Terug naar juridische informatie

Internationaal privacybeleid van GoTo

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2024

Inhoud


Wie zijn wij en voor wie geldt dit privacybeleid?

We zijn de GoTo-bedrijvengroep. Wanneer u onze webpagina's bezoekt vanaf locaties buiten de Verenigde Staten, is de desbetreffende gelieerde bedrijf van GoTo de primaire verwerkingsverantwoordelijke voor persoonsgegevens. GoTo en zijn gelieerde bedrijven worden in dit document aangeduid met ‘GoTo’, ‘wij’ of ‘ons’. Onze SaaS-producten (‘Services’) helpen mensen om gemakkelijker verbinding te maken met elkaar en de wereld, en dragen zo bij aan betekenisvolle contacten, hechtere relaties en betere resultaten voor iedereen.

In dit Privacybeleid beschrijven we welke persoonsgegevens we verzamelen over bezoekers aan de GoTo-websites of aan domeinen die naar dit Privacybeleid verwijzen (waaronder onze webdomeinen in deze lijst), en hoe we deze persoonsgegevens gebruiken.

Belangrijk: dit Privacybeleid is niet van toepassing op andere gegevens, zoals persoonsgegevens die mogelijk aanwezig zijn in de bestanden, documenten, opnamen, chatlogboeken, transcripties en soortgelijke gegevens die we namens onze klanten bijhouden, op overige informatie die onze klanten kunnen uploaden naar hun GoTo-accounts in de context van het gebruik van onze Services (die informatie wordt in onze GoTo Servicevoorwaarden aangeduid als ‘Content’), of op informatie die wordt verzameld via andere kanalen, zoals openbaar beschikbare bronnen. Voor alle duidelijkheid: we verwerken Content van klanten, met inbegrip van alle persoonsgegevens die daarin mogelijk is opgenomen, uitsluitend met het doel onze Services te exploiteren en aan onze klanten te kunnen leveren en uitsluitend volgens schriftelijke overeenkomsten of aanwijzingen van onze klanten, bijvoorbeeld in de vorm van onze Servicevoorwaarden, een Gegevensverwerkingsaddendum of een vergelijkbare schriftelijke overeenkomst tussen GoTo en de klant.

protecting-data-pngOnze gelieerde bedrijven in andere landen hebben aanvullende privacyrichtlijnen met afzonderlijke dekkingsgebieden gepubliceerd waar dit wettelijk verplicht is of wanneer het naar onze mening wenselijk is omwille van de transparantie. Deze aanvullende privacyrichtlijnen zijn hier te vinden.

Gegevenscategorieën en doeleinden voor gegevensverwerking

Wanneer u onze website(s) bezoekt en/of onze Services gebruikt, verstrekt u de volgende categorieën persoonsgegevens aan ons:

  • Klantaccount- en registratiegegevens: dit zijn gegevens die u verstrekt wanneer u een account bij ons aanmaakt, ons om support of technische ondersteuning vraagt, of u inschrijft voor evenementen, webinars, whitepapers en peilingen. Deze gegevens bestaan meestal uit voor- en achternaam, factureringsgegevens en een geldig e-mailadres. We hebben deze gegevens nodig om de Services aan u te kunnen leveren, om de accounts te administreren en om betalingen te innen. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen met u, uw werkgever of onderneming en om onze contractuele verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Serviceovereenkomst na te komen.
  • Servicegegevens (inclusief sessie-, locatie- en gebruiksgegevens): wanneer u onze websites bezoekt en/of onze Services gebruikt, ontvangen we gegevens die door uzelf of anderen vrijwillig worden ingevoerd, onder andere in presentielijsten en schema's, alsmede gegevens die automatisch door de website of Service worden geregistreerd, zoals de duur van de sessie, de gemaakte verbindingen, de gebruikte hardware en apparatuur, IP-adressen, locaties, taalinstellingen, besturingssystemen, unieke apparaat-ID's en andere diagnostische informatie. We hebben deze gegevens nodig om onze Services te kunnen leveren, beheren en verbeteren. We verzamelen locatiegegevens om de Service te kunnen exploiteren, leveren en ondersteunen, voor fraudepreventie en voor veiligheidsmonitoring. U kunt de doorgifte van locatiegegevens op mobiele apparaten op elk moment blokkeren door de locatievoorzieningen uit te schakelen in het instellingenmenu op uw mobiele apparaat. De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons gerechtvaardigd belang om zaken te doen met u, uw werkgever, uw onderneming of uw klanten, om met u te communiceren en onze contractuele verplichtingen uit hoofde van de desbetreffende Serviceovereenkomst na te komen.

We streven ernaar de categorieën persoonsgegevens die over onze gebruikers worden verzameld en namens hen worden verwerkt, te beperken tot uitsluitend de informatie die nodig is om de doeleinden te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld, en we gebruiken persoonsgegevens nooit voor bijkomende doeleinden die niet verenigbaar zijn met het oorspronkelijke doel voor de gegevensverzameling. Met andere woorden: we zetten verschillende maatregelen en beleidsregels in om te zorgen dat we alleen informatie van onze gebruikers verzamelen en verwerken die naar onze opvatting noodzakelijk is om een hoogwaardige Service te kunnen aanbieden.

We verwerken uw persoonsgegevens ook om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving, waaronder die van de Europese Unie (‘EU’) en/of individuele lidstaten van de Europese Economische Ruimte (‘EER’), Zwitserland, en het Verenigd Koninkrijk. Deze nalevingsverplichtingen vormen de rechtsgrondslag voor dergelijke verwerking.

Als u ons toestemming geeft om cookies te plaatsen of contact met u op te nemen voor marketingdoeleinden, kunnen we uw persoonsgegevens ook gebruiken voor marketingdoeleinden en de wettelijke basis voor dergelijke verwerking is uw toestemming. We kunnen ook contact met u opnemen voor legitieme zakelijk doeleinden (bijvoorbeeld als u een abonnee bent van een van onze Services).

Hoe wij uw gegevens gebruiken

trustcenter-privacy-svgWij gebruiken de gegevens die we van bezoekers aan onze websites verzamelen om: (a) onze Services te leveren en te beheren; (b) te voorzien in behoeften op het gebied van Servicekwaliteit, beveiliging en klantenondersteuning; (c) problemen op het gebied van fraude, cyberbeveiliging, criminaliteit of technische storingen te detecteren, te voorkómen of op een andere manier op te lossen; (d) te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten te beschermen, vorderingen te doen gelden en ons tegen vorderingen te verdedigen; (e) contracten na te komen; (f) onze Services te onderhouden en te verbeteren; (g) analytische of andere waardevolle gegevens terug te geven aan onze klanten en gebruikers; (h) de behoeften van bedrijven te analyseren om te bepalen welke andere GoTo-producten we kunnen promoten omdat we denken dat ze nuttig voor deze bedrijven kunnen zijn; (i) productupdates, marketingmateriaal en informatie over de Services te kunnen verstrekken; (j) onderzoek en analyse uit te voeren ten behoeve van bedrijfsplanning en productontwikkeling; (k) content weer te geven op basis van de interesses van bezoekers en gebruikers; en (l) voor zover wettelijk toegestaan, de verzamelde informatie te combineren, te corrigeren en te verrijken met gegevens over u uit andere bronnen, waaronder openbare databases of externe partijen, om onze dossiers bij te werken, uit te breiden en te analyseren, potentiële klanten voor marketing te identificeren en producten en Services aan te bieden die voor onze klanten van waarde kunnen zijn.

Indien u Google Services koppelt aan uw GoTo Connect-, GoTo Meeting-, GoTo Webinar- of GoTo Training-account (gezamenlijk: ‘GoTo’-account), zullen wij, ongeacht andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, op de volgende manieren gebruikmaken van uw Google-gegevens:

  • Om GoTo te laten samenwerken met Google Calendar (indien ingeschakeld), lezen we de datum, tijd en titel van kalendergebeurtenissen en gebruiken we die informatie om de bijbehorende webvergaderingen te plannen.
  • Om GoTo te laten samenwerken met Google Contacts (indien ingeschakeld), lezen we namen, telefoonnummers en e-mailadressen en maken we die informatie beschikbaar in GoTo.

Voor alle Google-gegevens geldt dat we deze gegevens nooit gebruiken voor het weergeven van advertenties en dat we verhinderen dat deze gegevens kunnen worden gelezen door menselijke gebruikers (hiervoor maken we gebruik van robuuste toegangscontroles, procedures en het beginsel van minimale privileges), behalve wanneer: (i) wij uw expliciete toestemming hebben gekregen voor het gebruik van specifieke data; (ii) dit noodzakelijk is voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om onderzoek te doen naar misbruik; (iii) dit gebeurt in antwoord op een verzoek om ondersteuning of probleemoplossing; (iv) om aan wettelijke voorschriften te voldoen; en/of (v) de gegevens geanonimiseerd worden verwerkt voor onze interne processen in verband met de eerder genoemde GoTo Services.

Websiteanalyse, cookies en andere websitetechnologieën

ba7f9a41821b4518a85e3bd62b9268a1-jpgWe verbeteren onze websites en Services voortdurend verder door gebruik te maken van first-party en third-party cookies en andere tools voor websiteanalyse, die ons laten zien hoe bezoekers onze websites, desktoptools en mobiele applicaties gebruiken, welke webpagina's, onderdelen en functies onze bezoekers wel of juist niet prettig vinden, en waar bezoekers eventueel problemen zijn tegengekomen die verholpen moeten worden.

Google Analytics en Adobe Marketing Cloud

We gebruiken Google Analytics op de manier die wordt beschreven in ‘Hoe Google gegevens gebruikt van sites of apps die onze services gebruiken’. Als u wilt verhinderen dat uw gegevens op onze websites door Google Analytics worden gebruikt, kunt u de browser-add-on voor Google Analytics downloaden en installeren. Om de privacy te verbeteren maken we gebruik van IP-adresmaskering, een techniek waarbij de door Google Analytics verzamelde IP-adressen worden ingekort en in verkorte vorm worden opgeslagen, om te voorkomen dat ze herleid kunnen worden naar individuele gebruikers. Delen van onze website maken mogelijk ook gebruik van Google Analytics voor Display Advertisers, waaronder DoubleClick of Dynamic Remarketing, waarmee op interesses gebaseerde advertenties kunnen worden weergegeven op basis van uw bezoek aan deze of andere websites. U kunt de Advertentie-instellingen gebruiken om in te stellen welke Google-advertenties u te zien krijgt of om u helemaal af te melden voor op interesses gebaseerde advertenties. We maken ook gebruik van Adobe Marketing Cloud, zoals hier beschreven. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens op een vergelijkbare manier uitoefenen, zoals hieronder wordt beschreven in de paragraaf ‘Keuzemogelijkheden’.

Sociale media: veel van onze websites ondersteunen sociale media-functies zoals ‘deel’-knoppen voor Facebook, Google en Twitter. Als u deze functies gebruikt, kunnen deze sociale media-sites informatie verzamelen over uw IP-adres en de pagina's die u op onze site bezoekt, en kunnen zij een cookie op uw computer plaatsen om deze functies goed te laten werken. U kunt uw rechten met betrekking tot het gebruik van deze gegevens uitoefenen zoals verderop wordt beschreven in de paragraaf ‘Keuzemogelijkheden’. Deze sociale media-services zullen uw identiteit verifiëren en u de mogelijkheid bieden om bepaalde persoonsgegevens met ons te delen, zoals uw naam en e-mailadres, zodat ons inschrijvingsformulier vooraf kan worden ingevuld en zodat feedback kan worden gegeven. Uw interacties met deze functies vallen onder het Privacybeleid van het bedrijf dat deze functies beschikbaar stelt.

Keuzemogelijkheden

We bieden meer informatie over de soorten en typen cookies die we gebruiken, uw keuzemogelijkheden en zeggenschap over cookies en andere webanalysetools via de GoTo Cookie Consent Manager (beschikbaar via de hyperlink ‘Cookievoorkeuren’ onder aan deze pagina) en/of de mogelijkheid om uw rechten uit te oefenen:

  • Als u niet wilt dat de via deze technologieën verzamelde informatie wordt gebruikt om u gerichte advertenties te tonen, kunt u zich hier afmelden.
  • In het Help-menu in de menubalk van de meeste browsers kunt u lezen hoe u kunt instellen dat uw browser geen nieuwe cookies meer accepteert, hoe u de browser kunt laten waarschuwen wanneer u een nieuwe cookie ontvangt, en hoe u cookies helemaal kunt uitschakelen.
  • Klik hier om Flash-cookies te beheren.

U kunt onze websites nog steeds bezoeken als u ervoor kiest uw browser zo in te stellen dat alle cookies geweigerd worden, maar om een account aan te maken of onze Services te installeren moeten sommige cookies ingeschakeld zijn.

Ontvangers

Binnen onze organisatie passen we toegangscontrole toe om te zorgen dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die deze gegevens nodig hebben om hun werk te kunnen doen (‘need to know’). Onze supportmedewerkers, technisch medewerkers, administratief en financieel medewerkers en vertegenwoordigers van onze juridische en auditafdelingen hebben toegang tot uw gegevens voor zover dit nodig is voor de legitieme doeleinden van onze gegevensverwerking.

We delen uw persoonsgegevens: (a) met onze gelieerde bedrijven en dochterondernemingen die rechtstreeks of indirect eigendom zijn van onze moedermaatschappij, GoTo, Inc.; (b) op uw aanwijzing, na een afzonderlijke en specifieke kennisgeving aan u, of met uw toestemming; (c) met externe dienstverleners op basis van passende regels voor vertrouwelijkheid en gegevensprivacy (en uitsluitend voor de doeleinden die worden vermeld in paragraaf 3 ‘Hoe wij uw gegevens gebruiken’); (d) in verband met een fusie, afstoting, overname, reorganisatie, herstructurering, financieringstransactie of verkoop van activa met betrekking tot een bedrijfsonderdeel; en (e) om te voldoen aan wettelijke voorschriften en bestuursrechtelijke verzoeken, onze rechten te beschermen, vorderingen te doen gelden of ons tegen vorderingen te verdedigen.

Voor zover GoTo gebruik maakt van gelieerde bedrijven of externe leveranciers bij de levering en beschikbaarstelling van zijn Services en de verwerking van Content, met inbegrip van daarin aanwezige persoonsgegevens, worden deze partijen bekendgemaakt in de desbetreffende Bekendmaking van gelieerde bedrijven en subverwerkers in het Trust & Privacy Center (zie het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’).

Gegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens in een vorm die identificatie niet langer mogelijk maakt dan noodzakelijk is voor de zakelijke doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld, of voor zover nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om naleving van onze overeenkomsten af te dwingen. Persoonsgegevens die worden verwerkt in het kader van een contract met u, worden door ons bewaard voor de duur van het contract en voor een redelijke periode daarna wanneer dit nodig is om eventuele gerelateerde vorderingen vast te stellen en af te wikkelen. Wanneer onze verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op gerechtvaardigde belangen of de nakoming van wettelijke verplichtingen, worden uw persoonsgegevens verwijderd zodra het desbetreffende onderliggende doel niet langer van toepassing is. Persoonsgegevens die op basis van uw toestemming worden verwerkt, worden verwijderd indien en zodra u deze toestemming intrekt. Tenzij eerder om verwijdering wordt verzocht of er een kortere bewaartermijn is vastgelegd in de geldende Technische en Organisatorische Maatregelen (TOM’s), wordt uw account verwijderd of geanonimiseerd uiterlijk vierentwintig (24) maanden na de datum van beëindiging van de Service, de vervaldatum of de laatste datum van gebruik van de Service. Voor nadere informatie over de bewaartermijnen van gegevens voor uw account, en over de informatie die GoTo namens u bijhoudt, raadpleegt u sectie 5 van de specifieke TOM’s-documentatie voor uw Service of suite. Deze informatie is te vinden in het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’ van het GoTo Trust & Privacy Center.

Overdracht van gegevens naar het buitenland

Uw persoonsgegevens kunnen wereldwijd worden overgedragen aan, en/of toegankelijk worden gemaakt voor, gelieerde en niet-gelieerde serviceproviders van GoTo in de landen waarin wij actief zijn, en ook in landen buiten de EU/EER, Zwitserland, en/of het Verenigd Koninkrijk, waar het niveau van gegevensbescherming mogelijk minder hoog is dan binnen de EU/EER, Zwitserland, en/of het Verenigd Koninkrijk. In alle gevallen voldoet GoTo aan de toepasselijke wettelijke vereisten, en bieden we een adequaat niveau van gegevensbescherming, ongeacht waar de gegevens worden overgedragen of verwerkt. GoTo ziet erop toe dat de gegevensverwerking plaatsvindt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Voor overdrachten van persoonsgegevens buiten uw jurisdictie hanteert GoTo de volgende kaders, voor zover van toepassing:

TRUSTe

Kader voor gegevensprivacy

GoTo voldoet aan het EU-VS-kader voor gegevensprivacy ('EU-VS-DPF'), de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF, en het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy ('Zwitsers-VS-DPF'), opgesteld door het Amerikaanse Ministerie van Handel. GoTo heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de principes van het Europees-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy (EU-VS-DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk, namelijk op grond van het EU-VS-DPF en de Britse uitbreiding van het EU-VS-DPF. GoTo heeft aan het Amerikaanse ministerie van Handel verklaard zich te houden aan de principes van het Zwitsers-Amerikaanse kader voor gegevensprivacy (Zwitsers-VS-DPF-principes) met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die worden ontvangen uit Zwitserland, namelijk op grond van het Zwitsers-VS-DPF. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden in dit privacybeleid en de EU-VS-DPF-principes en/of de Zwitsers-VS-DPF-principes, gelden de Principes. Ga voor meer informatie over het kader voor gegevensprivacy (Data Privacy Framework; 'DPF'), of om onze certificering te bekijken, naar https://www.dataprivacyframework.gov/. Raadpleeg onze Kennisgeving van het kader voor gegevensprivacy voor meer informatie over de verplichtingen van GoTo en uw rechten met betrekking tot het DPF.

Standaard contractbepalingen

GoTo heeft een Gegevensverwerkingsaddendum (‘GVA’) opgesteld waarin Standaardcontractbepalingen (‘SCC’s’) zijn opgenomen voor gegevensoverdracht buiten de Europese Unie, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Europese Economische Ruimte. Voor meer informatie over het privacybeleid van GoTo, en voor aanvullende documentatie over het GVA en de SCC’s, kunt u terecht op onze Privacy-pagina.

APEC Cross Border Privacy Rules-systeem

TRUSTe
TRUSTe

Het wereldwijde privacyprogramma van GoTo dat in dit privacybeleid wordt beschreven, voldoet aan het Cross-Border Privacy Rules-systeem (‘CBPR’) van de Asia-Pacific Economic Cooperation (‘APEC’). Het APEC CBPR-systeem definieert een privacykader voor organisaties om de bescherming te waarborgen van persoonsgegevens die tussen deelnemende APEC-landen worden uitgewisseld. Deze organisaties (en inwoners van de lidstaten van de APEC) kunnen contact met GoTo opnemen via GoTo Technologies Ireland Unlimited Company of een van de hieraan gelieerde bedrijven. Meer informatie over het APEC-privacykader en het CBPR-systeem is hier te vinden. Onze certificering geldt voor de bedrijfsprocessen bij al onze internationale bedrijfsonderdelen die persoonsgegevens verwerken en uitwisselen met onze gelieerde bedrijven over de hele wereld. U kunt onze certificering hier bekijken op onze validatiepagina.

Zie het gedeelte ‘Productinformatiebronnen’ van het GoTo Trust & Privacy Center voor meer informatie over de manieren waarop GoTo persoonsgegevens beschermt, de toepasselijke Gegevensverwerkingsaddenda (indien van toepassing) en de locaties waar GoTo uw persoonsgegevens kan verwerken via zijn gelieerde bedrijven of externe subverwerkers (waarbij GoTo optreedt als gegevensverwerker, dienstverlener en/of een hiermee gelijkwaardige partij).

Beveiliging

trustcenter-security-svgGoTo heeft een uitgebreid programma voor gegevensprivacy en beveiliging geïmplementeerd met passende technische en organisatorische maatregelen die zijn ontworpen voor beveiliging en bescherming van de persoonlijke, identificeerbare en/of vertrouwelijke gegevens die wij verzamelen of die u met ons deelt. De activiteiten van GoTo zijn op het niveau van specifieke en/of productsuites door onafhankelijke auditors getoetst volgens erkende beveiligingsnormen en controlemechanismen, waaronder SOC2 Type II, BSI C5, SOC3 en ISO 27001.

Voor meer informatie over de specifieke beveiligings- en privacymaatregelen en certificeringen voor GoTo Services gaat u naar het Trust & Privacy Center (zie ‘Productinformatiebronnen’).

Aanpassingen

We zullen dit Privacybeleid van tijd tot tijd aanpassen naar aanleiding van veranderingen in onze processen voor de verwerking van persoonsgegevens of om te reageren op nieuwe wettelijke vereisten. Als we materiële veranderingen doorvoeren die een wezenlijke en nadelige invloed hebben op uw privacy, zullen we daarvan melding maken op deze website en u bovendien per e-mail (via het e-mailadres van uw account) op de hoogte brengen en om uw goedkeuring vragen, voordat de veranderingen van kracht worden. We raden u aan deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken voor de meest recente informatie over onze privacyprocessen.

Privacy voor kinderen

De webpagina's van GoTo zijn bedoeld voor een algemeen publiek. We proberen nooit om via onze sites persoonsgegevens te verzamelen van of over minderjarigen (personen die de wettelijke leeftijd van meerderjarigheid nog niet hebben bereikt). Indien u ons op de hoogte brengt of als wij op een andere manier ontdekken dat we onbedoeld persoonsgegevens hebben ontvangen van een minderjarige persoon, zullen wij deze informatie uit onze bestanden wissen.

Uw rechten en contact opnemen met GoTo

Onder voorbehoud van de bepalingen in de toepasselijke wetgeving, hebben personen het recht om: (i) te informeren of wij persoonsgegevens over u bezitten, welke typen persoonsgegevens dit zijn en hoe deze worden verwerkt, en om kopieën van deze persoonsgegevens in te zien of op te vragen; (ii) te verzoeken om correctie of aanvulling van persoonsgegevens over u die onjuist, onvolledig of verouderd zijn in het licht van de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen; of (iii) opdracht te geven tot het wissen van persoonsgegevens die niet langer nodig zijn voor de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen, die worden verwerkt op basis van een inmiddels ingetrokken toestemming, die worden verwerkt voor legitieme doeleinden die in het licht van uw bezwaar niet aantoonbaar dwingend of noodzakelijk zijn voor het instellen, afdwingen of verdedigen van juridische vorderingen, of die worden verwerkt in overtreding van de toepasselijke wettelijke vereisten. Daarnaast hebt u, onder voorbehoud van de bepalingen in de toepasselijke wetgeving en zonder beperking, het recht om: (iv) ons te verzoeken de verwerking van persoonsgegevens te beperken in specifieke situaties waarin u vindt dat de verwerking ongepast is; (v) bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor legitieme doeleinden, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie of wanneer uw persoonsgegevens worden gebruikt voor direct marketing; en om (vi) te verzoeken om overdraagbaarheid van persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, wanneer de verwerking van deze persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst met u, en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde middelen. Bij bezwaren hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in het desbetreffende land. Als u vragen of verzoeken hebt over onze privacypraktijken en dit privacybeleid of als u uw bovengenoemde rechten op toegang, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid wilt uitoefenen, kunt hier onze portal voor het beheren van individuele rechten bezoeken. We zullen op uw verzoek reageren zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, maar in elk geval binnen (30) dagen.

Als het gaat om persoonsgegevens over u die wij hebben verkregen of ontvangen om ze verwerken namens een afzonderlijke, niet-gelieerde organisatie (die de methoden en doeleinden voor de verwerking heeft bepaald), moeten al dergelijke verzoeken rechtstreeks aan die organisatie worden gericht. Wij zullen gehoor geven aan alle aanwijzingen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Als u niet langer marketingmails van ons wilt ontvangen, kunt u zich hiervoor afmelden door op de Afmelden-link in een van de marketingmails te klikken of door naar https://lp.goto.com/unsubscribe te gaan.

Als u nog andere vragen hebt over dit beleid, neem dan contact op met het GoTo Privacy Team, bel de desbetreffende supportafdeling of stuur een brief naar: GoTo, Attn: Legal & Privacy Team, The Reflector, 10 Hanover Quay, Dublin 2, D02R573, Ierland. Onze wereldwijde klantenondersteuning is hier te bereiken.

U kunt ook contact opnemen met onze functionarissen voor gegevensbescherming en/of privacy door een e-mail te sturen naar privacy@goto.com. U kunt ook een brief sturen naar het adres in de vorige paragraaf – schrijf in dat geval op de envelop: ‘Data Protection Officer, c/o GoTo Legal’.

Indien er een probleem rond privacy of gegevensgebruik is dat wij niet naar uw tevredenheid hebben opgelost, kunt u (gratis) contact opnemen met onze in de VS gevestigde partner voor geschillenbeslechting: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

TRUSTe