Werken bij GoTo

Laten we eens kijken waar en hoe u werkt

Mensen zijn productiever als ze zelf kunnen kiezen waar, wanneer en hoe ze werken. Daarom streven we er met onze technologie altijd naar om werken op afstand niet alleen mogelijk, maar ook effectief te maken. We creëren nieuwe manieren om medewerkers, bedrijven en de moderne manier van werken te ondersteunen door tools te maken die we allemaal nodig hebben om efficiënter te werken en meer voldoening uit het leven te halen. Help ons om de wereld opnieuw vorm te geven en ontdek jouw eigen weg hierin.

De meesten van ons werken thuis (of waar we maar willen).

We worden niet beperkt door muren, grenzen of gewoontes. We vinden dat we de beste prestaties leveren als we op een plek werken waar we ons goed voelen. Het betekent ook dat we sneller en efficiënter kunnen werken, zodat we ons daarna weer kunnen bezighouden met ons leven en de dingen waar we het meest van genieten.

Simpel gezegd: we werken waar we willen en daarom willen we er graag werken. We denken dat dit ook voor jou geldt.

Persoon die op veranda zit met laptop.

We worden gedreven door onze waarden, niet door geografie

Wees echt

Wees authentiek en wees volledig uzelf op het werk. Maak ruimte voor diversiteit, voor mensen met verschillende ideeën, achtergronden en standpunten. Doe iets terug als u de kans heeft.
Twee mensen die binnen zitten en een luchtig gesprek voeren.

Het gaat altijd om mensen

Bij GoTo hebben we een passie voor het ontwikkelen van een divers en inclusief ecosysteem voor werk, want unieke zienswijzen maken onszelf en ons bedrijf sterker. We vinden het belangrijk om een inclusieve omgeving te creëren voor écht iedereen. Werknemersgroepen (Employee Resource Groups of ERG’s) zijn een manier om ervoor te zorgen dat onze mensen gehoord worden en onze community’s betrokken blijven. Onze door werknemers geleide ERG’s brengen mensen uit de hele wereld in verbinding met elkaar en hebben professionele en persoonlijke ontwikkeling in de werkomgeving als gezamenlijk doel. Onze door werknemers geleide groepen zijn essentieel voor het bevorderen van diversiteit en inclusie. Groepsleiders helpen om hieraan richting te geven zodat dit strookt met onze overkoepelende zakelijke strategie en kernwaarden. De leden zetten zich wereldwijd actief in voor ondersteuning en verandering.

Lees meer over ons programma voor milieubewustzijn, sociale bewogenheid en verantwoord bestuur.

Klaar om verandering te stimuleren? Zoek openstaande vacatures.

Wees als eerste op de hoogte van carrièrekansen bij GoTo. Neem deel aan onze Talent Community.

Lees verder over onze zorgverzekering voor personeel in de VS.

No Surprises Act (Wet tegen onverwachte zorgrekeningen) l CMS.

Persoon die een kind vasthoudt met een zonsondergang in de achtergrond.
Collage van afbeeldingen met flexibele werkplekken waarbij werken op afstand centraal staat.
Zoek openstaande vacatures

Bij GoTo waarderen we de kracht van ons diverse en inclusieve personeelsbestand. Daarom zetten we ons in om alle sollicitanten een toegankelijke ervaring te bieden. Als je een redelijke aanpassing nodig hebt, ongeacht bij welk gedeelte van het sollicitatieproces, neem dan contact met ons op via jobs@goto.com en vertel ons de aard van je verzoek en je contactinformatie.


Aanvragen voor aanpassingen worden vertrouwelijk behandeld en worden individueel overwogen. Let er op dat alleen verzoeken over redelijke aanpassingen vanaf dit e-mailadres worden beantwoord. Voorbeelden zijn: een visuele of auditieve beperking, verminderde mobiliteit, neurodivergentie of een andere lichamelijke of geestelijke beperking of medische aandoening die invloed heeft op je ervaring bij het solliciteren.


GoTo, Inc. zet zich in voor gelijke arbeidskansen voor alle medewerkers en sollicitanten. Geen enkele medewerker of sollicitant zal in de arbeidsvoorwaarden worden gediscrimineerd op basis van etniciteit, huidskleur, geloofsovertuiging, gender, geslacht, zwangerschap, religie, burgerlijke staat of partnerstatus, leeftijd, nationale herkomst, achtergrond, lichamelijke of geestelijke beperkingen (waaronder aids/hiv), medische toestand, seksuele geaardheid, genderidentiteit, genderexpressie, genetische informatie, militaire of veteranenstatus, aanvraag of afwijzing van familie- en zorgverlof en/of zwangerschapsverlof, of elk andere kenmerk dat beschermd wordt door nationale, regionale of lokale wetten, verordeningen of voorschriften. GoTo, Inc. verbiedt tevens discriminatie op basis van de perceptie dat iemand een van deze kenmerken heeft of in verband wordt gebracht met een persoon waarvan het lijkt of waarvan is vastgesteld dat deze persoon een van deze kenmerken heeft.


Van elke functionaris, manager en medewerker wordt verwacht dat ze dit beleid ondersteunen, uitvoeren en eraan meewerken. Als medewerkers vinden dat ze het slachtoffer zijn van arbeidsdiscriminatie, of getuige waren van discriminatie op de werkvloer op basis van een van deze kenmerken, dienen ze dit direct te melden bij Human Resources.