Terug naar juridische informatie

Voorwaarden voor netwerkdiensten

Deze voorwaarden voor netwerkdiensten zijn van toepassing op de Jive Business Continuity-service (de 'JBC-dienst') en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden van GoTo die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions.

De partijen komen het volgende overeen:

 1. Basisactiviteiten.
  • 1.(a). De JBC-dienst zal (1) uw wide area network (WAN) controleren op degradatie die van invloed kan zijn op de gesprekskwaliteit, (2) u via e-mail waarschuwen als een dergelijek degradatie wordt gedetecteerd, en (3) u in staat stellen gesprekken van toestel naar toestel te voeren met andere gebruikers op uw local area network (LAN) als u uw internetverbinding verliest. De JBC-dienst functioneert niet zonder elektrische stroom.
  • 1.(b).Het in punt 1(a) omschreven toezicht wordt uitgeoefend via software die vooraf is geïnstalleerd op hardware die aan u wordt verstrekt (de 'JBC-hardware'). De JBC-hardware moet op uw lokale netwerk worden aangesloten om de JBC-dienst te kunnen laten werken.
 2. Optionele analoge failover.
  • 2.(a). Als u de optionele analoge failover-dienst hebt aangeschaft en een internetstoring ondervindt, zal de JBC-dienst: (1) uw uitgaande gesprekken routeren via een beschikbare analoge telefoonlijn; (2) uitgaande 112-gesprekken voorrang geven op andere uitgaande gesprekken wanneer alle lijnen bezet zijn door uitgaande gesprekken; en (3) inkomende gesprekken accepteren als u een open analoge telefoonlijn hebt en van tevoren het toestel hebt opgegeven waarnaar de gesprekken moeten worden geleid.
  • 2.(b).Voor de in paragraaf 2(a) beschreven analoge failover is ten minste één analoge telefoonlijn nodig, die u afzonderlijk moet aanschaffen.
 3. Hardware-eigendom.Wij zijn eigenaar van de JBC-hardware en eventuele aanvullende hardware die wij u leveren voor analoge failover (de 'Failover-hardware'). De prijzen die wij u voor deze hardware opgeven, zijn uitsluitend bedoeld voor het gebruik ervan, en betekenen geenszins de overdracht van enig eigendom of enig eigendomsbelang. Bij beëindiging van de Overeenkomst dient u de JBC-hardware en eventuele Failover-hardware op uw kosten aan ons te retourneren. Indien u de JBC-hardware of Failover-hardware niet binnen 10 dagen na beëindiging of afloop van de JBC-dienst retourneert, wordt u een bedrag in rekening gebracht dat gelijk is aan de vervangingskosten van de JBC-hardware en/of Failover-hardware.
 4. Software van derden. De software op de JBC-hardware maakt gebruik van Qt Development Frameworks, een softwarebibliotheek die eigendom is van The Qt Company, via een dynamische koppeling onder een GNU LGPL v2.1-opensourcelicentie. Die licentie, en niet deze voorwaarden, bepalen het gebruik, de reproductie en de distributie van Qt Development Frameworks. U mag Qt Development Frameworks kopiëren, wijzigen en distribueren. U kunt kosteloos een volledige, machineleesbare kopie van de broncode voor Qt Development Frameworks verkrijgen (de kosten van de media, verzending en afhandeling uitgezonderd), op schriftelijk verzoek aan ons. U kunt een volledige, leesbare kopie van de broncode downloaden op https://static.jive.com/jtmupdates/installers/qt-everywhere-opensource-src-5.3.2.7z.

Laatst bijgewerkt: November 2018