De uptime van je Windows-systeem controleren

De uptime van je Windows-systeem controleren.

Controle van de uptime van Windows-systemen is een kernverantwoordelijkheid van systeembeheerders en IT-professionals die zakelijke netwerken beheren. De uptime van een systeem is de tijdsperiode waarin het constant in werking is zonder onvoorziene storingen of uitval. De volgende redenen geven aan waarom je de uptime regelmatig moet controleren:

Monitoring van systeemprestaties: Door de uptime te volgen, kun je monitoren hoelang je Windows-systeem al niet opnieuw is opgestart. Als je te maken krijgt met prestatieproblemen, kan het nuttig zijn om de uptime te controleren. Zo kun je bepalen of het nodig is om opnieuw op te starten om opgehoopte problemen op te lossen om of systeembronnen beschikbaar te maken.

Probleemoplossing: Als je een terugkerend probleem of systeemfout tegenkomt, kan kennis over de uptime nuttig zijn om erachter te komen of dit met de stabiliteit van het systeem te maken heeft. Opnieuw opstarten kan soms bepaalde software- of hardwareconflicten verhelpen. Je kunt dan met een schone lei de problemen gaan oplossen.

Onderhoud en updates: Door de uptime te controleren, weet je wanneer een systeem voor het laatst opnieuw is opgestart. Deze info is vooral nuttig bij het uitrollen van systeemupdates, installeren van nieuwe software of uitvoeren van onderhoud. Je systeem regelmatig opnieuw opstarten zorgt dat updates correct geïnstalleerd worden en dat alle veranderingen worden toegepast.

Monitoren van systeemstatus: Het bijhouden van de uptime biedt inzicht in de algemene status van je Windows-systeem. Als je merkt dat de uptime ongebruikelijk lang is, kan dit betekenen dat er een probleem is met systeemstabiliteit of dat er geen regelmatig onderhoud wordt uitgevoerd. Dat kan leiden tot slechtere prestaties en hogere beveiligingsrisico’s.

Je kunt de Windows-uptime controleren via de opdrachtprompt of met tools voor toegang op afstand.

Optie 1: Controleer de uptime van het Windows-systeem met de opdrachtprompt

Opdrachtprompt

Open de opdrachtprompt (CMD), typ de volgende opdracht in en druk daarna op Enter:

systeminfo | find "System Boot Time"

Het apparaat toont de datum en tijd waarop het systeem voor het laatst is opgestart. Hiermee kun je de uptime uitrekenen.

PowerShell

Open PowerShell, typ de volgende opdracht in en druk daarna op Enter:

(Get-Date) - (gcim Win32_OperatingSystem).LastBootUpTime

Deze opdracht berekent hoeveel tijd er is verstreken sinds het systeem is opgestart. Dit is de uptime.

Optie 2: Controleer de uptime van het Windows-systeem met tools voor monitoring en beheer op afstand (RMM)

Je kunt de opdrachten hierboven met een RMM-tool ook op afstand uitvoeren. Via standaardfuncties voor toegang en uitvoering op afstand kunnen beheerders deze opdrachten op meerdere Windows-apparaten invoeren. Zo kun je snel de uptime van één of meerdere eindpunten zien zonder de eindgebruikers te storen.

Met GoTo Resolve en Central kun je systemen op afstand opnieuw opstarten en de uptime zien. Maar deze oplossingen kunnen ook op de volgende manieren bijdragen aan het welzijn van je bedrijf:

 1. Regelmatige tijdvensters voor onderhoud: Plan regelmatig systeemonderhoud op momenten met weinig netwerkverkeer en voer benodigde updates, patches en systeemchecks uit. Zo beperk je de ongemakken voor gebruikers terwijl je ervoor zorgt dat de server bijgewerkt en veilig is.
 2. Patchbeheer: Houd je besturingssysteem en apps up-to-date met de nieuwste beveiligingspatches en updates. Implementeer patchbeheer om te zorgen dat kritieke updates tijdig worden uitgevoerd.
 3. Monitoring en meldingen: Implementeer tools voor monitoring om de prestaties, het gebruik van bronnen en mogelijke problemen te volgen. Stel meldingen in om op de hoogte gehouden te worden van afwijkend gedrag of de uitputting van bronnen.
 4. Optimalisatie van bronnen: Evalueer en optimaliseer regelmatig het brongebruik door het systeem. Hieronder valt het monitoren van het gebruik van de CPU, het geheugen, de schijven en het netwerk om knelpunten of inefficiënties te identificeren en verhelpen.
 5. Beleid voor het opnieuw opstarten van services: Maak beleid voor het automatisch opnieuw opstarten van specifieke services die naarmate de tijd vordert niet meer reageren, in plaats van het hele systeem opnieuw op te starten. Zo los je problemen op zonder dat het hele systeem hieronder lijdt.
 6. Back-up en herstel na noodgevallen: Maak regelmatig back-ups van de gegevens en instellingen van je systemen. Test je back-up en procedures voor herstel om te garanderen dat je na een crash het systeem weer snel kunt herstellen.
 7. Beveiligingsmaatregelen: Stel gepaste beveiligingsmaatregelen op, waaronder firewalls, antivirussoftware, inbraakdetectie en toegangscontrole. Zo bescherm je jouw systeem tegen dreigingen en kwetsbaarheden.
 8. Documentatie en standaardisatie: Houd uitvoerige documentatie bij over de configuratie, instellingen en onderhoudsprocedures van je systeem. Standaardiseer installaties om consistentie en beheergemak te garanderen.
 9. Prestatieafstelling: Evalueer regelmatig de prestatie-instellingen van je systeem en stel ze bij op basis van gebruikspatronen. Dit kan je helpen bij het optimaliseren van brontoewijzing en het verbeteren van de algemene efficiëntie.
 10. Regelmatige statuscontrole: Controleer regelmatig de status van het systeem om mogelijke problemen te vinden voordat ze uit de hand lopen. Deze controles omvatten bijvoorbeeld het doornemen van gebeurtenislogboeken, het analyseren van systeemlogboeken en het draaien van diagnostische programma’s.

Onthoud: Windows-apparaten zijn complex. Om ze draaiende te houden is een allesomvattende benadering nodig die bestaat uit monitoring, proactief onderhoud en tijdige reactie op problemen. Lees meer over GoTo Resolve, de gratis oplossing voor monitoring en beheer op afstand die IT eenvoudig maakt.

Gerelateerde blogs

 • Ontdek de voor- en nadelen van PowerShell

  Door Laura Leaver
  Read Article
 • Het CPU-gebruik verlagen

  Door Mike Gutierrez
  Read Article
 • Wat is eindpuntbeveiliging en waarom is dit belangrijk? 

  Door GoTo
  Read Article