Terug naar juridische informatie

GoTo-gedragscode voor binnenlandse en kleine ondernemingen

I. Inleiding

GoTo Technologies UK Ltd. ( 'GoTo') is een in Engeland geregistreerde besloten vennootschap met bedrijfsnummer 10057996. Wij zijn gevestigd op: 5th Floor, Ramillies Buildings, 1-9 Hills Place, Westminster, London, W1F 7SA, United Kingdom.

GoTo biedt een portefeuille van cloudgebaseerde oplossingen op het gebied van unified communications, samenwerking, identiteits- en toegangsbeheer en klantenbetrokkenheid en -ondersteuning, die zijn ontworpen om de manier waarop mensen met elkaar en de wereld om hen heen communiceren te vereenvoudigen, en zo zinvolle interacties te stimuleren, relaties te verdiepen, en betere resultaten te genereren voor zowel individuen als bedrijven.

GoTo heeft deze Gedragscode voor binnenlandse en kleine ondernemingen ('Gedragscode') gepubliceerd om klanten te informeren over de manieren waarop zij tijdig klantenondersteuning kunnen krijgen, en er zo voor te zorgen dat zij tevreden zijn en blijven over de producten en diensten.

Deze Gedragscode is voor het laatst bijgewerkt op 14 juni 2019.

II. Algemene voorwaarden

Onze diensten

GoTo is een leverancier van cloudgebaseerde unified communications en samenwerking, klantenbinding en -ondersteuning, en identiteits- en toegangsbeheer.

Een overzicht van deze diensten, en beschrijvingen van de belangrijkste kenmerken ervan voor kleine ondernemingen, vindt u op https://www.GoTo.com/legal/service-descriptions.

Alle op onze website beschreven diensten zijn beschikbaar in het Verenigd Koninkrijk, behalve de Grasshopper-diensten.

Diensten voor noodoproepen: Behalve zoals anders beschreven op https://www.GoTo.com/company/legal/service-descriptions, hebt u via de diensten van GoTo geen toegang tot noodoproepdiensten zoals 911 en 112. U moet onze voorwaarden voor noodoproepen, zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, lezen, begrijpen en aanvaarden voordat u zich aboneert. Anders dan met betrekking tot onze Jive- en/of GoTo Connect-diensten (de 'VoIP-diensten'), verzamelen wij momenteel geen gegevens over uw noodlocatie.

Betrouwbaarheid van de dienst: Als u een van onze diensten via het internet gebruikt en uw breedbandverbinding valt uit, dan kunt u onze diensten ook niet meer gebruiken. Het is mogelijk dat uw dienst niet meer werkt bij stroomuitval of -onderbreking. Deze storingen kunnen worden veroorzaakt door redenen buiten onze controle.

Mogelijkheid om nummers over te zetten: Wij wijzen u erop dat, tenzij u gebruik maakt van de VoIP-diensten, wij u niet de mogelijkheid kunnen bieden om een nummer dat wij u als onderdeel van onze diensten verstrekken over te zetten naar een andere dienstverlener.

Wat niet inbegrepen is in onze diensten: De volgende mogelijkheden en functies zijn niet inbegrepen in onze diensten (de VoIP-diensten uitgezonderd): (i) toegang tot een telefooninlichtingendienst; (ii) toegang tot diensten van een telefonist; (iii) verstrekking van een telefoongids op verzoek; (iv) speciale maatregelen voor eindgebruikers met een handicap*; en (v) het niet-opnemen van gesprekken die u met onze diensten voert en die gratis zijn.

Toegang tot de diensten

Elke abonnee met een computer en toegang tot snel internet kan zich voor onze diensten (zoals hierboven beschreven) in het Verenigd Koninkrijk aanmelden. U kunt ook van buiten het Verenigd Koninkrijk toegang krijgen tot de diensten van GoTo, door de specifieke toegangsnummers te kiezen die GoTo voor dit doel verstrekt, of via de relevante productwebsites (te bereiken op www.goto.com).

Een abonnee is een geregistreerde gebruiker die een maandelijks, driemaandelijks of jaarlijks terugkerend bedrag betaalt op basis van zijn/haar gekozen abonnement. Om u als abonnee in te schrijven, kunt u een abonnement bestellen op de website van ons desbetreffende product (dat toegankelijk is via www.GoTo.com), en de gevraagde informatie verstrekken, waaronder de factureringsgegevens, of 'offline' een contract met GoTo ondertekenen. Na voltooiing van het inschrijvingsproces, of na ondertekening van een contract, krijgt u een account als abonnee (met een gebruikersnaam en wachtwoord naar uw keuze).

Prijsinformatie

GoTo biedt zowel gratis als betaalde softwarediensten aan, die gewoonlijk maandelijks of jaarlijks gefactureerd worden. Als u geïntegreerde gratis audio-conferentiegesprekken gebruikt via de diensten van GoTo, worden deze in rekening gebracht op basis van de tarieven die voor uw serviceabonnement gelden.

De meest actuele prijsinformatie voor onze diensten is te vinden op de productpagina's van onze websites (www.goto.com). Onze tarieven kunnen verschillen naargelang het abonnement dat u kiest of naargelang u een gewone abonnee bent of een abonnee met een speciale aanbieding. Abonnees op gratis of speciale aanbiedingen hebben mogelijk geen toegang tot het volledige scala aan diensten die voor gewone, betaalde abonnees beschikbaar zijn.

De op onze websites vermelde tariefpakketten verwijzen naar de maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse terugkerende kosten die u als abonnee zal worden aangerekend.

De kosten zijn exclusief de toepasselijke belastingen (inclusief btw, tegen het dan geldende btw-tarief in het Verenigd Koninkrijk).

Controleer of de informatie op uw rekeningafschriften juist is zodra de afschriften beschikbaar zijn. Bij afwijkingen of vragen kunt u binnen 30 dagen na ontvangst van uw afschrift contact opnemen met ons supportteam facturering. Behalve zoals bepaald in uw contract of de toepasselijke servicevoorwaarden, geven wij geen resitutie voor het deel van uw serviceabonnement dat u niet volledig gebruikt. Wij hebben het recht om rente op achterstallige betalingen in rekening te brengen en uw rekening te beëindigen als u ons niet betaalt nadat we u een herinnering hebben gestuurd (de voorwaarden waaronder wij deze rechten kunnen uitoefenen staan in uw contract en/of de toepasselijke voorwaarden voor dienstverlening).

Contractvoorwaarden - Minimumcontractperiode en opzegging

Als u uw contract met ons online gesloten hebt, wordt de minimumcontractperiode die op uw contract van toepassing is, vermeld in het online bestelproces. Als u uw contract met ons offline hebt gesloten, staat de minimumcontractperiode die op uw contract van toepassing is, op het bestelformulier dat u samen met uw contract hebt ondertekend.

U kunt uw contract met ons opzeggen door contact op te nemen met onze klantensupport, maar u krijgt geen restitutie voor een eventueel ongebruikt deel van uw contract.

Speciale aanbiedingen: Soms kan GoTo bepaalde proef- en/of promotieaanbiedingen aan abonnees aanbieden. Dergelijke proef- en promotieaanbiedingen mogen niet gecombineerd worden met andere coupons, kredieten, proef- of promotieaanbiedingen, of andere kortingen, en zijn beperkt tot één per abonnee. Alle voorwaarden die op dergelijke aanbiedingen van toepassing zijn, zullen op onze website worden gepubliceerd of op een andere manier worden meegedeeld.

III. Klantenservice

Onze abonnees tevreden houden is onze eerste zorg. Als u hulp nodig hebt, kunt u het beste beginnen met de informatie en hulpmiddelen die op onze websites beschikbaar zijn (https://support.goto.com/). Als u nog vragen hebt over onze diensten of deze Gedragscode, en contact wilt opnemen met onze wereldwijde klantensupport, kunt u hier contact met ons opnemen of ons bereiken op:

GoTo Technologies UK Ltd.
Ramillies Buildings, 1-9 Hills Place, Westminster, London W1F 7SA United Kingdom
Website: www.GoTo.com
Telefoon: +44 (0) 2078 514270

Onze teams voor wereldwijde klantensupport zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, en 52 weken per jaar beschikbaar.

Annulering en restituties

Als u een afwijking op uw factureringsoverzicht ziet, neem dan contact op met onze wereldwijde klantensupport om het probleem te melden, en, als de afwijking gegrond wordt geacht, om een restitutie te krijgen. Alle terugkerende betalingen worden aan het begin van de factureringscyclus gedebiteerd en worden niet gerestitueerd. Lees onze Servicevoorwaarden die op de websites van onze producten staan, die u kunt vinden op www.GoTo.com/legal (door op de link 'Servicevoorwaarden' te klikken in de voettekst van de betreffende productpagina). U kunt uw serviceabonnement op elk moment online wijzigen of contact opnemen met onze wereldwijde klantensupport. Om diensten te annuleren of een account op te zeggen, neemt u contact op met onze wereldwijde klantensupportafdeling.

VoIP-diensten: Vergoeding voor een vertraging bij het porteren van uw nummer

In voorkomend geval doen wij ons uiterste best om nummeroverdrachten/porteringsverzoeken te vergemakkelijken. Indien wij er niet in slagen de overdracht van uw nummer binnen de door de wet of regelgeving vereiste tijd te voltooien, of indien wij op een andere manier de gangbare praktijken in de sector niet nagaleefd hebben bij het porteren van uw nummer, hebt u mogelijk recht op een schadevergoeding voor dergelijke vertraging of het niet volgen van de gangbare praktijken in de sector. Elke toegekende vergoeding wordt beschouwd als een volledige en definitieve regeling van elke vordering die u tegen GoTo zou kunnen instellen voor een dergelijke vertraging, en wordt betaald als een krediet op uw volgende factuur. Als u schadevergoeding wilt wegens vertraging bij de overdracht van uw nummer, neem dan hier contact met ons op om onze wereldwijde klantensupport te bereiken, of schrijf ons op het volgende adres: Ramillies Buildings, 1-9 Hills Place, Westminster, London, W1F 7SA, United Kingdom.

Klachten en geschillen

GoTo verbindt zich ertoe kwesties en klachten op een eerlijke en tijdige manier te behandelen. Als u een vraag hebt, een probleem wilt melden, of een klacht hebt over onze producten of diensten, neem dan hier contact met ons op om onze wereldwijde klantensupport te bereiken, of schrijf ons op het volgende adres: Ramillies Buildings, 1-9 Hills Place, Westminster, London, W1F 7SA, United Kingdom. Voor meer informatie over onze klachtenprocedure, waaronder informatie over het doorverwijzen van uw klacht naar de Ombudsman Services voor een onafhankelijke behandeling, kunt u onze Gedragscode voor klachtenafhandeling raadplegen.

IV. Privacyprocedures

GoTo zal zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Wet bescherming persoonsgegevens van 2018 (de 'Wet'). De Wet regelt de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben en verleent u verschillende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Onze privacypocedures, waarin rekening wordt gehouden met de toepasselijke bepalingen van de Wet, worden beschreven in het Privacybeleid, de Servicevoorwaarden, en het Addendum gegevensverwerking van GoTo, die beschikbaar zijn op onze website www.goto.com/company/legal.

V. Hoe u deze Gedragscode kunt verkrijgen

Deze Gedragscode is gepubliceerd op onze website: https://www.GoTo.com/company/legal/code-of-practice. Wij kunnen ook, kosteloos en op verzoek, kopieën van deze Gedragscode e-mailen naar al onze klanten met binnenlandse en kleine ondernemingen. Neem contact op met onze wereldwijde klantenservice als u deze informatie in een andere vorm wilt ontvangen (bijv. via e-mail, in gedrukte vorm, in groot formaat, in braille, enz.)

VI. Contactgegevens

GoTo-vertegenwoordiger
U kunt contact opnemen met de GoTo-vertegenwoordiger die verantwoordelijk is voor het beheer van deze gedragscode via telecom@goto.com en/of legal@goto.com.

Office of Communications (Ofcom)
Ofcom is bereikbaar op:
Riverside House
2a Southwark Bridge Road
London
SE1 9HA
E-mail: contact@ofcom.org.uk
Telefoon: 020 7981 3040
Fax: 020 7981 3333
Website: http://www.ofcom.org.uk

De Ombudsman Services
De Ombudsman Services is bereikbaar op:
Ombudsman Services: Communications
PO Box 730
Warrington
WA4 6WU
E-mail/contactformulier: http://www.ombudsman-services.org/contact-us-communications.html
Website: http://www.ombudsman-services.org/communications
Tel: 0330 440 1614
Fax: 0330 440 1615
Teksttelefoon: 0330 440 1600

*Bepaalde GoTo-diensten kunnen extra maatregelen bieden voor eindgebruikers met een handicap. Ga voor meer informatie naar de toepasselijke productpagina's op www.GoTo.com/products en/of neem contact met ons op.