Terug naar juridische informatie

GoTo-beleid voor overheidsaanvragen

protecting-data-png

Bij GoTo hechten we veel waarde aan de privacy en veiligheid van onze klanten en hun gegevens. Daarom hebben wij voorzorgsmaatregelen getroffen om de informatie die onze gebruikers ons toevertrouwen te beschermen tegen onwettige toegang en inbreuk. Dit beleid is opgesteld om meer inzicht te verschaffen in de richtlijnen die GoTo heeft vastgesteld om te bepalen hoe en wanneer wij verzoeken om informatie over onze klanten, hun medewerkers, en/of hun gebruikers ('Klantinformatie'), die wij ontvangen van de politie, de nationale veiligheid en andere regelgevende instanties ('Overheid'), behandelen en verwerken.

Hoewel dit beleid in principe niet gericht is op verzoeken om Klantinformatie die voortkomen uit particuliere of commerciële geschillen, is het belangrijk op te merken dat GoTo, voor zover van toepassing, dezelfde voorzorgsmaatregelen zal treffen die hierin worden uiteengezet voor dergelijke verzoeken.

 

Beveiliging van Klanteninformatie

Wanneer de Overheid een verzoek om Klantinformatie indient, neemt GoTo de volgende regels in acht alvorens te antwoorden:

 • Onderwerp. GoTo is van mening dat de Overheid waar mogelijk eerst moet proberen de informatie die zij nodig heeft rechtstreeks te verkrijgen van de klant of eindgebruiker die het onderwerp van het onderzoek is, alvorens die Informatie bij GoTo op te vragen.
 • Bevoegdheid. GoTo zal alleen Klantinformatie verstrekken als de Overheid volgens de toepasselijke wet de juiste bevoegdheid heeft om die informatie te vragen. Als er geen sprake is van een geldige dagvaarding, of een geldig bevelschrift, gerechtelijk bevel, een ander vergelijkbaar wettelijk instrument, of een noodsituatie, is het GoTo's standpunt om geen Klantinformatie aan de Overheid te verstrekken.
 • Reikwijdte. GoTo streeft ernaar om waar mogelijk elk verzoek om Klantinformatie te beperken tot een duidelijke en redelijke reikwijdte in een bepaalde klantaccount, en zal om extra context vragen als de aard van het onderzoek onduidelijk is, of kan om andere redenen het verzoek weigeren. Als GoTo de gevraagde informatie toch verstrekt, betreft dat te allen tijde de minimale hoeveelheid informatie die nodig is om aan de eis te voldoen.
 • Kennisgeving. Behalve in omstandigheden waarin GoTo van de Overheid het advies heeft gekregen geen kennisgeving te doen, het verboden is dit te doen, of er een duidelijke aanwijzing is voor onwettig gedrag of gevaar voor schade, zal GoTo de Klant op de hoogte brengen van een verzoek alvorens enige Klantinformatie te onthullen, zodat de Klant eventueel de beschikbare rechtsmiddelen kan aanwenden.

Informatie die we kunnen verstrekken

Verreweg de meeste informatieverzoeken die we ontvangen betreffen basisgegevens van klantenaccounts in verband met een overheidsonderzoek naar mogelijke fraude, een wetsovertreding, of vermoedelijke slechtwillende gebruikers die onze diensten in strijd met onze Servicevoorwaarden gebruiken.

De categorieën Klantinformatie die door GoTo gehost en bewaard kunnen worden, hangen af van welke GoTo-diensten gebruikt worden. Wij moedigen overheidsambtenaren ten zeerste aan om ons dienstenaanbod te bekijken alvorens een bevelschrift, dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbaar wettelijk verzoek voor te bereiden en in te dienen.

Informatie die overheden moeten verstrekken

We vragen overheidsambtenaren ervoor te zorgen dat alle verzoeken om klanteninformatie een redelijke reikwijdte hebben en dat alleen de informatie wordt opgevraagd die nodig is om hun onderzoek uit te voeren. Om ons te helpen doeltreffend en tijdig te reageren, vragen we u zo veel mogelijk van de volgende informatie te verstrekken:

 • E-mailadres van de klant. De meeste Klantinformatie wordt geïdentificeerd aan de hand van het e-mailadres van de hoofdaccounthouder. Daarom is het emailadres dat bij het account hoort erg belangrijk.
 • Factuuradres en/of creditcardgegevens. In sommige gevallen kunnen we een account identificeren aan de hand van de laatste vier cijfers van de credit- of debetkaart die gebruikt werd om de diensten aan te schaffen, en de datum van de transactie. Merk op dat GoTo uitsluitend kennis heeft van de laatste vier cijfers van creditcards en betaalkaarten.
 • Dienstverlening van GoTo. Identificeer het GoTo-serviceaanbod waarop het verzoek betrekking heeft. Verstrek daarnaast, waar mogelijk, de informatie met betrekking tot het gebruik van het dienstenaanbod, zoals sessie-ID, IP-adres, telefoonnummer, vergader-ID, gebruikersnaam, hoofdaccounthouder, enz.

Elk verzoek moet tevens de contactgegevens bevatten van de bevoegde overheidsambtenaar, waaronder:

 • Naam van de instantie
 • Naam en badge-/identificatienummer van de ambtenaar
 • Door de werkgever aan de ambtenaar verstrekt e-mailadres
 • Telefoonnummer van de ambtenaar, inclusief eventuele extensie
 • Postadres van de ambtenaar
 • Gevraagde antwoorddatum

Een verzoek indienen

GoTo behandelt Overheidsverzoeken die worden ingediend via e-mail op subpoenas@goto.com of voor Grasshopper op grasshoppersubpoenas@goto.com.

Hoewel we ermee instemmen verzoeken via deze methode te accepteren, doen noch GoTo noch onze klanten afstand van wettelijke rechten op basis van deze accommodatie. Bovendien moeten e-mailverzoeken vanaf een officieel e-mail adres van de overheid worden ingediend.

Internationale verzoeken

Alle verzoeken van de overheid moeten volgens de geldende wetten worden ingediend en via officiële kanalen (zoals een uitgevaardigd bevel of een e-mailadres van de overheid). Bovendien moeten verzoeken op een passende rechtsgrondslag berusten, en kan een verzoek om wederzijdse rechtshulp (Mutual Legal Assistance Treaty), een verzoek van een land dat voldoet aan de verplichtingen van de Amerikaanse CLOUD Act, een rogatoire commissie, of een vergelijkbaar instrument nodig zijn om de rechtsgrondslag van het verzoek vast te stellen.

Wij zullen alle internationale overheidsverzoeken per land en per geval bekijken, en onze plaatselijke wettelijke verplichtingen overwegen en afwegen tegen onze verplichtingen om de veiligheid en privacy van de gebruikers te bevorderen. Wij kunnen op verschillende manieren reageren op verzoeken uit verschillende landen, wanneer deze verbintenissen in strijd zijn met de plaatselijke wetgeving.