Terug naar juridische informatie

GoTo-aanbevelingsprogramma

Iedere klant van GoTo met een abonnement op GoTo Pro kan een vriend doorverwijzen. Als compensatie voor het regelen van abonnementen op GoTo Pro in overeenstemming met deze algemene voorwaarden ontvangt de doorverwijzende klant ('u') een tegoed voor toekomstige aankopen van GoTo Pro, indien van toepassing, ter hoogte van een bedrag dat GoTo van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan vaststellen. Een dergelijk tegoed is alleen aan u verschuldigd nadat GoTo de niet-terugvorderbare betalingen heeft ontvangen van een eindgebruiker die GoTo Pro aanschaft (en op voorwaarde dat GoTo deze aanschaf accepteert) in overeenstemming met de bijbehorende voorwaarden. Een in aanmerking komende eindgebruiker heeft een individueel account bij GoTo Pro dat (i) bestaat uit ten minste een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord, (ii) is herkend als nieuwe eindgebruiker, zonder voorgaande relaties of voorgaand contact met GoTo, (iii) door u is aangeboden aan GoTo via het aanbevelingsprogramma van GoTo, en (iv) een jaarcontract betreft (dat wil zeggen: maand- of andere contracten worden onder deze voorwaarden niet geaccepteerd). U begrijpt en stemt ermee in dat GoTo een door een eindgebruiker aangevraagd abonnement op GoTo Pro volledig naar eigen goeddunken, al dan niet met opgaaf van reden, mag afwijzen of accepteren. U ontvangt geen tegoed, korting, commissie of betaling in verband met een abonnement dat is afgewezen door GoTo; noch zal enig(e) tegoed, korting, commissie worden uitgekeerd of zal enige betaling worden gedaan indien u een dergelijk onder deze voorwaarden verkregen tegoed niet binnen een (1) jaar na ontvangst inwisselt. Daarnaast zullen uw abonnementskosten niet meer dan 100% worden gereduceerd (dat wil zeggen: het totaal van alle tegoeden die u onder deze voorwaarden opbouwt kan het totaal van abonnementskosten die u GoTo verschuldigd bent niet te boven gaan), en u begrijpt dat GoTo uw creditcard kan belasten met $ 1,00 om uw creditcardinformatie bijgewerkt te houden, ongeacht de tegoeden die in verband met dit programma zijn opgebouwd. U geeft GoTo de bevoegdheid om van tijd tot tijd maatregelen te treffen om vast te stellen of het aan GoTo verstrekte creditcardnummer een geldig creditcardnummer is. Dit aanbevelingsprogramma heeft een beperkte looptijd en GoTo behoudt zich het recht voor om het programma (geheel of gedeeltelijk), kortingen, coupons, tegoeden, verkopen en speciale promotieaanbiedingen naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen.