Terug naar juridische informatie

Voorwaarden van NICE CXone Services

Deze Voorwaarden van NICE CXone Services (voorheen 'Contact Center Pro') zijn van toepassing op uw abonnement op de diensten van NICE CXone, en zijn daarnaast onderhevig aan de Servicevoorwaarden van GoTo, die u kunt raadplegen op https://www.goto.com/company/legal/terms-and-conditions.

De partijen komen het volgende overeen:

 1. Termijn en termijnverlenging.
  1. De eerste termijn van deze overeenkomst is ofwel 12 maanden, ofwel de termijn zoals vermeld onder Bestelling ('Eerste termijn'), afhankelijk van welke langer is. Deze termijn wordt vastgesteld en verlengd conform de bepalingen van de Servicevoorwaarden. Wij berekenen de Servicekosten voor iedere gedeeltelijke maand naar rato, en wel aan het begin van de Eerste termijn.
  2. Deze overeenkomst wordt automatisch verlengd voor een onbeperkt aantal opeenvolgende periodes gelijk aan de Eerste termijn, tenzij u ten minste 30 dagen voor het einde van de termijn een kennisgeving van beëindiging indient.
  3. Deze termijn is van toepassing op NICE CXone Services en kan verschillen van de termijn voor andere Services op uw account.
 2. Ondersteuning. NICE, Ltd. verzorgt de klantenondersteuning voor NICE CXone Services. Wij zullen de Klant de nodige informatie verschaffen om de ondersteuning van NICE te bereiken.
 3. Meting. Wij meten uw inkomend en uitgaand gebruik van de diensten van NICE CXone, voor zover van toepassing, en brengen u daarvoor de tarieven per minuut in rekening die in de Bestelling worden vermeld.
 4. Derde begunstigde. De partijen wijzen NICE, Ltd. aan als derde begunstigde van deze overeenkomst, voor het uitoefenen van onze rechten, en het eisen van de naleving van uw verplichtingen met betrekking tot de diensten van NICE CXone.
 5. Noodoproepen. U erkent dat de diensten van NICE CXone niet ingericht zijn om noodoproepen af te handelen. U mag de diensten van NICE CXone niet gebruiken om noodoproepen te plaatsen, en u dient al uw werknemers en andere gebruikers van de diensten van NICE CXone op de hoogte brengen van deze beperking.

Laatst bijgewerkt: januari 2022