Terug naar juridische informatie

Voorwaarden SD-WAN

Deze SD-WAN-voorwaarden zijn van toepassing op uw aankoop van de SD-WAN-dienst, en zijn onderhevig aan de Servicevoorwaarden van GoTo die beschikbaar zijn op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions en de abonnementsovereenkomst voor eindgebruikers van de VeloCloud-dienst, die beschikbaar is op https://velocloud.com/company/subscription.

De partijen komen het volgende overeen:

  • Volgorde van voorrang. In het geval van een conflict tussen contractdocumenten, hebben de documenten de volgende volgorde van prioriteit: deze SD-WAN-voorwaarden, de Servicevoorwaarden van GoTo, en de abonnementsovereenkomst voor eindgebruikers van VeloCloud-dienst.
  • Looptijd en verlenging. De looptijd van deze overeenkomst is 36 maanden en gaat in op de datum waarop de SD-WAN-diensten voor u worden geactiveerd, of 30 dagen nadat wij u de Apparatuur hebben geleverd (zoals hieronder gedefinieerd), afhankelijk van welke eerder plaatsvindt. De looptijd wordt steeds automatisch verlengd met één jaar, tenzij u ons uiterlijk 10 dagen voor het einde van de looptijd schriftelijk in kennis stelt van uw voornemen uw contract niet te verlengen.
  • Vroegtijdige beëindiging. Indien u deze overeenkomst voor het einde van de looptijd beëindigt, of indien wij de overeenkomst beëindigen wegens een inbreuk van uw kant, betaalt u de kosten voor vroegtijdige beëindiging zoals hieronder bepaald.
  • Apparatuur. Wij zijn eigenaar van elk Edge-apparaat dat wij u ter beschikking stellen (de 'Apparatuur'). Wij kunnen nieuwe of gebruikte Apparatuur leveren. Als de Apparatuur defect raakt, zullen wij deze kosteloos vervangen, tenzij de apparatuur defect is geraakt omdat u deze hebt beschadigd. U dient de Apparatuur uiterlijk 10 dagen na beëindiging van uw SD-WAN-service aan ons te retourneren, en wel in dezelfde staat waarin u deze hebt ontvangen, normale slijtage uitgezonderd. Indien u de Apparatuur niet binnen deze termijn retourneert, of indien u de Apparatuur beschadigd retourneert, betaalt u de hieronder vermelde kosten voor niet geretourneerde of beschadigde Apparatuur.

Vergoedingen voor vroegtijdige beëindiging van SD-WAN-diensten

 

  Kosten voor elke resterende maand in de contractlooptijd
Edge510 – 10M $ 20
Edge510 – 30M $ 30
Edge510 – 50M $ 40
Edge520 – 100M $ 55
Edge540 – 200M $ 125
Edge540 – 400M $ 175
Edge840 – 400M $ 325
Edge840 – 1G $ 450
Edge2000 – 2G $ 500

 

Kosten voor het niet retourneren van Apparatuur of het retourneren van beschadigde Apparatuur

 

  Totale kosten indien gedurende de eerste 36 maanden Totale kosten indien na de eerste 36 maanden
Edge510 – 10M $ 245 $ 123
Edge510 – 30M $ 356 $ 178
Edge510 – 50M $ 470 $ 235
Edge520 – 100M $ 670 $ 335
Edge540 – 200M $ 1.263 $ 631
Edge540 – 400M $ 1.986 $ 993
Edge840 – 400M $ 3.220 $ 1.610
Edge840 – 1G $ 4.555 $ 2.278
Edge2000 – 2G $ 5.577 $ 2.789

 

Laatst bijgewerkt: November 2018