Terug naar juridische informatie

Contractsluitende entiteiten van GoTo, rechtskeuze en locaties voor geschillenbeslechting

De contractsluitende entiteiten van GoTo, het officiële kennisgevingsadres en het toepasselijke recht/rechtsgebied zijn afhankelijk van de plaats waar u zich bevindt en van de specifieke Services die u afneemt.

Klik hier om de tabel met contractsluitende entiteiten te openen.