Terug naar juridische informatie

GoTo Resolve-aanbevelingsprogramma

Iedere klant van GoTo met een abonnement op GoTo Resolve kan een vriend doorverwijzen.

Als compensatie voor de totstandkoming van abonnementen op GoTo Resolve in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, ontvangt de verwijzende klant (‘u’) een digitale cadeaubon ter waarde van USD 150 voor elke in aanmerking komende verwijzing. De cadeaubon is uitsluitend aan u verschuldigd nadat GoTo de niet-terugvorderbare betalingen heeft ontvangen van een eindgebruiker die GoTo Resolve aanschaft (en op voorwaarde dat GoTo deze aanschaf accepteert) in overeenstemming met de bijbehorende voorwaarden.

Een in aanmerking komende eindgebruiker wordt gekenschetst door een individuele account bij GoTo Resolve die (i) bestaat uit ten minste een unieke gebruikersnaam en een wachtwoord, (ii) wordt aangeduid als nieuwe eindgebruiker, (iii) door u is aangeboden aan GoTo via het aanbevelingsprogramma van GoTo en (iv) ononderbroken gedurende een periode van ten minste twee (2) maanden als GoTo Resolve-account van kracht is. U begrijpt en stemt ermee in dat GoTo een door een eindgebruiker aangevraagd abonnement op GoTo Resolve volledig naar eigen goeddunken, al dan niet met opgaaf van reden, mag afwijzen of accepteren. U ontvangt geen tegoed, korting, commissie of betaling in verband met een abonnement dat is afgewezen door GoTo; noch zal enig(e) tegoed, korting of commissie worden uitgekeerd of zal enige betaling worden gedaan indien u uw digitale cadeaubon niet inwisselt.

Dit aanbevelingsprogramma heeft een beperkte looptijd en GoTo behoudt zich het recht voor om het programma (geheel of gedeeltelijk), kortingen, coupons, tegoeden, verkopen en speciale promotieaanbiedingen naar eigen inzicht te wijzigen of te beëindigen.