Terug naar juridische informatie

GoTo-verklaring inzake fiscaal beleid in het Verenigd Koninkrijk

Laatst bijgewerkt: 31 december 2021

Deze verklaring beschrijft GoTo's fiscaal beleid in het Verenigd Koninkrijk voor de jaren eindigend op 31 december 2018, 31 december 2019, 31 december 2020 en 31 december 2021, waarmee wordt voldaan aan de rapportageverplichtingen van schema 19 van de Wet op financiën van 2016. Wanneer we in dit beleid verwijzen naar 'GoTo', 'we' of het 'Bedrijf', verwijzen we naar LogMeIn, Inc. en al zijn dochterondernemingen en gelieerde bedrijven, waaronder LogMeIn Technologies UK Limited.

Algemene fiscale strategie

GoTo zet zich in voor verantwoord ondernemen en voert zijn belastingzaken uit op een manier die in overeenstemming is met alle relevante regels en voorschriften. Wij voeren een verantwoord belastingbeheer via ons interne belastingbeleid en onze aanpak van belastingplanning. Wij streven ernaar onze activiteiten op elkaar af te stemmen op een manier die onze bedrijfsstrategie ondersteunt. Waar nodig zet GoTo zoekt externe professionele begeleiding in om belastingrisico's te reduceren tot een minimum.

Nalevingsbeleid en aanpak van belastingplanning

GoTo implementeert geen agressieve belastingplanningsstrategieën voor transacties in het VK. Bij de inrichting van de belastingplanning geven we prioriteit aan de zakelijke behoeften en doelstellingen van het bedrijf. Hoewel het Bedrijf bij haar zakelijke beslissingen uiteraard rekening houdt met fiscale kosten, incentives, kredieten en vrijstellingen, blijven de bedrijfsdoelstellingen toch centraal staan. Het Bedrijf zet externe professionele begeleiding van belastingadviseurs in wanneer de fiscale behandeling onduidelijk of ingewikkeld is, zodat we ons te allen tijde houden aan de relevante en toepasselijke wetgeving. Er wordt ook een beroep gedaan op externe adviseurs om de naleving van de regels door het Bedrijf te helpen beheren, in het VK en wereldwijd.

Risicobeheer

Wij streven ernaar risico's te beheersen via de interne fiscale controles van het Bedrijf. Ons beleid is erop gericht de belastingwetgeving en -voorschriften zowel in het VK als internationaal na te leven, en ervoor te zorgen dat we belastingrisico's identificeren en tot een minimum beperken. Het uitvoerend management houdt toezicht op de beheersing van fiscale risico's. De Chief Financial Officer van het Bedrijf is eindverantwoordelijk voor belastingzaken. De dagelijkse verantwoordelijkheid wordt gedelegeerd aan de Vice President of Finance en de Vice President of Tax, die worden bijgestaan door een team van gekwalificeerde belastingdeskundigen.

Werken met HM Revenue & Customs (HMRC)

GoTo legt zich toe op een transparante samenwerking met HMRC, gericht op naleving van fiscale wetgeving, zoals met alle belastingautoriteiten van de overheid. Als het Bedrijf te maken krijgt met meningsverschillen met HMRC over belastingzaken en uiteenlopende interpretaties van de wet, zal GoTo pro-actief in gesprek gaan met HMRC om de kwestie tijdig op te lossen en te verhelpen.