Terug naar juridische informatie

Anti-spambeleid van GoTo

Laatst bijgewerkt:  1 februari 2017

Wat is spam?

Spam is ongevraagde commerciële e-mail. GoTo verbiedt het gebruik van onze producten en diensten op enige manier die in verband kan worden gebracht met de overdracht, distributie en levering van spam. Elke klant die GoTo's producten gebruikt voor het verzenden van spam, is in overtreding van dit beleid en onze Servicevoorwaarden. Bij overtreding van dit beleid wordt de betreffende account onmiddellijk verwijderd en aansprakelijk gesteld voor civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratieve sancties en schadevergoeding.

Wat is verboden door GoTo?

In overeenstemming met de Amerikaanse CAN-SPAM Act en andere wereldwijde regelgevende wetten, staat GoTo het volgende niet toe:

  • E-mails die worden verzonden met ongeldige of vervalste headers
  • Gebruik van een GoTo-domeinnaam of een domeinnaam van een derde partij voor het verzenden van e-mail, zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend
  • Invoegen van door GoTo gehoste niet-geautoriseerde URL's in spam
  • Onderwerpregels met onjuiste of misleidende informatie
  • Het gebruik van mailing-of andere lijsten met geharveste gegevens, waarvoor de ontvanger geen voorafgaande toestemming heeft gegeven
  • Enige andere bedrieglijke adressering of onjuiste voorstelling van zaken
  • Het gebruik van de door GoTo aangeboden diensten en producten door enige andere partij belemmeren

Antispamwetgeving

Antispamwetgeving is niet uniek voor de Verenigde Staten. Wereldwijde regelgeving geeft veel regeringen de bevoegdheid om wetten met vergelijkbare vereisten te handhaven. Bij het niet naleven daarvan kunnen boetes en/of gevangenisstraffen opgelegd worden. Wij behouden ons het recht voor om het gebruik van onze diensten voor spamdoeleinden te melden bij de relevante autoriteiten, teneinde onze gebruikers te beschermen.

Breng ons op de hoogte

Als u ongewenste e-mail hebt ontvangen van een van onze klanten (of via een van onze GoTo-diensten zoals GoTo Meeting, GoTo Webinar of GoTo Training), laat het ons dan onmiddellijk weten via productabuse@goto.com. Als GoTo ongeoorloofd of oneigenlijk gebruik constateert, kan het, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken actie ondernemen, waaronder het blokkeren van alle berichten van een bepaald internetdomein, mailserver of IP-adres, evenals het beëindigen van enig account die in strijd met dit beleid blijkt te zijn.