Terug naar juridische informatie

GoTo Technologies Canada Ltd. Toegankelijkheidsplan 2023

Voorwoord

Bij GoTo streven we ernaar contact met anderen zo gemakkelijk mogelijk te maken, en het beste uit ieders werk te halen – eenvoudig, betrouwbaar, en veilig.

We willen dat mensen met een beperking voor en met ons werken, en ook dat deze doelgroep onze diensten afneemt en gebruikt. Om deze redenen zien wij toegankelijkheid niet alleen als een maatschappelijk goed, maar ook als een cruciale bedrijfsdoelstelling.

Dit toegankelijkheidsplan biedt een beschrijving van onze commitments teneinde toegankelijkheid te verbeteren, voor iedereen. Dit is pas het begin: we kijken ernaar uit om deze reis voort te zetten ten dienste van onze medewerkers, klanten en eindgebruikers.

Michael Donahue
Hoofd Juridische Zaken
GoTo

Inleiding en feedbackbeschrijving

GoTo Technologies Canada Ltd. is een in Canada gevestigd softwareontwikkelings- en salesbedrijf dat deel uitmaakt van een wereldwijd operatieve groep bedrijven (gezamenlijk 'GoTo', 'wij' of 'ons'). GoTo biedt GoTo Connect – een oplossing voor geconsolideerde communicatie voor bedrijven die spraakoproepen, videovergaderingen en messaging combineert in één applicatie.

In het kader van de verwezenlijking van de visie van de Accessible Canada Act (aangezien 'niets zonder ons' onze mantra is geworden), hebben we dit plan opgesteld, om onze praktijken en commitments op het gebied van toegankelijkheid in kaart te brengen en aan te pakken. Met dit plan als leidraad, zorgen we ervoor dat onze inzet om de toegankelijkheid van onze diensten te verbeteren, zowel duurzaam als transparant is.

Bij de uitvoering van dit plan is de feedback van onze werknemers, klanten, belangenorganisaties en andere belanghebbenden meer dan welkom.

GoTo heeft daarom leden uit juridische en productteams aangewezen om feedback over dit plan te verzamelen. U kunt hen per e-mail bereiken op accessibilityfeedback@goto.com. U kunt ook feedback geven door te bellen naar (781) 850-1458 of door correspondentie naar het volgende adres te sturen:

GoTo Technologies Canada Ltd.
Attn: GoTo Legal
410 Charest Est., Suite 250
Quebec City, QC
G1K 8G3

GoTo zal de ontvangst van uw feedback bevestigen, tenzij u ervoor kiest deze anoniem in te dienen.

Consulten

Om in kaart te brengen wat er ontbreekt en wat de behoeften zijn op het gebied van toegankelijkheid, heeft GoTo input van werknemers gevraagd. We hebben een toegankelijkheidsonderzoek uitgevoerd, en tevens regelmatige, anonieme, organisatiebrede 'bedrijfscultuur'-enquêtes verstuurd, waarmee we feedback vragen over toegankelijkheid en gerelateerde onderwerpen. GoTo heeft ook een intern team van vrijwilligers samengesteld, waarvan de leden zijn uitgeroepen tot Toegankelijkheidskampioenen, om hen te kunnen raadplegen over de uitdagingen en mogelijkheden op dit gebied. Daarnaast is er input verzameld van directe klanten en eindgebruikers via enquêtes en één-op-één-sessies.

Wettelijke prioriteitsgebieden – Vooruitgang en verbintenissen

GoTo heeft zijn toegankelijkheidsstatus bij werknemers en klanten onder de loep genomen, en heeft toezeggingen gedaan voor verbetering op de prioriteitsgebieden die zijn gedefinieerd in de Accessible Canada Act, zoals hieronder uiteengezet. De commitments in dit plan gelden voor een periode van drie jaar.

Werkgelegenheid

Om werkgelegenheid en toegankelijke werkruimten te garanderen, moedigt GoTo sollicitanten met een beperking van harte aan om te solliciteren naar openstaande functies, of om aanpassingen te vragen tijdens het solliciteren wanneer daar behoefte aan is. GoTo heeft een team samengesteld om deze aanvragen te verwerken, dat zich volledig richt op het realiseren van de benodigde aanpassingen, zowel wat betreft het papierwerk als tijdens de sollicitatieprocedure.

Wanneer nieuwe kandidaten zijn aangenomen en in dienst zijn getreden, krijgen zij een HR-zakenpartner toegewezen aan wie ze te allen tijde hun verzoeken om aanpassingen kunnen richten; GoTo verwerkt deze vervolgens conform het aanpassingenbeleid.

GoTo verzamelt dus enerzijds feedback over zijn inspanningen op het gebied van toegankelijkheid via regelmatige, bedrijfsbrede medewerkersenquêtes, en anderzijds met behulp van een actieve werkgroep van Toegankelijkheidskampioenen, die zich richt op de uitdagingen en mogelijkheden op dit gebied. Maar dat is niet alles. Er is ook een werkgroep van medewerkers opgericht genaamd ADAPT, wat staat voor 'Abled and Disabled Advocates Partnering Together' (Belangenbehartigers voor mensen met en zonder beperking die de handen ineenslaan), waarin ongeveer 200 medewerkers met een beperking en aanverwante medewerkers ideeën kunnen uitwisselen, het bewustzijn kunnen vergroten, en kunnen deelnemen aan de gemeenschap.

Zo heeft GoTo zoveel mogelijk input verzameld, en mogelijkheden voor verbetering van de toegankelijkheid geïdentificeerd, waaruit de volgende actiepunten zijn voortgekomen:

  • Commitment 1: De hoeveelheid tekst in inwerkmateriaal voor werknemers verminderen, door het materiaal te herschrijven of te vervangen door videogebaseerd of ander materiaal.
  • Commitment 2: Nieuwe werknemers tijdens het inwerken duidelijk informeren over het doorlopende proces van aanpassingen dat is ingericht, en dat zij op elk moment tijdens hun dienstverband aanpassingen kunnen aanvragen om hen in staat te stellen hun werk optimaal uit te voeren.

Fysieke omgeving

GoTo heeft twee kantoren in Canada – één in Quebec en één in Montreal. Beide kantoren zijn rolstoeltoegankelijk en voorzien van bewegwijzering met hoog contrast, en brailleschrift in liften. Toegankelijkheid binnen onze kantoren is en blijft een prioriteit voor GoTo.

Bovendien kunnen de medewerkers van GoTo tegenwoordig overal werken waar ze willen. Sommige medewerkers van GoTo waren vóór de COVID-19-pandemie al fulltime vanuit huis gaan werken, maar vanaf 2020 kreeg elke medewerker deze optie aangeboden als dat voor de uitvoering van hun functie mogelijk was. Bijna alle medewerkers kunnen dus thuiswerken zonder ooit een kantoor te hoeven bezoeken. In de bedrijfscultuur van GoTo is het op kantoor werken volledig optioneel.

In het kader van dit thuiswerkbeleid heeft GoTo zijn werknemers ook voorzien van middelen om apparatuur voor thuiskantoren te kunnen aanschaffen, en de benodigde aanpassingen in het thuiskantoor door te voeren voor medewerkers met een beperking. GoTo heeft zich toegelegd op de volgende aanvullende actiepunten om de toegankelijkheid in de gehuurde kantoorruimtes en de thuiskantoren van zijn medewerkers te blijven verbeteren:

  • Commitment 1: Ervoor zorgen dat elke extra gehuurde ruimte voorzien is van de wettelijk verplichte toegankelijkheidsvoorzieningen.
  • Commitment 2: Medewerkers via een enquête of een vergelijkbaar middel vragen welke behoeften ze nog hebben ten aanzien van de toegankelijkheid in de gehuurde kantoorruimten van GoTo of in hun eigen thuiskantoor, en een plan opstellen om te voorzien in deze behoeften, voor zover dat haalbaar is.

Andere communicatiemiddelen dan ICT

Voor klanten die geïnteresseerd zijn in probleemoplossing en ondersteuning van GoTo Connect die ze zelfstandig kunnen implementeren, heeft GoTo een YouTube-kanaal gemaakt (https://www.youtube.com/c/GoToConnectSupport), met een bibliotheek van doorzoekbare video's. Standaard zijn deze video's voorzien van optionele realtime ondertiteling van YouTube. Daarnaast heeft GoTo, om de kijkervaring te verbeteren, zelf ondertiteling aan sommige video's toegevoegd.

Om ervoor te zorgen dat belangrijke klantinformatie zo toegankelijk mogelijk is, heeft GoTo zich toegelegd op de volgende actiepunten:

  • Commitment 1: Een plan opstellen om vooraf gegenereerde ondertiteling op te nemen in nieuwe video's voor klantenondersteuning van GoTo Connect op ons YouTube-kanaal.
  • Commitment 2: Vooraf gegenereerde ondertiteling toevoegen aan de meest bekeken bestaande video's voor klantenondersteuning van GoTo Connect op ons YouTube-kanaal.

Inkoop van goederen, diensten en faciliteiten

GoTo heeft kantoorfaciliteiten en relevante softwaretools voor medewerkers aangeschaft op basis van hun behoeften op het gebied van toegankelijkheid. Om de toegankelijkheid verder te bevorderen, en naast de commitments elders in dit plan, heeft GoTo zich verbonden tot de volgende actie:

  • Commitment 1: Evalueren hoe we nog beter rekening kunnen houden met toegankelijkheid in het proces van selecteren en beoordelen van leveranciers, voor de aankoop van relevante producten en diensten.

Ontwerp en levering van programma's en diensten

GoTo Connect combineert spraakoproepen, online vergaderingen en chatfuncties in één applicatie, die beschikbaar is voor desktop-, mobiele en webclients. Om de toegankelijkheid van alle clienttoepassingen van GoTo Connect te kunnen meten, heeft GoTo een formeel beoordelingsproces ingericht met behulp van een afzonderlijk VPAT-document (Voluntary Product Accessibility Template) voor elke client. We hebben het beoordelingsproces op dit moment bijna helemaal doorlopen.

Om de consistentie van elementen in de gebruikersinterface te verbeteren, heeft GoTo daarnaast een ontwerpsysteem genaamd 'Chameleon' gecreëerd, dat voorziet in verschillende elementen voor gebruikersinterface en design – vergelijkbaar met de designsystemen 'Material' van Google of 'Fluent' van Microsoft. Chameleon verbetert niet alleen de consistentie onder de verschillende clienttoepassingen van GoTo Connect, maar zorgt er ook voor dat de clienttoepassingen consistenter toegankelijk zijn. De technische teams van GoTo zijn namelijk bezig om alle elementen binnen Chameleon zo in te richten dat ze voldoen aan de normen van WCAG 2.1 AA. Dankzij hun inspanningen is de toegankelijkheidsfunctionaliteit nu al eenvoudiger en consistenter, en dit zal alleen maar beter worden wanneer Chameleon volledig voldoet aan WCAG 2.1 AA, en naarmate ontwikkelteams de elementen voor gebruikersinterface en design in Chameleon meer gaan gebruiken.

Om het toegankelijkheidsprofiel van GoTo Connect te blijven verbeteren, heeft GoTo zich toegelegd op de volgende actiepunten:

  • Commitment 1: De VPAT-evaluatie afronden voor de desktop-, mobiele en webclients van GoTo Connect.
  • Commitment 2: Het designsysteem van Chameleon van GoTo verder in overeenstemming brengen met de WCAG 2.1 AA-vereisten.
  • Commitment 3: De toepassing van het designsysteem van Chameleon binnen de desktop-, mobiele en webclients van GoTo Connect evalueren en, indien nodig, een plan opstellen om de toepassing te verbeteren.

Transport

GoTo levert geen vervoersdiensten aan haar medewerkers.

Conclusie

GoTo blijft werken aan de missie om voor alle medewerkers, klanten en gebruikers zo toegankelijk mogelijk te worden en te blijven, en zal de voortgang op dit gebied onderaan dit plan documenteren. Zoals eerder gezegd is alle feedback ten aanzien van dit plan zeer welkom.