Terug naar juridische informatie

Kennisgeving kader voor gegevensprivacy

Geldig vanaf 3 januari 2024


Deze kennisgeving over het kader voor gegevensprivacy (de 'Kennisgeving') is een aanvulling op het Privacybeleid van GoTo. Hierin vindt u informatie over de soorten persoonlijke gegevens die we verzamelen, evenals de doeleinden waarvoor we persoonlijke gegevens verzamelen. GoTo en zijn gelieerde bedrijven in de VS voldoen aan het EU-VS-kader voor gegevensprivacy ('EU-VS-DPF'), de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF, en het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy ('Zwitsers-VS-DPF'), opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. GoTo heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de principes van het EU-VS-DPF, het Zwitsers-VS-DPF, en de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF (samen de 'Principes') met betrekking tot persoonlijke gegevens.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in deze Kennisgeving en de Principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het kader voor gegevensprivacy (Data Privacy Framework; 'DPF'), of om onze certificering te bekijken, naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Overdrachten door derden

Voor zover GoTo gebruik maakt van gelieerde bedrijven of externe leveranciers bij de levering en beschikbaarstelling van zijn Services en de verwerking van Content, met inbegrip van daarin aanwezige persoonsgegevens, worden deze partijen bekendgemaakt in de betreffende Bekendmaking van gelieerde bedrijven en subverwerkers in het Trust & Privacy Center (zie het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’). GoTo onderhoudt contracten met deze derde partijen, waarin hun toegang, gebruik en openbaarmaking van persoonsgegevens wordt beperkt in overeenstemming met onze DPF-verplichtingen, waaronder bepalingen ten aanzien van verdere overdracht. GoTo blijft aansprakelijk als wij niet aan deze verplichtingen voldoen, tenzij wij niet verantwoordelijk zijn voor de gebeurtenissen die tot de schade hebben geleid.

Handhaving en gedwongen openbaarmaking door de Amerikaanse Federale Handelscommissie

Met betrekking tot persoonlijke gegevens die ontvangen of overgedragen worden conform het DPF, is GoTo onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de Amerikaanse Federale Handelscommissie. Zoals hier wordt uitgelegd, kan GoTo verplicht zijn persoonlijke informatie vrij te geven als reactie op wettige verzoeken van overheidsinstanties, bijvoorbeeld om te voldoen aan eisen van nationale veiligheid of wetshandhaving. GoTo zal alleen klantinformatie verstrekken als de Overheid volgens de toepasselijke wet de juiste bevoegdheid heeft om die informatie op te vragen. Wij zullen alle internationale overheidsverzoeken per land en per geval bekijken, en onze plaatselijke wettelijke verplichtingen overwegen en afwegen tegen onze verplichtingen om de veiligheid en privacy van de gebruikers te bevorderen.

Vragen en klachten

Vragen of klachten over onze naleving van het DPF kunt u richten aan privacy@goto.com. Wij zullen uw vraag direct beantwoorden. In overeenstemming met het EU-VS-DPF, de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF, en het Zwitsers-VS-DPF, verplicht GoTo zich om onopgeloste klachten over onze omgang met persoonsgegevens die we ontvangen hebben op grond van het EU-VS-DPF, de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF, en het Zwitsers-VS-DPF, door te verwijzen naar TRUSTe, een aanbieder van geschillenbeslechting gevestigd in de Verenigde Staten. Als u van ons geen tijdige bevestiging ontvangt van uw klacht in verband met de DPF-principes, of als wij uw klacht in verband met de DPF-principes niet naar uw tevredenheid hebben afgehandeld, kunt u op https://feedback-form.truste.com/watchdog/request meer informatie vinden, of een klacht indienen. De diensten van TRUSTe worden u gratis aangeboden.

Als uw probleem niet naar tevredenheid via deze kanalen wordt opgelost, kunt u onder bepaalde voorwaarden ook kiezen voor bindende arbitrage door het Data Privacy Framework Panel. Zie Bijlage I van de beginselen van het EU-VS-kader voor gegevensprivacy voor meer informatie over deze optie.

Uw rechten en contact opnemen met GoTo

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd welke rechten u hebt met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, zoals het recht op toegang, correctie, verwijdering, en beperking van het gebruik en de openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens. U kunt bij ons een verzoek indienen met betrekking tot de gegevens die wij over u bewaren door hier naar onze Portal voor het beheren van individuele rechten te gaan, of door contact met ons op te nemen via privacy@goto.com.

Personen van wie de persoonlijke gegevens door GoTo namens zijn klanten worden verzameld en verwerkt, moeten hun verzoek richten aan de klant van GoTo (de gegevensbeheerder). GoTo zal klanten waar nodig begeleiden bij het reageren op deze verzoeken.

Als u nog vragen hebt over deze Kennisgeving, neem dan contact op met het GoTo Privacy Team via privacy@goto.com of stuur een brief naar: GoTo, Attn: Legal & Privacy Team, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Ierland.

Wijzigingen in deze Kennisgeving:

Deze Kennisgeving kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of aangepast in overeenstemming met het EU-VS DPF, de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF en het Zwitsers-VS-DPF.Ga voor meer informatie over het DPF naar https://www.dataprivacyframework.gov/.

Ga naar https://www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search om de certificering van GoTo te bekijken.