakt, uitgezonden of weergegeven tijdens het gebruikmaken van de GoTo Webcast Service, alsmede voor verlies of schade die door ons of door een derde partij wordt geleden in verband met de Content; en dat (ii) wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor het verwijderen of het niet opslaan van Content en/of andere communicatie die wordt bewaard of verzonden door middel van de GoTo Webcast Service.
  • Technische ondersteuning. GoTo Webcast biedt ondersteuning voor Evenementen door middel van het Attendee Resource Portal en het Presenter Resource Portal, onze webgebaseerde doorzoekbare kennisbanken, documenten met veelgestelde vragen, live chatfuncties en interactieve telefoonmenu's voor Deelnemers en presentatoren. U hebt toegang tot deze ondersteuningsopties via uw GoTo Webcast-account.
 • Event Services is een advies- en supportservice die u helpt bij het plannen en aanbieden van webinars of trainingen. Event Services kan worden aangeschaft op een bepaald serviceniveau en geeft u de mogelijkheid een evenementproducent aan te wijzen. Event Services wordt gefactureerd na ontvangst van de Order, komt niet in aanmerking voor restituties en vervalt binnen 12 maanden na de datum van de Order indien de Services niet volledig zijn gebruikt. Er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht voor Orders die binnen 72 kantooruren na het geplande Evenement worden geplaatst, gewijzigd of geannuleerd. U stemt ermee in dat alle door ons geleverde Event Services uitsluitend voor uzelf bestemd zijn en dat u als enige verantwoordelijk bent voor alle Content van uw webinars en trainingen. Het is u niet toegestaan om de door ons in de context van Event Services verstrekte adviezen of instructies door te verkopen, te delen, te distribueren of op een andere manier bekend te maken of door te geven.
 • GoTo Training stelt gebruikers in staat om trainingssessies te plannen, te starten en te modereren met behulp van de GoTo Training-website of clientsoftware.

Enhanced Audio Services

 • Algemene informatie
  • Verschuldigde vergoedingen. U wordt maandelijks achteraf gefactureerd voor het hoogste van deze twee bedragen: (i) de minimale maandelijkse Vergoeding zoals gespecificeerd op de Order; of (ii) uw werkelijke gebruik tegen de prijs per minuut per lijn die is gespecificeerd op de Order. De actuele regionale standaardtarieven voor Enhanced Audio Services zijn te vinden in het Beheercentrum en op de pagina Mijn account van het Klantenportaal. Standaardtarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Aanloopperiode bestaat uit de eerste 2 factureringscycli van de Eerste termijn, waarin de vaste audiovergoeding wordt kwijtgescholden en u alleen betaalt voor de werkelijk gebruikte minuten tijdens die periode.
  • Gebruik van de Service. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Enhanced Audio Services te analyseren om eventueel afwijkend gebruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst vast te stellen. We kunnen afwijkend gebruik vaststellen door een vergelijking te maken met algemene gebruikspatronen van klanten, zoals het aantal gebruikte minuten, het aantal unieke nummers waarmee verbinding is gemaakt, gebruikspatronen en andere factoren. Als we vaststellen dat uw gebruik afwijkt of op een andere manier in strijd is met de Overeenkomst, kunnen we, naar ons eigen inzicht, u overbrengen naar een meer geschikt Serviceabonnement, u passende tarieven in rekening brengen en/of uw Enhanced Audio Services opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als we van mening zijn dat u de Enhanced Audio Services voor onwettige doeleinden hebt gebruikt, kunnen we uw Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en de relevante communicatie- en andere gegevens doorsturen naar de bevoegde autoriteiten voor nader onderzoek.
  • Beëindiging van de Enhanced Audio Services in combinatie met Services. Indien de Klant het abonnement op GoTo Meeting, join.me, GoTo Webinar of GoTo Training beëindigt in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, worden de Enhanced Audio Services ook stopgezet en zullen we alle vooruitbetaalde maar ongebruikte vergoedingen terugbetalen.
 • Enhanced Audio stelt Amerikaanse en internationale gratis nummers beschikbaar, uitsluitend voor gebruik als een geïntegreerde, aanvullende audio-optie bij GoTo Meeting, join.me, GoTo Webinar en GoTo Training (dit vereist een bijbehorend abonnement voor de desbetreffende Services, dat actief moet zijn om gebruik te kunnen maken van Enhanced Audio). Vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van gebruik per minuut en per lijn, tegen de tarieven die op de Order zijn vermeld.
 • Enhanced Audio Flat Rate is beschikbaar voor geïntegreerd gebruik met GoTo Meeting (mogelijk niet beschikbaar voor alle GoTo Meeting-niveaus), onder voorbehoud van bepaalde beperkingen zoals gespecificeerd op de Order. Bij Enhanced Audio Flat Rate worden gratis nummers en Call Me-nummers beschikbaar gesteld, uitsluitend voor gebruik als extra audio-optie voor uw online vergaderingen. U betaalt een vast maandelijks bedrag voor onbeperkt gebruik (tot aan de Maandlimiet voor redelijk gebruik) door GoTo Meeting-organisatoren of Deelnemers die inbellen via gratis nummers of uitbellen via Call Me-nummers. U moet een apart abonnement op GoTo Meeting hebben om deze Service te gebruiken. Het aantal Genoemde geautoriseerde audiogebruikers moet gelijk zijn aan het aantal Genoemde geautoriseerde gebruikers van GoTo Meeting. Enhanced Audio Flat Rate is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
  • Genoemde geautoriseerde audiogebruiker (GGAG). U ontvangt voor uw Enhanced Audio Flat Rate-account evenveel Genoemde geautoriseerde audiogebruikers als voor de GoTo Meeting Service. Dit aantal wordt automatisch verhoogd wanneer u extra Genoemde geautoriseerde gebruikers voor GoTo Meeting bijkoopt, en gefactureerd op de eerstvolgende periodieke factuur.
  • Abonnementsvergoeding en Maandlimiet voor redelijk gebruik. U wordt jaarlijks vooruit gefactureerd voor de Enhanced Audio Flat Rate op basis van de vergoedingen die op de Order zijn vermeld. De Maandlimiet voor redelijk gebruik is een totaal van 3000 minuten per maand per GGAG, vermenigvuldigd met het totaal aantal GGAG’s dat voor uw account is geautoriseerd. De Maandlimiet voor redelijk gebruik wordt uitsluitend bepaald op basis van het aantal gebruiksminuten met GoTo Meeting. Het gebruik van: (1) gratis nummers in GoTo Webinar of GoTo Training; en/of (2) het gebruik van gratis nummers en Call Me-nummers (alleen GoTo Meeting) buiten de landen die op de Order zijn gespecificeerd, wordt gefactureerd op basis van de standaard Enhanced Audio Service voor gratis nummers die hierboven is beschreven, en telt niet mee in de Maandlimiet voor redelijk gebruik.
  • Gebruik van de Service. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Enhanced Audio Flat Rate Service te analyseren om te bepalen of dit gebruik de Maandlimiet voor redelijk gebruik overschrijdt of in strijd is met de Overeenkomst. We kunnen afwijkend gebruik vaststellen door een vergelijking te maken met algemene gebruikspatronen van klanten, zoals het aantal gebruikte minuten, het aantal unieke nummers waarmee verbinding is gemaakt, gebruikspatronen en andere factoren. Als we vaststellen dat u de Maandlimiet voor redelijk gebruik hebt overschreden, of als uw gebruik op een andere manier in strijd is met de Overeenkomst, kunnen we, naar ons eigen inzicht, u overbrengen naar een meer geschikt Serviceabonnement, u passende tarieven in rekening brengen of uw Enhanced Audio Flat Rate Services opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als we van mening zijn dat u de Audio Service voor onwettige doeleinden hebt gebruikt, kunnen we uw Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en relevante communicatie- en andere gegevens doorsturen naar de bevoegde autoriteiten voor nader onderzoek.
 • Call Me is een functie voor gebruik met GoTo Meeting, waarmee Organisatoren van vergaderingen aan Deelnemers van een vergadering of telefonische vergadering de mogelijkheid kunnen geven om een telefoonnummer in te voeren en een oproep van de GoTo Meeting Service naar dat nummer te ontvangen op het moment dat de vergadering begint. De kosten worden in rekening gebracht: (1) op basis van gebruik per minuut per lijn, tegen de tarieven die op de Order zijn gespecificeerd voor de Enhanced Audio Service voor gratis nummers; of (2) tegen een vast tarief (tot aan de Maandlimiet voor redelijk gebruik) zoals gespecificeerd op de Order, wanneer Call Me wordt aangeboden als een functie bij Enhanced Audio Flat Rate. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het ingevoerde telefoonnummer en de Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de Deelnemers die deelnemen via Call Me, alsmede voor eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik, ook als een Deelnemer een onjuist telefoonnummer invoert.

OpenVoice Services (telecommunicatie)

 • Algemene informatie
  • Verschuldigde vergoedingen. U wordt maandelijks achteraf gefactureerd voor het hoogste van deze twee bedragen: (i) de minimale maandelijkse Vergoeding voor GoTo Audio zoals gespecificeerd op de Order; of (ii) uw werkelijke gebruik tegen de prijs per minuut per lijn die is vermeld op de Order. De actuele regionale standaardtarieven voor Audio Services zijn te vinden in het Beheercentrum en op de pagina Mijn account van het Klantenportaal. Standaardtarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
  • Aanloopperiode bestaat uit de eerste 2 factureringscycli van de Eerste termijn, waarin de vaste audiovergoeding wordt kwijtgescholden en u alleen betaalt voor de werkelijk gebruikte minuten tijdens die periode.
  • Gebruik van de Service. GoTo Audio behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de Audio Services te analyseren om eventueel afwijkend gebruik of gebruik in strijd met de Overeenkomst vast te stellen. GoTo Audio kan afwijkend gebruik vaststellen door een vergelijking te maken met algemene gebruikspatronen van klanten, zoals het aantal gebruikte minuten, het aantal unieke nummers waarmee verbinding is gemaakt, gebruikspatronen en andere factoren. Als GoTo Audio vaststelt dat uw gebruik afwijkt of op een andere manier in strijd is met de Overeenkomst, kan GoTo Audio, naar eigen inzicht, u overbrengen naar een meer geschikt Serviceabonnement, u passende tarieven in rekening brengen en/of uw OpenVoice opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als GoTo Audio van mening is dat u de OpenVoice Services voor onwettige doeleinden hebt gebruikt, kan GoTo Audio uw Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en de relevante communicatie- en andere gegevens doorsturen naar de bevoegde autoriteiten voor nader onderzoek.
  • Beëindiging van de OpenVoice Services in combinatie met Services. Indien de Klant het abonnement op GoTo Meeting, join.me, GoTo Webinar of GoTo Training beëindigt in overeenstemming met de voorwaarden van de Overeenkomst, worden de OpenVoice Services ook stopgezet en zal GoTo Audio alle vooruitbetaalde maar ongebruikte vergoedingen terugbetalen.
 • OpenVoice is een op zichzelf staande oplossing voor audiovergaderingen, toegankelijk via een toetstelefoon, die zowel traditioneel inbellen via een vaste lijn als inbellen vanaf een mobiele telefoon ondersteunt voor maximaal 500 verbindingen in één audiovergadering. Organisatoren hebben 24/7 toegang tot audiovergaderingen zonder te hoeven reserveren en u krijgt toegang tot het beheeraccount en het webportaal voor facturering en beheer. OpenVoice wordt in rekening gebracht op basis van gebruik per minuut per lijn, tegen de tarieven die op de Order zijn vermeld. U kunt een onbeperkt aantal Organisator-accounts aanmaken. Elke Organisator krijgt een uniek vergaderruimtenummer, een Organisator-pincode en toegang tot het webportaal van de Organisator om de vergaderingen te beheren.
 • OpenVoice Integrated (OVI) stelt Amerikaanse en internationale gratis nummers beschikbaar, uitsluitend voor gebruik als een geïntegreerde, aanvullende audio-optie bij GoTo Meeting, join.me, GoTo Webinar en GoTo Training (dit vereist een bijbehorend abonnement voor de desbetreffende Services, dat actief moet zijn om gebruik te kunnen maken van OVI). Vergoedingen worden in rekening gebracht op basis van gebruik per minuut en per lijn, tegen de tarieven die op de Order zijn vermeld. Als u het bijbehorende abonnement op GoTo Meeting, join.me, GoTo Webinar of GoTo Training opzegt, wordt uw OVI-abonnement automatisch omgezet naar OpenVoice vanaf de datum van opzegging van het Service-abonnement.
 • OpenVoice Integrated Unlimited (OVIU) is beschikbaar voor geïntegreerd gebruik met GoTo Meeting, onder voorbehoud van bepaalde beperkingen zoals gespecificeerd op de Order. OVIU omvat ook een gelijktijdig abonnement op OpenVoice, zoals hierboven beschreven. U krijgt gratis nummers ter beschikking gesteld, uitsluitend voor gebruik als extra audio-optie voor uw online vergaderingen. U betaalt een vaste maandelijkse vergoeding voor onbeperkt gebruik door Organisatoren van GoTo Meeting of Deelnemers die inbellen op de gratis nummers, en u wordt gefactureerd op basis van gebruik tegen de prijs per minuut per lijn die op de Order staat vermeld. U moet een apart abonnement op GoTo Meeting hebben om deze Service te gebruiken. Het aantal Genoemde geautoriseerde audiogebruikers moet gelijk zijn aan het aantal Genoemde geautoriseerde gebruikers van GoTo Meeting. OpenVoice Integrated Unlimited is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
  • Genoemde geautoriseerde audiogebruiker (GGAG). U ontvangt voor uw OVIU-account evenveel Genoemde geautoriseerde audiogebruikers als voor de GoTo Meeting Service. Dit aantal wordt automatisch verhoogd wanneer u extra Genoemde geautoriseerde gebruikers voor GoTo Meeting bijkoopt, en gefactureerd op de eerstvolgende periodieke factuur.
  • Abonnementsvergoeding en Maandlimiet voor redelijk gebruik. U wordt maandelijks vooruit gefactureerd voor OVIU op basis van de vergoedingen die op de Order zijn vermeld. De Maandlimiet voor redelijk gebruik is een totaal van 3000 minuten per maand per GGAG, vermenigvuldigd met het totaal aantal GGAG’s dat voor uw account is geautoriseerd. De Maandlimiet voor redelijk gebruik wordt uitsluitend bepaald op basis van het aantal gebruiksminuten met GoTo Meeting. Het gebruik van gratis nummers in GoTo Webinar of GoTo Training wordt gefactureerd op basis van de standaard OpenVoice Integrated Service voor gratis nummers zoals hierboven beschreven, en telt niet mee in de Maandlimiet voor redelijk gebruik.
  • Gebruik van de Service. GoTo Audio behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de OVIU Service te analyseren om te bepalen of dit gebruik de Maandlimiet voor redelijk gebruik overschrijdt of in strijd is met de Overeenkomst. GoTo Audio kan afwijkend gebruik vaststellen door een vergelijking te maken met algemene gebruikspatronen van klanten, zoals het aantal gebruikte minuten, het aantal unieke nummers waarmee verbinding is gemaakt, gebruikspatronen en andere factoren. Als GoTo Audio vaststelt dat u de Maandlimiet voor redelijk gebruik hebt overschreden, of als uw gebruik op een andere manier in strijd is met de Overeenkomst, kan GoTo Audio, naar eigen inzicht, u overbrengen naar een meer geschikt Serviceabonnement, u passende tarieven in rekening brengen of uw OVIU Services opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als GoTo Audio van mening is dat u de Audio Service voor onwettige doeleinden hebt gebruikt, kan GoTo Audio uw Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en/of de relevante communicatie- en andere gegevens doorsturen naar de bevoegde autoriteiten voor nader onderzoek.
 • OpenVoice Integrated Flat Rate (OVIFR) is beschikbaar voor geïntegreerd gebruik met GoTo Meeting (Starter, Pro, Plus en/of bij gebruik van een Flexabonnement), onder voorbehoud van bepaalde beperkingen zoals vermeld op de Order. OVIFR omvat ook een gelijktijdig abonnement op OpenVoice, zoals hierboven beschreven, en biedt gratis nummers en Call Me-nummers, uitsluitend voor gebruik als extra audio-optie voor uw online vergaderingen. U betaalt een vast maandelijks bedrag voor onbeperkt gebruik (tot aan de Maandlimiet voor redelijk gebruik) door GoTo Meeting-organisatoren of Deelnemers die inbellen via gratis nummers of uitbellen via Call Me-nummers. U moet een apart abonnement op GoTo Meeting hebben om deze Service te gebruiken. Het aantal Genoemde geautoriseerde audiogebruikers moet gelijk zijn aan het aantal Genoemde geautoriseerde gebruikers van GoTo Meeting. OVIFR is alleen in bepaalde landen verkrijgbaar.
  • Genoemde geautoriseerde audiogebruiker (GGAG). U ontvangt voor uw OVIFR-account evenveel Genoemde geautoriseerde audiogebruikers als voor de GoTo Meeting Service. Dit aantal wordt automatisch verhoogd wanneer u extra Genoemde geautoriseerde gebruikers voor GoTo Meeting bijkoopt, en gefactureerd op de eerstvolgende periodieke factuur.
  • Abonnementsvergoeding en Maandlimiet voor redelijk gebruik. U wordt jaarlijks vooruit gefactureerd voor OVIFR op basis van de vergoedingen die op de Order zijn vermeld. De Maandlimiet voor redelijk gebruik is een totaal van 3000 minuten per maand per GGAG, vermenigvuldigd met het totaal aantal GGAG’s dat voor uw account is geautoriseerd. De Maandlimiet voor redelijk gebruik wordt uitsluitend bepaald op basis van het aantal gebruiksminuten met GoTo Meeting. Het gebruik van: (1) gratis nummers in GoTo Webinar of GoTo Training; en/of (2) het gebruik van gratis nummers en Call Me-nummers buiten de landen die op de Order zijn gespecificeerd, wordt gefactureerd op basis van de standaard OpenVoice Integrated Service voor gratis nummers die hierboven is beschreven, en telt niet mee in de Maandlimiet voor redelijk gebruik.
  • Gebruik van de Service. GoTo Audio behoudt zich het recht voor om uw gebruik van de OVIFR Service te analyseren om te bepalen of dit gebruik de Maandlimiet voor redelijk gebruik overschrijdt of in strijd is met de Overeenkomst. GoTo Audio kan afwijkend gebruik vaststellen door een vergelijking te maken met algemene gebruikspatronen van klanten, zoals het aantal gebruikte minuten, het aantal unieke nummers waarmee verbinding is gemaakt, gebruikspatronen en andere factoren. Als GoTo Audio vaststelt dat u de Maandlimiet voor redelijk gebruik hebt overschreden, of als uw gebruik op een andere manier in strijd is met de Overeenkomst, kan GoTo Audio, naar eigen inzicht, u overbrengen naar een meer geschikt Serviceabonnement, u passende tarieven in rekening brengen of uw OVIFR Services opschorten of beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving. Als GoTo Audio van mening is dat u de Audio Service voor onwettige doeleinden hebt gebruikt, kan GoTo Audio uw Overeenkomst onmiddellijk beëindigen met of zonder voorafgaande kennisgeving en/of de relevante communicatie- en andere gegevens doorsturen naar de bevoegde autoriteiten voor nader onderzoek.
 • Call Me is een functie voor gebruik met GoTo Meeting, waarmee Organisatoren van vergaderingen aan Deelnemers van een vergadering of telefonische vergadering de mogelijkheid kunnen geven om een telefoonnummer in te voeren en een oproep van de GoTo Meeting Service naar dat nummer te ontvangen op het moment dat de vergadering begint. De kosten worden in rekening gebracht: (1) op basis van gebruik per minuut per lijn, tegen de tarieven die op de Order zijn gespecificeerd voor de OpenVoice Integrated Service voor gratis nummers; of (2) tegen een vast tarief (tot aan de Maandlimiet voor redelijk gebruik) zoals vermeld op de Order, wanneer Call Me wordt aangeboden als een functie bij OVIFR. De Deelnemer is verantwoordelijk voor de juistheid van het ingevoerde telefoonnummer en de Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de Deelnemers die deelnemen via Call Me, alsmede voor eventuele kosten die voortvloeien uit het gebruik, ook als een Deelnemer een onjuist telefoonnummer invoert.

Grasshopper Services worden geleverd door Grasshopper Group LLC ("Grasshopper"), de communicatieprovider die verantwoordelijk is voor de tarieven, voorwaarden en bepalingen met betrekking tot alle Grasshopper Services.

 • Overzicht. Grasshopper is een telecommunicatieservice voor virtuele PBX (private branch exchange) die gratis of lokale nummers beschikbaar stelt. U bent de eigenaar van de beschikbaar gestelde nummers en kunt die nummers meenemen naar een andere provider voordat uw account wordt beëindigd. Meer informatie over het meenemen van telefoonnummers is te vinden op www.grasshopper.com/numberporting. Ga voor meer informatie over telecommunicatie- en andere functies, beschikbare services en tarieven van Grasshopper naar https://grasshopper.com/how-it-works-and-features/add-ons.
  • Grasshopper Connect Services is een communicatieoplossing die dezelfde Grasshopper-technologie gebruikt om een tweede telefoonnummer beschikbaar te stellen voor de mobiele telefoon van een gebruiker, maar ook gebruikmaakt van een app om telefoongesprekken, sms-berichten en e-mails te combineren in één uniforme inbox. Met behulp van deze app kunnen gebruikers al hun gesprekken en chats op één plek samenbrengen, met inbegrip van e-mailintegratie. De gebruiken worden gesorteerd op contact, waardoor alle communicatie van één contact in dezelfde tijdlijn kan worden weergegeven. Het doel is dat gebruikers beter zicht krijgen op hun zakelijke communicatie en hun klanten sneller antwoord kunnen geven.
  • Ruby Receptionists Services. Als u Ruby Receptionists Services aanschaft als onderdeel van uw Grasshopper-abonnement, zijn aanvullende voorwaarden (https://www.goto.com/company/legal/ruby-terms) van toepassing op deze aanschaf. Deze aanvullende voorwaarden zijn door verwijzing opgenomen in dit document.
 • Hulpdiensten. GRASSHOPPER BIEDT GEEN "KIESTOON"-FUNCTIE. GRASSHOPPER KAN NIET WORDEN GEBRUIKT VOOR NOOD- OF HULPDIENSTEN. ALS ER SPRAKE IS VAN EEN NOODSITUATIE TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE GRASSHOPPER SERVICES, MOET U DE VERBINDING VERBREKEN EN EEN LOKAAL NOODNUMMER BELLEN VIA DE NORMALE TELEFOONDIENST VAN UW TELEFOONMAATSCHAPPIJ.
 • Beleid voor redelijk gebruik. Abonnementen op de Grasshopper Services worden aangeboden op basis van "onbeperkt gebruik" en/of een "onbeperkt aantal minuten" en: (i) mogen alleen worden gebruikt voor normaal zakelijk gebruik; (ii) zijn alleen beschikbaar voor live gesprekken tussen twee personen; en (iii) zijn exclusief internationaal bellen (beschikbaar tegen een extra vergoeding). Grasshopper Services mag niet worden gebruikt voor een van de volgende verboden toepassingen:
  • Uw Grasshopper-nummer doorverbinden of doorschakelen naar een ander telefoonnummer dat meerdere gelijktijdige oproepen kan afhandelen, of naar een PBX- of sleutelsysteem
  • Spamming of blasting (bijvoorbeeld door 100 of meer voicemails of faxen tegelijk te verzenden)
  • Bulk-inbellijnen (bijvoorbeeld voor klantenondersteuning of callcenters voor salesactiviteiten, "hotlines", 900-nummers, sportlijnen en dergelijke)
  • Massale verzending ("blasting") van sms-berichten (elk volume aan sms-berichten dat door u wordt verzonden en waardoor het gebruik van het netwerk of de systemen van Grasshopper of van andere providers wordt verstoord, zoals vastgesteld door Grasshopper)
  • Automatisch kiezen of "voorspellend" kiezen (niet-handmatig kiezen of een softwareprogramma of andere tools gebruiken om continu te bellen of uitgaande gesprekken te starten).
 • Grasshopper behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving: (i) uw Service te af te sluiten of op te schorten indien Grasshopper vaststelt dat uw gebruik van de Service in strijd is met dit Beleid voor redelijk gebruik, of als u consequent meer dan 50.000 minuten per maand verbruikt of op enig moment meer dan 50 gelijktijdige gesprekken voert; en (ii) spraakoproepen langer dan 6 uur en faxoproepen langer dan 3 uur te beëindigen. Dit Beleid voor redelijk gebruik geldt ook voor "onbeperkte" toestelnummers (die beperkt blijven tot 1.000 toestelnummers per account). Als u meer toestelnummers wilt toevoegen, hebt u mogelijk een extra Grasshopper-account nodig. Met Unlimited Voice Studio kunt u een "onbeperkt" aantal begroetingen en berichten van elk maximaal 750 woorden opnemen. Voor begroetingen of berichten van meer dan 750 woorden wordt een toeslag van USD 75,00 per 750 woorden in rekening gebracht. Grasshopper kan naar eigen goeddunken het Beleid voor redelijk gebruik op elk moment en om welke reden dan ook aanvullen, aanpassen of wijzigen.
 • Accountwijzigingen en CPNI-bescherming. U kunt wijzigingen in de functies of abonnementen van de Services schriftelijk of telefonisch bij Grasshopper aanvragen (aanpassingen in een Serviceabonnement worden mogelijk pas van kracht in de volgende Termijn) onder vermelding van: naam, adres, accountnummer en beheerpincode. U kunt wijzigingsverzoeken ook indienen vanaf het oorspronkelijke e-mailadres dat wij van u in onze administratie hebben geregistreerd. Grasshopper beschermt uw Customer Proprietary Network Information (CPNI) door middel van deze pincode. Telecomproviders moeten zich houden aan de voorschriften van de Amerikaanse Federal Communications Commission (FCC) ter bescherming van de CPNI van klanten. Meer informatie over CPNI is te vinden op de FCC-website: http://apps.fcc.gov/eb/CPNI/index.cfm.
 • Termijn. De Eerste termijn voor de Grasshopper Services kan een maand of een jaar zijn, afhankelijk van de termijn van de Services die u met uw Order hebt aangeschaft. De Eerste termijn begint op de datum dat Grasshopper de Services voor uw Account activeert en wordt daarna herhaaldelijk verlengd met een periode gelijk aan de Eerste termijn, totdat het abonnement door een van de partijen wordt beëindigd in overeenstemming met de onderstaande bepalingen.
 • Vergoedingen. De vergoedingen worden vooraf of achteraf in rekening gebracht, zoals hieronder beschreven. De volgende vergoedingen worden vooraf in rekening gebracht: terugkerende kosten zoals vergoedingen voor Serviceabonnementen (inclusief eventuele belastingen of toeslagen die vooraf in rekening mogen worden gebracht), uitbreidingen, upgrades en andere niet-terugkerende vergoedingen (zoals eenmalige kosten en toeslagen). De volgende vergoedingen worden achteraf in rekening gebracht: gebruikskosten (zoals overschrijdingen), toeslagen voor internationale of interlokale gesprekken en telefonische inlichtingen en bepaalde belastingen en toeslagen (in de Verenigde Staten bijvoorbeeld: Telecommunications Sales Tax, FCC Regulatory Fee, Regulatory Recovery Fees en Federal Universal Service Fund (USF)).
  • Serviceabonnementen voor gratis en lokale nummers bevatten de volgende specificaties: (i) een vaste maandelijkse Servicevergoeding, dit is het basistarief voor de Service en is inclusief de belkosten zoals gespecificeerd in uw Serviceabonnement; (ii) het aantal minuten dat bij het abonnement is inbegrepen ("Drempelbedrag"); en (iii) een tarief voor extra minuten (het gebruik boven het gespecificeerde aantal belminuten in het Serviceabonnement wordt door Grasshopper in rekening gebracht) voor gebruik in de continentale Verenigde Staten (exclusief Alaska, Hawaï en Amerikaanse territoria) en Canada. Informatie over de Serviceabonnementen en tarieven is de vinden op de Grasshopper-website: https://signup.grasshopper.com/plans.
  • Internationale oproepen (exclusief oproepen vanuit de Verenigde Staten naar Canada) en oproepen vanuit de Verenigde Staten naar gebieden buiten de continentale Verenigde Staten (dus ook naar Alaska, Hawaï of Amerikaanse territoria), met inbegrip van oproepen die vanuit de continentale Verenigde Staten en Canada naar het buitenland worden doorgeschakeld, worden in rekening gebracht op basis van de internationale uitgaande tarieven die worden vermeld op de Grasshopper-website: https://grasshopper.com/international-rates/.
  • Grasshopper kan opstartkosten en toeslagen in rekening brengen voor optionele functies, uitbreidingen en aanvullende producten en Services. Informatie over deze vergoedingen is te vinden op de Grasshopper-website: https://signup.grasshopper.com/plans. Grasshopper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de tarieven en/of de methoden van facturering aan te passen. Grasshopper berekent de gebruikskosten in stappen van zes (6) seconden met een minimum van achttien (18) seconden, of zoals gespecificeerd in het desbetreffende Serviceabonnement. ALS U INTERNATIONAAL BELLEN VOOR UW ACCOUNT WILT ACTIVEREN, MOET U EEN EERSTE AANBETALING VAN USD 500 DOEN. DEZE AANBETALING WORDT GEBRUIKT VOOR VERREKENING VAN DE KOSTEN DIE OP UW ACCOUNT WORDEN GEMAAKT. Gebruikskosten worden achteraf gefactureerd. Overschrijdingskosten voor extra minuten worden gefactureerd in de maand die volgt op de overschrijding, of al eerder zodra het gebruik uw Drempelbedrag overschrijdt. Betalingen via creditcards of betaalrekeningen worden automatisch maandelijks geïnd, of al eerder zodra het Drempelbedrag wordt overschreden, zonder dat hiervoor een nadere kennisgeving of toestemming is vereist. De einddatums van de factureringscyclus kunnen van tijd tot tijd veranderen. Wanneer een factureringscyclus korter of langer dan een volledige maand beslaat, kan Grasshopper redelijke correcties en verrekeningen toepassen. De kosten voor Serviceabonnementen worden al naar gelang jaarlijks of maandelijks in rekening gebracht, of zodra de totale gebruiksvergoedingen het Drempelbedrag voor uw account overschrijden, afhankelijk van wat zich het eerst voordoet. Het Drempelbedrag wordt vastgesteld door Grasshopper en is mede afhankelijk van het Serviceabonnement, het gebruik en de accountgeschiedenis.
  • Voor zover wettelijk toegestaan mag Grasshopper een maandelijkse Regulatory Recovery Fee in rekening brengen voor telefonieservices die aan klanten in de Verenigde Staten worden geleverd, ter compensatie van de kosten die Grasshopper maakt voor de afhandeling van informatieverzoeken en andere verplichtingen die aan Grasshopper worden opgelegd door Amerikaanse toezichthouders en overheidsinstanties. Deze vergoeding is geen belasting of heffing die door een overheid wordt vereist of vastgesteld. Regulatory Recovery Fees worden als afzonderlijke regelitems op de factuur vermeld en de starttarieven worden gespecificeerd in elke offerte voor Services. Grasshopper kan de Regulatory Recovery Fee zonder voorafgaande kennisgeving verhogen of verlagen.
 • Verzuim en Opzegging. U kunt de Grasshopper-Service in overeenstemming met de Servicevoorwaarden opzeggen door een ticket in te dienen bij de Grasshopper Billing Department (http://support.grasshopper.com). Na ontvangst van uw opzegging zal Grasshopper een annuleringsticket genereren en het nummer van het annuleringsticket per e-mail naar u toesturen als ontvangstbevestiging van uw opzegging. Opzeggingen worden binnen 1 werkdag afgehandeld. Als u geen annuleringsticketnummer ontvangt, heeft Grasshopper uw opzegging mogelijk niet ontvangen. Bel in dat geval de klantenservice op nummer +1-800-820-8210 of +1-617-395-5700 om te controleren of er een annuleringsticket is aangemaakt. Omdat minuten achteraf in rekening worden gebracht, zal de eerstvolgende factuur na de beëindiging een eindafrekening voor het aantal minuten bevatten. Na beëindiging van de Grasshopper Services hebt u geen recht meer op ontvangst van berichten, en is Grasshopper niet verplicht om ongelezen of niet-verzonden berichten naar u of naar derde partijen door te sturen. Grasshopper kan heractiveringskosten in rekening brengen als de Services na beëindiging of opschorting opnieuw geactiveerd moeten worden. Bij beëindiging bent u verantwoordelijk voor het betalen van alle onbetwiste bedragen en kosten die op grond van deze Overeenkomst verschuldigd zijn. Achterstallige saldo’s voor eerdere of andere accounts worden volledig in rekening gebracht bij het openen van een account of bij het aanpassen van de gegevens over uw creditcard of betaalpas in onze administratie.
 • Bestemmingen op de zwarte lijst. Grasshopper behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang te blokkeren tot bepaalde landen en locaties die vaak betrokken zijn bij frauduleuze oproepen ("Bestemmingen op de zwarte lijst"). Op uw verzoek en onder bepaalde voorwaarden kan Grasshopper u toch toegang verlenen tot Bestemmingen op de zwarte lijst.
 • Privacy en opname. U geeft Grasshopper toestemming om: (i) oproepen naar de klantenservice met betrekking tot uw account of de Services te monitoren en op te nemen; en (ii) van tijd tot tijd contact met u op te nemen door middel van (a) telefoongesprekken, voicemail, pushmeldingen of sms-berichten naar telefoonnummers die door Grasshopper beschikbaar zijn gesteld of naar andere telefoonnummers die u aan Grasshopper hebt verstrekt voor contactdoeleinden, en die mogelijk worden uitgevoerd met behulp van systemen voor automatisch kiezen, of (b) uw Grasshopper-voicemailbox. Grasshopper kan ook gesprekken monitoren of opnemen die via de netwerken en systemen van Grasshopper verlopen, maar uitsluitend voor het oplossen van problemen en/of om de kwaliteit van de Service te controleren ten behoeve van de beschikbaarstelling van de Services. Deze opnamen kunnen worden gemaakt met of zonder specifieke kennisgeving en zullen uitsluitend worden gebruikt voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden.
 • Feedback over toegankelijkheid. Om feedback over toegankelijkheid te geven overeenkomstig de Accessible Canada Act, of om een beschrijving van ons proces voor feedback over toegankelijkheid in een andere bestandsindeling aan te vragen, kunt u contact met ons opnemen via accessibilityfeedback@goto.com of (781) 850-1458.

GoTo Connect Services

GoTo Connect (voorheen Jive) is een cloudgebaseerde VoIP-service die audio-, video- en schermdelingsfuncties combineert met cloudgebaseerde telefonie- en berichtendiensten, inclusief contactcenterservices en de bijbehorende hardware, om een volledig geïntegreerde applicatie aan te bieden waarmee gebruikers intern en extern kunnen communiceren via een webbrowser of een downloadbare applicatie. Bovendien kunnen bepaalde pakketten voor GoTo Connect ook andere GoTo Services omvatten waarnaar in deze Servicebeschrijvingen wordt verwezen en waarop de specifieke Servicevoorwaarden voor die Services van toepassing zijn. Alle niet op PBX gebaseerde audiovergaderingen worden beschikbaar gesteld op basis van de bovenvermelde OpenVoice Services. Er kunnen add-ondiensten van derden (een 'Dienst van derden' in de Servicevoorwaarden) aangeschaft worden voor GoTo Connect, zoals de hier beschreven diensten:

GoTo Connect – Teams Edition. GoTo Connect – Teams Edition is een GoTo Connect-versie met alleen spraakfuncties die is gebundeld met de Teams Connector (zie hieronder), waarmee u kunt bellen en gebeld kunt worden binnen uw Microsoft Teams-account.

GoTo Connect Teams Connector. GoTo Connect Teams Connector (of 'Connector') is een aanvullende externe service (een 'Dienst van derden' in de Servicevoorwaarden) voor uw bestaande GoTo Connect-account, waarmee uw GoTo Connect-gebruikers vanuit hun Microsoft Teams-account via het GoTo Connect-platform kunnen bellen en gebeld kunnen worden.

 • Criteria voor technische toereikendheid. GoTo Connect vereist een correct geconfigureerd, hoogwaardig breedband IP-netwerk met een internetverbinding op enterpriseniveau. Wanneer GoTo Connect wordt gebruikt met netwerken, services of verbindingen die niet compatibel zijn met GoTo Connect, kan dit leiden tot gedeeltelijke of volledige onbeschikbaarheid, onderbrekingen of ondermaatse prestaties van GoTo Connect of andere services die dezelfde netwerken, services of verbindingen gebruiken. De Klant dient voor eigen rekening een IP-netwerk met services en verbindingen beschikbaar te stellen en te onderhouden dat voldoet aan de bovengenoemde standaarden, alsmede alle apparatuur die GoTo Connect nodig heeft om verbinding te maken en te communiceren met deze netwerken, services en verbindingen.
 • Services toevoegen of verwijderen. U kunt op elk moment gebruikers aan uw account toevoegen. De bijbehorende Servicevergoeding voor de eerste maand worden naar rato berekend. Als u het aantal gebruikers wilt verminderen of deze overeenkomst wilt opzeggen, moet u ons hiervan op de hoogte stellen zoals bepaald in deel 3.1 van de Servicevoorwaarden op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions. Als u alle factureerbare apparaten van uw account verwijdert, blijft u gefactureerd worden voor minimaal één apparaat totdat de diensten worden beëindigd of extra apparaten worden toegevoegd. In de context van dit document bedoelen we met "Servicevergoeding" de vaste maandelijkse vergoeding voor de Services die voor uw account in rekening wordt gebracht.
 • Tarieven. GoTo Connect omvat (op basis van redelijk gebruik) binnenlandse telefoongesprekken naar het desbetreffende vaste en mobiele telefoonnummer (met uitzondering van informatiediensten en speciale voorkiesnummers). Internationale telefoongesprekken worden in rekening gebracht op basis van het internationale beltarievenschema van GoTo Connect, waarin de tarieven worden gespecificeerd per land en per oproeptype (vaste lijn of mobiel). In sommige situaties zijn er voor de Klant geen kosten verbonden aan internationale oproepen naar vaste lijnen (op basis van redelijk gebruik). Alle overige oproepen worden in rekening gebracht op basis van de actuele regionale standaardtarieven in het geldende GoTo Connect-beltarievenschema.
 • Tariefaanpassingen. Standaardtarieven kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om eenmaal per jaar de tarieven aan te passen op een willekeurig moment na de Eerste termijn, met voorafgaande schriftelijke kennisgeving van dertig (30) dagen. De tarieven kunnen ook veranderen als gevolg van wettelijke voorschriften, marktomstandigheden of andere doorberekende kosten. De voorgaande bepalingen over tariefaanpassingen zijn niet van toepassing indien er in het Regionaal Supplement (zie hieronder) een ander proces wordt beschreven voor tariefaanpassingen in uw land.
 • Regionaal Supplement. Als u GoTo Connect buiten Noord-Amerika aanschaft, is het Regionaal Supplement (https://www.goto.com/company/legal/regional-supplement) op u van toepassing.
 • Hulpdiensten in Noord-Amerika.
  • Beschikbaarheid en gebruik van hulpdiensten. U erkent (1) dat u onze 911 Service Availability Policy (https://www.goto.com/company/legal/911-service-availability-policy) hebt gelezen en begrepen, en (2) dat de door ons aangeboden 911-belservice ("GoTo Connect 911 Dialing") verschilt van de 911-belservice die wordt aangeboden door traditionele telefoonmaatschappijen op de manieren die worden beschreven in de 911 Service Availability Policy. Deze verschillen houden onder andere in dat GoTo Connect 911 Dialing NIET werkt bij stroomuitval, bij uitval van de internetverbinding of wanneer de verbinding met ons platform wordt geblokkeerd door onderdelen van uw eigen netwerken. Ook werkt GoTo Connect 911 Dialing niet als we de Services om welke reden dan ook hebben gedeactiveerd, bijvoorbeeld wegens achterstallige betaling.
  • Informatie over fysieke locaties. U moet ons informatie verstrekken over de fysieke locaties van alle apparaten die worden gebruikt om te bellen of gebeld te worden. Wij zullen een apparaat pas activeren nadat we deze informatie hebben ontvangen. Als u een apparaat verhuist, moet u onze Fulfillment Department onmiddellijk op de hoogte stellen van de nieuwe locatie van het apparaat, door een e-mail te sturen naar numbers@goto.com. Alle eventuele kosten in verband met het bijwerken van de locatiedatabase komen voor uw rekening. In de context van dit document is een "apparaat" een fysieke telefoon, softphone, faxapparaat, analoge telefoonadapter of ander systeem dat wordt gebruikt om te bellen of gebeld te worden met behulp van de Service.
  • Terugbelinformatie. Bij gebruik van GoTo Connect 911 Dialing sturen we de locatie- en terugbelinformatie van uw apparaat normaal gesproken automatisch door naar de "alarmcentrale", dat wil zeggen een lokale of nationale centrale voor het beantwoorden van oproepen naar het alarmnummer 911. Omdat sommige alarmcentrales niet zijn uitgerust om dergelijke locatie- en terugbelinformatie te ontvangen, moet u er rekening mee houden dat u misschien mondeling informatie over uw locatie of terugbelnummer moet doorgeven. De functie voor het automatisch doorsturen van locatie- en terugbelinformatie wordt pas voor een apparaat geactiveerd wanneer we u per e-mail op de hoogte stellen dat het is geactiveerd.
  • De voorgaande bepalingen in deze paragraaf zijn niet op u van toepassing als u GoTo Connect aanschaft in Europa of Australië – raadpleeg in dat geval het Regionaal Supplement voor informatie over het bellen van hulpdiensten en alarmcentrales.
 • Hulpdiensten buiten Noord-Amerika. Als u GoTo Connect buiten Noord-Amerika aanschaft, moet u het Regionaal Supplement raadplegen voor informatie over het bellen van nood- en hulpdiensten.
 • Regulatory Recovery Fees. Voor zover wettelijk toegestaan mogen wij een maandelijkse Regulatory Recovery Fee in rekening brengen voor telefonieservices die we aan u leveren in de Verenigde Staten, ter compensatie van de kosten die we maken voor de afhandeling van informatieverzoeken en andere verplichtingen die aan ons worden opgelegd door Amerikaanse toezichthouders en overheidsinstanties. Deze vergoeding is geen belasting of heffing die door een overheid wordt vereist of vastgesteld. We kunnen de Regulatory Recovery Fee zonder voorafgaande kennisgeving verhogen of verlagen.
 • Redelijk gebruik.
  • "Onbeperkt" gebruik. U begrijpt en aanvaardt dat: (a) alle verwijzingen naar "onbeperkte" minuten, berichten of functies betrekking hebben op onze praktijk om de Services niet op basis van het gebruik of het aantal minuten of berichten in rekening te brengen, zolang het gebruik redelijk is; en (b) dat we geen "onbeperkte" abonnementen aanbieden voor callcenteractiviteiten, fax- of berichtenspamming, of andere activiteiten die een buitensporige hoeveelheid bandbreedte voor de connectiviteit met het openbare telefoonnetwerk ("PSTN"; Public Switched Telephone Network) gebruiken. Tenzij anders vermeld (bijvoorbeeld in uw Order of in het Regionaal Supplement), kunnen we de PSTN-connectiviteit beperken, kosten per minuut of per bericht in rekening brengen voor overmatig gebruik, of deze Overeenkomst beëindigen indien we vaststellen dat (1) uw gemiddelde PSTN-connectiviteit voor gesprekken groter is dan 2500 minuten per maand vermenigvuldigd met het totaal aantal gebruikers dat is geautoriseerd voor uw account, of (ii) uw gebruikspatroon voor berichten excessief is in vergelijking met de meeste zakelijke klanten (bijv. geautomatiseerde campagnes met zeer grote volumes).
  • Gebruikslimieten. We kunnen oproepen of oproepbestemmingen blokkeren waarvan we vermoeden dat ze verband houden met telefoonkostenfraude, het kunstmatig genereren van telefoonverkeer, of hoogfrequente geautomatiseerde inkomende oproepen, of de Services opschorten of beëindigen waarvan we vermoeden dat deze zijn verkregen door middel van abonnementsfraude.
 • Apparatuur en aanvullende producten.
  • Aankoop en annulering. U gaat ermee akkoord dat, behalve voor zover hieronder beschreven, alle aankopen van apparatuur onherroepelijk en niet-restitueerbaar zijn. Het annuleren van een aankoop van apparatuur betekent niet dat de Overeenkomst of de aangeschafte Services worden beëindigd. U kunt een eerder geplaatste apparatuurorder annuleren: (a) door ons binnen 24 uur na het indienen van de Order op de hoogte te stellen; of (b) door ons (meer dan 24 uur na het plaatsen van de Order) binnen 30 dagen na indiening van de Order schriftelijk op de hoogte te stellen en 25% herbevoorradingskosten te betalen voor alle geannuleerde of geweigerde apparatuuraankopen. We geven geen restitutie voordat de apparatuur aan ons is geretourneerd. Geretourneerde apparatuur moet in nieuwe staat verkeren en in de originele verpakking worden teruggezonden. Naast de herbevoorradingskosten komen ook alle kosten voor het vervangen van beschadigde apparatuur of ontbrekende onderdelen of verpakkingen voor uw rekening.
  • Verzending. Alle apparatuur wordt FOB vanaf onze verzendlocatie verkocht, tenzij anders vermeld. Aflevering van apparatuur bij onze of een andere verlaadlocatie geldt als levering aan u en ongeacht de verzendingsvoorwaarden komen alle risico's van verlies of beschadiging tijdens het transport voor uw rekening.
  • Fabrieksgarantie. Wij dragen alle rechten aan u over die wij hebben op basis van een fabrieksgarantie voor apparatuur die u bij ons koopt. We kunnen u mogelijk helpen bij het verkrijgen van vervangende apparatuur of reparatiediensten op basis van de fabrieksgarantie, maar zijn hiertoe niet verplicht.
  • Verhuur van apparatuur. Als u apparatuur bij ons huurt, ongeacht of deze huur afzonderlijk op de Order wordt vermeld of is gebundeld met bepaalde Services, zijn de voorwaarden van de huurovereenkomst voor apparatuur (https://www.goto.com/company/legal/equipment-rental-agreement) van toepassing en door verwijzing opgenomen in dit document.
  • NICE CXone. Als u een abonnement neemt op de contactcentrumservices van NICE CXone (voorheen inContact) ("NICE CXone Services"), zijn de bepalingen van de NICE CXone-serviceovereenkomst (https://www.goto.com/company/legal/cxone-service-terms) van toepassing en door verwijzing opgenomen in dit document.
  • Jive Business Continuity. Als u een abonnement neemt op Jive Business Continuity, zijn de bepalingen van de netwerkserviceovereenkomst (https://www.goto.com/company/legal/network-services-agreement) van toepassing en door verwijzing opgenomen in dit document.
  • SD-WAN. Als u de SD-WAN Services aanschaft, worden de voorwaarden van de SD-WAN aankoopovereenkomst (https://www.goto.com/company/legal/sd-wan-purchase-agreement) van toepassing en door verwijzing opgenomen in dit document.
  • InformaCast. Als u de InformaCast Service voor massale kennisgevingen aanschaft (alleen verkrijgbaar in de Verenigde Staten), mag u deze Service niet gebruiken om berichten te verzenden: (i) waarvoor de ontvanger kosten verschuldigd is, tenzij u eerst toestemming van de ontvangende partij hebt verkregen of tenzij u reageert op een noodsituatie; (ii) naar personen die niet uw medewerkers zijn, geen gebruikers zijn van door u geleverde apparatuur of geen uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven voor het ontvangen van uw berichten; of (iii) naar alarmnummers of patiëntenkamers. Daarnaast aanvaardt u Singlewire, Inc. (de eigenaar van InformaCast) als derde begunstigde van deze Overeenkomst met betrekking tot het uitoefenen van onze rechten of het vorderen van de nakoming van uw verplichtingen in verband met de InformaCast Service.
  Termijn en beëindiging.
  • Termijn. Niettegenstaande andersluidende bepalingen in de Servicevoorwaarden, begint de Eerste termijn op de Ingangsdatum en duurt deze voort gedurende de looptijd die is vermeld op de Order, berekend vanaf de eerste dag van de maand volgend op de Ingangsdatum. Na de Eerste Termijn worden de Services automatisch verlengd voor dezelfde periode als de voorgaande termijn, tot een maximum van 12 maanden, of zoals anderszins beperkt door toepasselijke wetgeving (elk een 'Verlengingstermijn').
  • Vroegtijdige beëindiging. Als u de Overeenkomst of de op basis daarvan aangeschafte Services om welke reden dan ook opzegt (anders dan vanwege materiële niet-nakoming van de Overeenkomst onzerzijds) of als wij de Overeenkomst of de op basis daarvan aangeschafte Services beëindigen omdat u de Overeenkomst in materiële zin niet bent nagekomen, blijft u alle toepasselijke Servicevergoedingen verschuldigd tot en met het einde de Termijn.
 • Technische en organisatorische maatregelen. GoTo heeft speciale maatregelen geïmplementeerd om de privacy, beveiliging, beschikbaarheid en vertrouwelijkheid van GoTo Connect te waarborgen. Ga voor meer informatie over deze maatregelen naar het gedeelte 'Productinformatiebronnen' op de pagina van GoTo Connect in het GoTo Trust & Privacy Center.

GoTo Contact Center (en GoTo Contact Center Pro) is een interne contactcenterservice in de cloud die exclusief met GoTo Connect is geïntegreerd, en voorziet in routing en wachtrijen voor communicatie, management van medewerkers, en bijbehorende rapportagefuncties.

GoTo Customer Engagement is een cloud-gebaseerde berichtendienst die standaard is geïntegreerd in GoTo Connect, waarmee gebruikers uitgaande berichtcampagnes kunnen opzetten en inkomende berichten kunnen beheren in een gedeelde inbox.

 • AI-functies (bèta). Op uw gebruik van de bèta-functie van de AI-berichtenassistent binnen deze dienst (volledig optioneel) zijn de AI-voorwaarden van GoTo van toepassing, die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/company/legal/ai-terms.

Klantencontact en -ondersteuning

GoToAssist is een gehoste, webgebaseerde SaaS-service voor support en toegang op afstand, die hoogwaardige cloudgebaseerde IT-support- en beheertools biedt om helpdeskmedewerkers te helpen bij het online ondersteunen van computers, mobiele apparaten en netwerkinfrastructuren, waar deze zich ook bevinden. U kunt een abonnement op de GoToAssist Service nemen op basis van een aantal Genoemde geautoriseerde gebruikers of een aantal Gelijktijdige licenties, zoals beschreven op de Order.

 • GoToAssist Corporate stelt helpdeskmedewerkers en supportorganisaties in staat om verbinding te maken met de systemen van klanten, zodat ze op afstand kunnen helpen bij het verhelpen van technische problemen door middel van schermdeling in beide richtingen, geïntegreerde chatfuncties en muis- en toetsenbordbesturing.
 • GoToAssist Remote Support stelt medewerkers en organisaties in staat om verbinding met systemen van klanten te maken met behulp van schermdeling in beide richtingen, chatfuncties en toegang, besturing en diagnose op afstand, zodat ze technische problemen kunnen verhelpen door middel van oplossingen die op maat zijn toegesneden voor specifieke bedrijfsafdelingen, zoals grootschalige callcenters, helpdesks en IT-afdelingen. U kunt de functie voor support op afstand gebruiken voor maximaal honderd (100) computers per Genoemde geautoriseerde gebruiker of per Gelijktijdige licentie, zoals vermeld op de Order. Elke Genoemde geautoriseerde gebruiker heeft op elk gewenst moment toegang tot elk van de computers.
  • GoToAssist Mobile Support is een add-on voor de GoToAssist Remote Support Service, waarmee helpdeskmedewerkers op afstand mobiele apparaten kunnen bekijken, en in bepaalde gevallen kunnen besturen, via een webbrowser of applicatie.
 • GoToAssist Service Desk stelt medewerkers en organisaties in staat om servicedeskprocessen te beheren, zoals incidenten, problemen, wijzigingen, releases, kennisbankartikelen en configuratie-items, voor de ondersteuning van interne en externe technologieservices.

Rescue is een webgebaseerde service voor klantenservice en support op afstand, die door helpdeskprofessionals wordt gebruikt om ondersteuning op afstand te bieden via het internet, zonder dat vooraf geïnstalleerde software nodig is. Met behulp van Rescue kunnen support- en helpdeskmedewerkers met eindgebruikers communiceren via een online chatvenster om IT-problemen te diagnosticeren en te repareren. Als de eindgebruiker hiervoor toestemming geeft, kan de helpdeskmedewerker de computer van de eindgebruiker inspecteren of besturen om de benodigde supportactiviteiten uit te voeren of de eindgebruiker te instrueren in het gebruik van software en besturingssystemen.

 • Rescue+Mobile is een add-on voor de Rescue-webservice voor ondersteuning op afstand, waarmee helpdeskmedewerkers en IT-professionals op afstand ondersteuning kunnen bieden voor smartphones en tablets met iOS, Android of BlackBerry.

Rescue Live Lens is een webgebaseerde Service voor visuele begeleiding op afstand, waarmee helpdeskmedewerkers ondersteuning kunnen bieden voor hardwaresystemen of fysieke apparaten. Met deze Service kunnen eindgebruikers de camera’s van hun smartphones of tablets gebruiken om live video te streamen naar helpdeskmedewerkers, zodat deze medewerkers gerichte assistentie kunnen verlenen met behulp van online supporttools.

Rescue Live Guide is een webgebaseerde supporttool waarmee helpdeskmedewerkers op afstand visuele begeleiding kunnen bieden voor websites. Door middel van Rescue Live Guide kan een helpdeskmedewerker in realtime samen met de eindgebruiker door een website bladeren.

RescueAssist (zie GoToAssist Remote Support hierboven)

GoTo Resolve is een webgebaseerde dienst voor ondersteuning, toegang, beheer en ticketing op afstand, die door helpdeskmedewerkers wordt gebruikt om ondersteuning te bieden aan interne en externe gebruikers en apparaten. Apparaten zijn toegankelijk met of zonder voorgeïnstalleerde software en maken gebruik van weergave, controle, diagnostiek en chat op afstand, en extra functies om technische problemen op afstand op te lossen. Ondersteuningsverzoeken kunnen bij verschillende helpdeskdiensten worden ingediend en beheerd met de ticketing-functionaliteit, die workflow-functies omvat zoals ticketprioritering, status, commentaar, en meer.

 • De add-on GoTo Resolve Mobile is een add-on voor de GoTo Resolve Service waarmee helpdeskmedewerkers op afstand bepaalde mobiele apparaten kunnen bekijken, en in sommige gevallen ook kunnen bedienen.
 • De add-on GoTo Resolve Camera Share is een add-on voor de GoTo Resolve Service. Deze Service biedt eindgebruikers visuele begeleiding om met de camera's van hun smartphones of tablets live video naar helpdeskmedewerkers te streamen, zodat deze medewerkers gerichte assistentie kunnen verlenen met behulp van online supporttools.
 • GoPilot is een AI-assistent voor GoTo Resolve die is ontworpen om u een allesomvattend overzicht te bieden van uw eindpunten, diagnoses te automatiseren, gebruikers te begeleiden bij oplossingen, en te leren om toekomstige verstoringen te voorkomen. GoPilot is geen optionele add-on, het is een onderdeel van de Service dat alle klanten van GoTo Resolve ontvangen. Uw gebruik van GoPilot is onderworpen aan de AI-voorwaarden van GoTo, beschikbaar op https://www.goto.com/nl/company/legal/ai-terms.

Miradore is een oplossing voor bedrijfsmobiliteit en uniform eindpuntenbeheer (unified endpoint management) waarmee IT-teams eindgebruikers op verschillende apparaten kunnen beheren (bijv. iOS, Android, Windows en macOS). Met deze oplossing kunnen IT-professionals op de hoogte te blijven van al hun apparaten, apparaatbeheer over meerdere besturingssystemen automatiseren, toepassingen distribueren, en externe ondersteuning bieden aan gebruikers.

 • Overschrijdingen van Miradore. We behouden ons het recht voor om uw gebruik te monitoren. Indien u de toegewezen limiet per apparaat, zoals bepaald in uw Bestelling van Miradore ("Apparaatlimieten"), overschrijdt, betaalt u voor deze dekking in overeenstemming met een bijbehorende factuur, die we op ieder moment kunnen opstellen.
 • Verlengingen van Miradore. We behouden tevens het recht voor om uw apparaatlimieten aan te passen bij verlenging op basis van uw gebruik in het verleden, om het abonnement aan te passen op uw daadwerkelijke gebruik. In gevallen waar aanpassing van de apparaatlimieten een significante toename vertegenwoordigt ten opzichte van de eerdere abonnementstermijn, kunnen we naar eigen goeddunken vereisen dat u een bestelling voor de verlenging ondertekent die de aangepaste apparaatlimieten en bijbehorende prijswijzigingen uiteenzet. U erkent dat ongeacht of we een ondertekende bestelling voor verlenging vereisen, u verplicht bent om bij verlenging te betalen voor enige toename in apparaatlimieten.

Identiteits- en toegangsbeheer

Central is een webgebaseerde beheerconsole waarmee IT-professionals externe computers kunnen inspecteren, monitoren en beheren, software-updates en patches kunnen toepassen, IT-taken kunnen automatiseren en honderden verschillende versies van antivirussoftware kunnen uitvoeren.

Pro biedt veilige online toegang tot externe computers of andere apparaten vanaf elke andere computer met een internetverbinding en vanaf de meeste smartphones en tablets. Nadat een hostapplicatie op een specifiek apparaat is geïnstalleerd, kan een gebruiker vanaf andere apparaten op afstand toegang krijgen tot het bureaublad, de bestanden, de toepassingen en de netwerkbronnen van dat specifieke apparaat.

GoToMyPC biedt interactieve en veilige webgebaseerde toegang op afstand tot elke desktoptoepassing op de hostcomputer (ook niet-webgebaseerde toepassingen) vanaf een Windows- of Mac-computer of een ondersteund mobiel apparaat. Dit product is toegankelijk via een in grootte aanpasbare viewer, die wordt in een browser met een internetverbinding. GoToMyPC vereist geen voorgeïnstalleerde software of aanpassingen in de netwerkconfiguratie. De toegang tot de account wordt beveiligd door middel van dubbele wachtwoorden en end-to-end gebruikersverificatie.