Rapport over de zakelijke impact van AI:

Meningen over AI

Tot nu hebben we het voornamelijk gehad over de waardegroei van AI, en de gevolgen voor de werkplek en de arbeidsmarkt. De vraag is wat mensen denken over het dagelijks gebruik van AI, gezien het nu zo plotseling belangrijk wordt.

Ondanks de initiële zorgen over de snelle ontwikkeling van AI, lijkt het dat een merendeel van mensen geen probleem heeft met het gebruik van AI bij hun werk en in hun thuisleven.

Hebben mensen vertrouwen in AI?

AI wordt op dit moment door het algemene publiek doorgaans gebruikt voor zoekmachines of chatbots, meestal om snel iets op te zoeken of na te gaan. Gezien deze toepassing van AI is het nuttig om te zien in hoeverre mensen de informatie vertrouwen die AI hen geeft. We hebben een enquête afgenomen over of mensen de informatie vertrouwen die ze terugkregen van AI, en de resultaten waren verrassend.

De meeste respondenten vertrouwen AI, en 33% geeft aan dat ze de informatie van de AI volledig vertrouwen. In tegenstelling zegt slechts 10% dat ze de AI helemaal niet vertrouwen.

Opvallender is dat 56% van respondenten zegt dat ze de informatie wel vertrouwen, maar dat ze deze toch zelf nagaan.

Dit suggereert dat mensen de AI wel willen vertrouwen, maar dat ze het nog een te vroeg stadium vinden en verwachten dat er fouten kunnen optreden. De kans is groot dat het vertrouwen in AI toeneemt naarmate de technologie verder ontwikkelt en verbetert in de komende jaren.

Wereldwijde meningen over producten en diensten die gebruikmaken van AI

Nu we het gehad hebben over de meningen in de VS, verbreden we onze blik en kijken we naar het wereldwijde perspectief voor meer inzicht in het algemene begrip van en de opinie over AI. Zo krijgen we een idee van de impact van AI volgens deze mensen.

Uit gegevens afkomstig van Stanford University blijkt dat wanneer respondenten gevraagd werden of ze goed begrijpen wat AI is, 64% deze vraag met ja beantwoordde.[1] Op de vraag of AI hun leven binnen vijf jaar ingrijpend zou veranderen en op de vraag of AI hun leven makkelijker maakt, was het antwoord wederom ja. 60% van de respondenten gaf een positief antwoord op deze vragen.[2]

Verder geeft 50% van de respondenten een positief antwoord op de vraag of ze weten welke producten en diensten AI gebruiken en op de vraag of ze AI-bedrijven evenveel vertrouwen als bedrijven die niets met AI doen. [3] Dat is mogelijk meer dan sommigen verwachten.

Aangezien de antwoorden op de meeste vragen positief waren, kunnen we concluderen dat mensen AI vertrouwen en ook bereid zijn om AI in de toekomst toe te passen in hun dagelijks leven.

Meningen over AI per land

Nu we weten dat de algemene houding tegenover AI positief is, kunnen we deze resultaten nader bekijken om te zien waar het begrip van en enthousiasme over AI vandaan komt.

Laten we eerst kijken naar het begrip van AI. Uit gegevens van Stanford University blijkt dat mensen uit Zuid-Afrika, Peru en Chili dit onderwerp het beste begrijpen. 78% van de respondenten in Zuid-Afrika beantwoordde deze vraag met ja. In Peru en Chili was dit 76%.[4] Dit is misschien een verrassend gegeven, maar deze resultaten laten zien hoe AI-integratie en AI-onderzoek in een korte tijd wereldwijd is verspreid.

De vraag of AI het leven van de respondenten binnen vijf jaar aanzienlijk zou veranderen, leverde ongeveer dezelfde resultaten op. Op deze vraag gaf 80% van de respondenten uit Saoedi-Arabië en China een positief antwoord.[5]

Ook in Zuid-Korea, India en Turkije reageerden veel respondenten met ja, respectievelijk 76%, 74% en 73%.[6] Dit benadrukt hoe groot de interesse in het gebruik van AI is.

Meningen in de VS over de mogelijke voordelen van AI-toepassingen

In deze laatste paragraaf over de houding tegenover AI kijken we weer naar de VS om te zien hoe mensen denken over de mogelijke voordelen van AI-toepassingen, vooral wanneer deze worden ingezet op de werkplek.

Uit te antwoorden op de vragenlijst blijkt interessant genoeg dat respondenten voornamelijk enthousiast waren over het gebruiken van AI om kleinere taken uit te voeren, zodat ze zelf tijd hebben voor complexer werk. 46,6% van de mensen waarmee we spraken was hier positief over.

Naast het automatiseren van kleine taken was 45% van de respondenten geïnteresseerd in het gebruiken van AI om hun werk efficiënter te doen. Dit ondersteunt ook weer het idee dat AI zal leiden tot een aanzienlijke verhoging van de productiviteit.

Andere toepassingen voor AI waarvoor interesse was, waren het gebruiken van AI voor tijdmanagement (41,6%) en AI-assistentie bij werken op afstand (35,5%). Ook dit benadrukt wederom de mogelijke verhoging in productiviteit door AI.

Table showing the percentage of AI users who are excited about this task at work.

Lees meer over de zakelijke impact van AI

 • How AI can change companies: group of people engaging in conversation around their laptops together.

  Hoe AI allerlei bedrijven wereldwijd kan veranderen

  Lees meer
 • Analyzing AI global market: person reading a report on their laptop.

  Een analyse van de internationale AI-markt

  Lees meer
 • AI jobs in the market: person engaging in a conversation on a video conference.

  AI-banen op de arbeidsmarkt

  Lees meer
 • Future impact: person reading through a report on their laptop.

  De toekomstige impact van AI op groei en opbrengst in diverse sectoren

  Lees meer

Bekijk al onze conclusies over de zakelijke impact van AI

Probeer GoTo’s krachtige RMM-software gratis

Blijf problemen voor met betrouwbare, flexibele, veilige software voor monitoring en beheer op afstand die geschikt is voor bedrijven van elk formaat.

Bronnen

 1. Pagina 323 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University
 2. Pagina 323 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University
 3. Pagina 323 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University
 4. Pagina 325 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University
 5. Pagina 325 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University
 6. Pagina 325 van het Artificial Intelligence Index Report 2023 van Stanford University