Terug naar juridische informatie

Kennisgeving Digital Millennium Copyright Act (DMCA)

Overeenkomstig de Amerikaanse auteursrechtenwetgeving Digital Millennium Copyright Act ('DMCA'), heef GoTo ('GoTo') de volgende 'meld-en-verwijder-procedure' voor houders van auteursrechten, van wie het werk dat auteursrechtelijk beschermd wordt en zonder toestemming op onze websites verschijnt, aangenomen en geïmplementeerd:

GoTo heeft een waarnemer ('DMCA-waarnemer') aangewezen die, door de houders van auteursrechten, correct opgestelde, schriftelijke meldingen ontvangt en beantwoordt, wanneer zij het onterechte gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal op onze websites of via onze Services melden. Wanneer deze DMCA-waarnemer van GoTo, op de wijze die hieronder wordt beschreven, een dergelijke melding ontvangt, waarin activiteiten worden gemeld die inbreuk maken op het auteursrecht, zal GoTo die actie ondernemen die, naar eigen inzicht, gepast lijkt, waaronder het verwijderen van de onwettige inhoud, contact opnemen met de houder van het betreffende GoTo-account, en/of het beëindigen van een GoTo-account dat herhaaldelijk onrechtmatige inhoud publiceert.

Adres van de DMCA-waarnemer:

DMCA-waarnemer
c/o General Counsel
GoTo
333 Summer Street
5th Floor
Boston, MA 02210
dmcareporting@goto.com
Fax: +1-781-437-1820

Alle kennisgevingen van inbreuk moeten schriftelijk worden ingediend bij GoTo's DMCA-waarnemer op het postadres, per fax en/of e-mail hierboven vermeld, en moeten het volgende bevatten: (1) identificatie van het werk waarop een auteursrecht berust, dat naar verluidt geschonden wordt; (2) identificatie van het materiaal dat of de koppeling die naar verluidt de onrechtmatige inhoud bevat; (3) contactgegevens van de houder van het auteursrecht (waaronder een postadres, telefoonnummer, en e-mailadres); (4) de volgende verklaringen: (i) “I hereby state that I have a good faith belief that the use of the copyrighted material is not authorized by the copyright owner, its agent, or the law,” (Ik verklaar hierbij dat ik in goed vertrouwen in de overtuiging verkeer dat het materiaal dat auteursrechtelijk beschermd wordt, niet door de houder van het auteursrecht, een waarnemer of van rechtswege is vrijgegeven) en (ii) “I hereby state that the information in this Notice is accurate and, under penalty of perjury, that I am the owner or am authorized to act on behalf of the owner of the copyright that is allegedly infringed;” (Ik verklaar hierbij, op straffe van meineed, dat de gegevens in deze melding accuraat zijn, en ik de houder ben van het auteursrecht of geautoriseerd ben om namens de houder van het auteursrecht, dat naar verluidt geschonden wordt, op te treden) en (5) de volledige naam en elektronische of fysieke handtekening van de houder van het auteursrecht of zijn/haar waarnemer.