Terug naar juridische informatie

Privacybeleid van GoTo voor de Verenigde Staten

Met ingang van 1 juni 2023

Inhoud

Wie zijn wij en voor wie geldt dit privacybeleid?

Wij zijn GoTo Technologies USA, Inc., een Amerikaans bedrijf met hoofdkantoor in Boston, Massachusetts, inclusief onze volledige dochterondernemingen in de Verenigde Staten, waarvan hier een lijst is te vinden. In dit Privacybeleid wordt naar deze ondernemingen gezamenlijk verwezen als 'wij' of 'GoTo'. GoTo is een internationaal bedrijf dat zich toelegt op het gemakkelijk maken van IT, vanaf elke locatie, en levert Software as a Service-producten ('Services') waarmee bedrijven veilige ondersteuning kunnen bieden aan en contact kunnen onderhouden met hun belangrijkste betrokkenen: hun teams en hun klanten.

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen over bezoekers aan de GoTo-websites of aan domeinen die naar dit Privacybeleid verwijzen (waaronder onze webdomeinen in deze lijst), en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken.

Belangrijk: dit Privacybeleid is niet van toepassing op andere gegevens, zoals persoonsgegevens die mogelijk aanwezig zijn in de bestanden, documenten, opnamen, chatlogboeken, transcripties en soortgelijke gegevens die we namens onze klanten bijhouden, op overige informatie die onze klanten kunnen uploaden naar hun GoTo-accounts in de context van het gebruik van onze Services (die informatie wordt in onze Servicevoorwaarden aangeduid als ‘Content’), of op informatie die wordt verzameld via andere kanalen, zoals openbaar beschikbare bronnen. Voor alle duidelijkheid: we verwerken Content van klanten, met inbegrip van alle persoonsgegevens die daarin mogelijk is opgenomen, uitsluitend met het doel onze Services te kunnen uitvoeren en aan onze klanten te kunnen leveren, en uitsluitend volgens schriftelijke overeenkomsten of instructies van onze klanten, bijvoorbeeld in de vorm van onze Servicevoorwaarden, een Gegevensverwerkingsaddendum of een vergelijkbare schriftelijke overeenkomst tussen GoTo en de klant. Wij hebben een aparte privacyverklaring voor sollicitanten, die u hier kunt vinden.

GoTo en onze internationale filialen buiten de Verenigde Staten hebben voor verschillende rechtsgebieden, waar dit wettelijk verplicht is of door ons passend wordt geacht met het oog op transparantie, aanvullende privacyrichtlijnen gepubliceerd, waaronder aanvullende bekendmakingen volgens de California Consumer Privacy Act en kennisgevingen die specifiek zijn voor de Europese Economische Ruimte (‘EER’) en Zwitserland. Deze aanvullende privacyrichtlijnen zijn hier te vinden.

Bescherming van persoonsgegevens

Gegevenscategorieën en doeleinden voor gegevensverwerking

Wanneer u onze website(s) bezoekt en/of onze Services gebruikt, verstrekt u de volgende categorieën persoonsgegevens aan ons:

  • Klantaccount- en registratiegegevens: dit zijn gegevens die u verstrekt wanneer u een account bij ons aanmaakt, ons om support of technische ondersteuning vraagt, of u inschrijft voor evenementen, webinars, whitepapers en peilingen. Deze gegevens bestaan meestal uit voor- en achternaam, factureringsgegevens en een geldig e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om de Services aan u te kunnen leveren, om de accounts te administreren en om betalingen te innen.
  • Servicegegevens (inclusief sessie-, locatie- en gebruiksgegevens): wanneer u onze websites bezoekt en/of onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die door uzelf of anderen vrijwillig worden ingevoerd, onder andere in presentielijsten en schema's, alsmede gegevens die automatisch door de website of Service worden geregistreerd, zoals de duur van de sessie, de gemaakte verbindingen, de gebruikte hardware en apparatuur, IP-adressen, locaties, taalinstellingen, besturingssystemen, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische informatie. We hebben deze gegevens nodig om onze Services te kunnen leveren, beheren en verbeteren. We verzamelen locatiegegevens om de Service te kunnen uitvoeren, leveren en ondersteunen, voor fraudepreventie en voor veiligheidsmonitoring. U kunt de doorgifte van locatiegegevens op mobiele apparaten op elk moment blokkeren door de locatievoorzieningen uit te schakelen in het instellingenmenu op uw mobiele apparaat.

We streven ernaar de categorieën persoonsgegevens die over onze gebruikers worden verzameld en namens hen worden verwerkt, te beperken tot uitsluitend de informatie die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, en we gebruiken persoonsgegevens nooit voor bijkomende doeleinden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel voor de gegevensverzameling. Met andere woorden: we zetten verschillende maatregelen en beleidsregels in om te zorgen dat we alleen informatie van onze gebruikers verzamelen en verwerken die naar onze opvatting noodzakelijk is om een hoogwaardige Service te kunnen aanbieden.

Hoe wij uw gegevens gebruiken

Trustcentre Privacy

Wij gebruiken de gegevens die we van bezoekers aan onze websites verzamelen om: (a) onze Services te leveren en te beheren; (b) te voorzien in behoeften op het gebied van Servicekwaliteit, beveiliging en klantenondersteuning; (c) problemen op het gebied van fraude, cyberbeveiliging, criminaliteit of technische storingen te detecteren, te voorkómen of op een andere manier op te lossen; (d) te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten te beschermen, vorderingen te doen gelden en ons tegen vorderingen te verdedigen; (e) contracten na te komen; (f) onze Services te onderhouden en te verbeteren; (g) analytische of andere waardevolle gegevens terug te geven aan onze klanten en gebruikers; (h) de behoeften van bedrijven te analyseren om te bepalen welke andere GoTo-producten we kunnen promoten omdat we denken dat ze nuttig voor deze bedrijven kunnen zijn; (i) productupdates, marketingmateriaal en informatie over de Services te kunnen verstrekken; (j) onderzoek en analyse uit te voeren ten behoeve van bedrijfsplanning en productontwikkeling; (k) content weer te geven op basis van de interesses van bezoekers en gebruikers; en (l) voor zover wettelijk toegestaan, de verzamelde informatie te combineren, te corrigeren en te verrijken met gegevens over u uit andere bronnen, waaronder openbare databases of externe partijen, om onze dossiers bij te werken, uit te breiden en te analyseren, potentiële klanten voor marketing te identificeren en producten en Services aan te bieden die voor onze klanten van waarde kunnen zijn.

Indien u Google Services koppelt aan uw GoTo Connect-, GoTo Meeting-, GoTo Webinar- of GoTo Training-account (gezamenlijk: ‘GoTo’-account) of Grasshopper-account, zullen wij, ongeacht andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, op de volgende manieren gebruikmaken van uw Google-gegevens:

  • Om GoTo te laten samenwerken met Google Calendar (indien ingeschakeld), lezen we de datum, tijd en titel van kalendergebeurtenissen en gebruiken we die informatie om de bijbehorende webvergaderingen te plannen.
  • Om GoTo te laten samenwerken met Google Contacts (indien ingeschakeld), lezen we namen, telefoonnummers en e-mailadressen en maken we die informatie beschikbaar in GoTo.
  • Om Grasshopper te laten samenwerken met Google Mail of Gmail (indien ingeschakeld), lezen, schrijven, bewerken, verwijderen en/of beheren we de inhoud van Gmail-berichten (inclusief bijlagen), metadata, headers en instellingen om een web-e-mailclient aan te kunnen bieden met functies voor het schrijven, verzenden, lezen en/of verwerken van e-mails. We zullen deze Gmail-gegevens nooit aan anderen doorgeven, tenzij voor zover dit noodzakelijk is om deze functies te kunnen aanbieden en verbeteren, om te voldoen aan wettelijke voorschriften of in het kader van een fusie, overname of verkoop van bedrijven.

Voor alle Google-gegevens geldt dat we deze gegevens nooit gebruiken voor het weergeven van advertenties en dat we verhinderen dat deze gegevens kunnen worden gelezen door menselijke gebruikers (hiervoor maken we gebruik van robuuste toegangscontroles, procedures en het beginsel van minimale privileges), behalve wanneer: (i) wij uw expliciete toestemming hebben gekregen voor het gebruik van specifieke data; (ii) dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar misbruik; (iii) dit gebeurt in antwoord op een verzoek om ondersteuning of probleemoplossing; (iv) om aan wettelijke voorschriften te voldoen; en/of (v) de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt voor onze interne processen in verband met de eerder genoemde GoTo Services.

Websiteanalyse, cookies en andere websitetechnologieën

Google Analytics en Adobe Marketing Cloud

We verbeteren onze websites en Services voortdurend verder door gebruik te maken van first-party en third-party cookies en andere tools voor websiteanalyse, die ons laten zien hoe bezoekers onze websites, desktoptools en mobiele applicaties gebruiken, welke webpagina's, onderdelen en functies onze bezoekers wel of juist niet prettig vinden, en waar bezoekers eventueel problemen zijn tegengekomen die verholpen moeten worden.

Google Analytics en Adobe Marketing Cloud

We gebruiken Google Analytics op de manier die wordt beschreven in ‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’. Als u wilt voorkomen dat uw gegevens op onze websites door Google Analytics worden gebruikt, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics downloaden en installeren. Om de privacy te verbeteren maken we gebruik van IP-adresmaskering, een techniek waarbij de door Google Analytics verzamelde IP-adressen worden ingekort en in verkorte vorm worden opgeslagen, om te voorkomen dat ze herleid kunnen worden naar individuele gebruikers. Delen van onze website maken mogelijk ook gebruik van Google Analytics voor Display Advertisers, waaronder DoubleClick of Dynamic Remarketing, waarmee op interesses gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven op basis van uw bezoek aan deze of andere websites. U kunt de Advertentie-instellingen gebruiken om in te stellen welke Google-advertenties u te zien krijgt, of om u helemaal af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties. We maken ook gebruik van Adobe Marketing Cloud, zoals hier beschreven. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens op een vergelijkbare manier uitoefenen, zoals hieronder wordt beschreven in de paragraaf ‘Keuzemogelijkheden’.

Sociale media: veel van onze websites ondersteunen sociale media-functies zoals ‘deel’-knoppen voor Facebook, Google en Twitter. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze sociale media-sites informatie verzamelen over uw IP-adres en de pagina's die u op onze site bezoekt, en kunnen zij een cookie op uw computer plaatsen om deze functies goed te laten werken. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens uitoefenen zoals verderop wordt beschreven in de paragraaf ‘Keuzemogelijkheden’. Deze sociale media-services zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons inschrijvingsformulier vooraf kan worden ingevuld en zodat feedback kan worden gegeven. Uw interacties met deze functies vallen onder het Privacybeleid van het bedrijf dat deze functies beschikbaar stelt.

Keuzemogelijkheden

Vooralsnog geven we geen gehoor aan ‘Do not track’-signalen van webbrowsers of soortgelijke mechanismen, maar we bieden bezoekers van onze websites wel extra informatie en keuzemogelijkheden op het gebied van cookies en andere webanalysetools via de GoTo Cookie Consent Manager (beschikbaar via de hyperlink ‘Cookievoorkeuren’ onderaan deze pagina) en op andere manieren, zoals hieronder wordt beschreven. De GoTo Cookie Consent Manager geeft bezoekers informatie over de soorten cookies die wij gebruiken en biedt bezoekers de mogelijkheid hun rechten uit te oefenen.

  • Als u niet wilt dat de via deze technologieën verzamelde informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te tonen, kunt u zich hier afmelden.
  • In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers kunt u lezen hoe u kunt instellen dat uw browser geen nieuwe cookies meer accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.
  • Klik hier om Flash-cookies te beheren.

U kunt onze websites nog steeds bezoeken als u ervoor kiest uw browser zo in te stellen dat alle cookies geweigerd worden, maar om een account aan te maken of onze Services te installeren moeten sommige cookies ingeschakeld zijn.

Gegevensuitwisseling

We delen uw persoonsgegevens: (a) met onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen die rechtstreeks of indirect eigendom zijn van onze moedermaatschappij, GoTo, Inc.; (b) op uw aanwijzing, na een afzonderlijke en specifieke kennisgeving aan u, of met uw toestemming; (c) met externe dienstverleners op basis van passende regels voor vertrouwelijkheid en gegevensprivacy (en uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in paragraaf 3 ‘Hoe wij uw gegevens gebruiken’); (d) in verband met een fusie, afstoting, overname, reorganisatie, herstructurering, financieringstransactie of verkoop van activa met betrekking tot een bedrijfsonderdeel; en (e) om te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten te beschermen, vorderingen te doen gelden of ons tegen vorderingen te verdedigen.

Voor zover GoTo gebruik maakt van gelieerde bedrijven of externe leveranciers bij de levering en beschikbaarstelling van zijn Services en de verwerking van Content, met inbegrip van daarin aanwezige persoonsgegevens, worden deze partijen bekendgemaakt in de desbetreffende Bekendmaking van gelieerde bedrijven en subverwerkers in het Trust & Privacy Center (zie het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’).

Beveiliging

Trustcentre-beveiliging

GoTo heeft een uitgebreid programma voor gegevensprivacy en beveiliging geïmplementeerd met passende technische en organisatorische maatregelen die zijn ontworpen voor beveiliging en bescherming van de persoonlijke, identificeerbare en/of vertrouwelijke gegevens die wij verzamelen of die u met ons deelt. De activiteiten van GoTo zijn op het niveau van specifieke en/of productsuites door onafhankelijke auditors getoetst volgens erkende beveiligingsnormen en controlemechanismen, waaronder SOC2 Type II, BSI C5, SOC3 en ISO 27001.

Voor meer informatie over de specifieke beveiligings- en privacymaatregelen en certificeringen voor GoTo Services gaat u naar het Trust & Privacy Center (zie ‘Productinformatiebronnen’).

Privacykaders

Het hoofdkantoor van GoTo is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. GoTo beschikt over internationale dochterondernemingen en gelieerde bedrijven en onderhoudt een wereldwijde infrastructuur. De informatie die wij verzamelen en bijhouden kan worden overgebracht naar, of worden beheerd en verwerkt in de Verenigde Staten en/of andere landen over de hele wereld.

Wanneer GoTo persoonsgegevens doorgeeft naar andere landen, gebeurt dit met inachtneming van de volgende kaders:

TRUSTe

Standaard contractbepalingen

GoTo heeft een Gegevensverwerkingsaddendum (‘GVA’) opgesteld waarin Standaardcontractbepalingen (‘SCC's’) zijn opgenomen voor gegevensoverdracht buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over het privacyprogramma van GoTo en voor aanvullende documentatie over het GVA en de SCC's kunt u terecht op onze Privacy-pagina.

APEC Cross Border Privacy Rules-systeem

TRUSTe
TRUSTe

Het wereldwijde privacyprogramma van GoTo dat in dit privacybeleid wordt beschreven, voldoet aan het Cross Border Privacy Rules-systeem (‘CBPR’) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (‘APEC’). Het APEC CBPR-systeem definieert een privacykader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die tussen deelnemende APEC-landen worden uitgewisseld. Meer informatie over het APEC-privacykader en het CBPR-systeem is hier te vinden. Onze certificering geldt voor de bedrijfsprocessen bij al onze internationale bedrijfsonderdelen die persoonsgegevens verwerken en uitwisselen met onze gelieerde bedrijven over de hele wereld. U kunt onze certificering hier bekijken op onze validatiepagina.

Zie het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’ van het Trust & Privacy Center voor meer informatie over de manieren waarop GoTo persoonsgegevens beschermt, de toepasselijke Gegevensverwerkingsaddenda (indien van toepassing) en de locaties waar GoTo uw persoonsgegevens kan verwerken via zijn gelieerde bedrijven of externe subverwerkers (waarbij GoTo optreedt als gegevensverwerker, dienstverlener en/of een hiermee gelijkwaardige partij).

Aanpassingen

We zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van veranderingen in onze processen voor de verwerking van persoonsgegevens of om te reageren op nieuwe wettelijke vereisten. Als we materiële veranderingen doorvoeren die een wezenlijke en nadelige invloed hebben op uw privacy, zullen we daarvan melding maken op deze website en u bovendien per e-mail (via het e-mailadres van uw account) op de hoogte brengen en om uw goedkeuring vragen, voordat de veranderingen van kracht worden. We raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacyprocessen.

Privacy van kinderen

De webpagina's van GoTo zijn bedoeld voor een algemeen publiek. We proberen nooit om via onze sites persoonsgegevens te verzamelen van of over personen die jonger zijn dan zestien (16) jaar. Indien u ons op de hoogte brengt of als wij op een andere manier ontdekken dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben ontvangen van een persoon onder de leeftijd van zestien (16) jaar, zullen wij deze informatie uit onze bestanden wissen.

Aanvragen voor gegevenstoegang

GoTo respecteert uw zeggenschap over uw informatie. Op uw verzoek zullen wij u laten weten of we informatie bezitten of verwerken die we over u hebben verzameld. U hebt bovendien het recht om incorrecte of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen of te corrigeren, om verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen of ons te verzoeken uw gegevens niet langer te gebruiken. Onder bepaalde omstandigheden kunnen we uw verzoek niet inwilligen, bijvoorbeeld wanneer het strijdig zou zijn met onze wettelijke verplichtingen, als het gevolgen kan hebben voor juridische procedures, als we uw identiteit niet kunnen verifiëren, of als het onevenredig veel kosten of inspanningen met zich mee zou brengen. Maar wij zullen in elk geval binnen dertig (30) dagen op uw verzoek reageren en u hieromtrent een verklaring geven.

Als het gaat om persoonsgegevens over u die wij hebben verkregen of ontvangen om ze verwerken namens een afzonderlijke, niet-gelieerde organisatie (die de methoden en doeleinden voor de verwerking heeft bepaald), moeten al dergelijke verzoeken rechtstreeks aan die organisatie worden gericht. Wij zullen alle instructies die een dergelijke organisatie ons geeft met betrekking tot uw persoonsgegevens in acht nemen en ondersteunen.

Privacyrechten van uw staat

Opmerking voor inwoners van Californië: Als u in Californië woont, hebt u mogelijk aanvullende privacyrechten onder de California Consumer Privacy Act ('CCPA'). Klik hier om onze bekendmakingen volgens de CCPA te bekijken.

Opmerking voor inwoners van andere staten, inclusief maar niet beperkt tot inwoners van Connecticut, Colorado, Utah of Virginia: Als u een inwoner bent van een andere Amerikaanse staat met toepasselijke privacywetgeving, inclusief maar niet beperkt tot Connecticut, Colorado, Utah of Virginia, hebt u mogelijk bepaalde privacyrechten die gelden in uw staat. Indien van toepassing, hebt u [mogelijk] het recht om: a) toegang te krijgen tot persoonlijke gegevens die wij over u verzamelen of bewaren; b) te verzoeken om onjuistheden met betrekking tot uw persoonlijke gegevens te corrigeren; c) te verzoeken om verwijdering van uw persoonlijke gegevens; d) een kopie van uw persoonlijke gegevens te verkrijgen; en e) u af te melden voor bepaalde gerichte reclameactiviteiten. Houd er rekening mee dat deze rechten niet absoluut zijn, en dat wij gerechtigd kunnen zijn om verzoeken geheel of gedeeltelijk te weigeren als er uitzonderingen onder de toepasselijke wetgeving gelden.

Als u een of meer van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u een verzoek bij ons indienen door hier naar onze portal voor het beheren van individuele rechten te gaan, of door contact met ons op te nemen via privacy@goto.com.

Als wij (een deel van) uw verzoek niet kunnen inwilligen, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen en de redenen daarvoor in ons antwoord opnemen. Daarnaast hebt u mogelijk het recht om tegen onze beslissing in beroep te gaan. Op verzoek kan u informatie worden verstrekt over hoe u dit recht van beroep kunt uitoefenen.

Contact opnemen

Als u vragen of verzoeken heeft met betrekking tot persoonsgegevens of privacy, kunt u hier onze portal voor het beheren van individuele rechten bezoeken, of een e-mail sturen naar privacy@goto.com.

Als u niet langer marketingmails van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door op de Afmelden-link in een van de marketingmails te klikken, of door naar https://lp.goto.com/unsubscribe te gaan.

Voor andere vragen over dit privacybeleid kunt u contact opnemen met het GoTo Privacy Team of een brief sturen naar: Attn: GoTo Privacy Team c/o Legal Team, GoTo, 333 Summer Street, 5th Floor, Boston, MA 02210, USA. Onze wereldwijde klantenondersteuning is hier te bereiken.

Indien er een probleem rond privacy of gegevensgebruik is dat wij niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde partner voor geschillenbeslechting: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe