Terug naar juridische informatie

Huurvoorwaarden voor apparatuur

Deze Huurvoorwaarden voor apparatuur zijn van toepassing op de verhuur van zakelijke communicatieapparatuur die door ons wordt geleverd, zoals vastgelegd in een ondertekende Bestelling, en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden van GoTo die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions.

De partijen komen het volgende overeen:

  1. 1. Verhuur van apparatuur. Voor alle verhuurde apparatuur dient een bijbehorend Service-abonnement voor de hele huurperiode (de 'Huurperiode') te zijn afgesloten. U dient de Servicekosten te betalen die overeenstemmen met elk toestel voor de volledige Huurperiode. U mag de gehuurde apparatuur niet verpanden, bezwaren, onderverhuren of uitlenen aan een derde partij zonder onze schriftelijke toestemming.
  2. 2. Looptijd en verlenging.
    1. (a) De aanvankelijke looptijd van deze overeenkomst kan slechts twee, drie of vijf jaar zijn en is gelijk aan de looptijd die op de verkoopofferte staat.
    2. (b) De looptijd zal van maand tot maand verlengd worden nadat de initiële looptijd verstreken is, tenzij u ten minste 30 dagen voor het einde van de looptijd opzegt.
  3. 3. Aankoop van apparatuur. Als u alle Huurkosten voor de Huurperiode betaald hebt, kunt u de gehuurde apparatuur tegen de werkelijke marktwaarde aanschaffen. Na betaling zullen wij het eigendom van de betreffende apparatuur aan u overdragen.
  4. 4. Retourzendingen. Uiterlijk 15 dagen na de datum van deze overeenkomst kunt u de huur van de apparatuur annuleren door ons daarvan schriftelijk in kennis te stellen en een restocking-vergoeding te betalen die gelijk is aan 25% van de adviesprijs van de apparatuur.
  5. 5. Onderhoud, reparatie en vervanging. U dient de gehuurde apparatuur in goede staat houden. Als wij vaststellen dat de gehuurde apparatuur door misbruik of verwaarlozing beschadigd is, dient u GoTo een bedrag te betalen dat gelijk is aan de kosten om de apparatuur te vervangen of te herstellen, afhankelijk van welke kosten de laagste zijn. Indien u de gehuurde apparatuur niet binnen 10 dagen na de beëindiging of het verstrijken van de Huurtermijn retourneert, dient u ons een bedrag te betalen dat gelijk is aan de vervangingskosten van de gehuurde apparatuur.
  6. 6. Defecte apparatuur. Wij zullen alle gehuurde apparatuur die tijdens de Huurperiode defect raakt ten gevolge van een fabrieksfout kosteloos voor u repareren of vervangen. Wij zullen bepalen of de gehuurde apparatuur moet worden gerepareerd of vervangen, en kunnen vervangende apparatuur verstrekken die al eerder is gebruikt.

Laatst bijgewerkt: februari 2021